بلهب مطمئن نیستمج

متن بلهب مطمئن نیستمج از بین اطلاعات، اخبار و مطالب صدها سایت فارسی جستجو شده است. هیچ کدام از اخبار منتشر شده توسط سایت کتاب ایجاد نشده و مطالب از سایتهای مرجع بازنشر شده است.

ماهنامه همشهری تندرستی: در زندگی روزمره تان چقدر اعتماد به نفس دارید؟ آیا همیشه حال خودتان را می گیرید یا دیگران حال شما را آدم خودپسندی می دانند؟ این 24 سوال برای ارزیابی خودتان است.1. شرکت در یک مسابقه تلویزیونی را تصور می کنید؟الف) بلهب) نمی دانمج) خیر2. سخنرانی در یک جشن شما را خجالت زده می کند؟الف) بلهب) کمیج) خیر3. فکر می کنید مشخصا آدم مثبت اندیشی هستید؟الف) بلهب) گاهیج) خیر4. آیا فکر می کنید بهترین دفاع حمله است؟الف) بلهب) گاهیح) خیر5. آیا رانندگی در ترافیک شدید اذیت تان می کند؟الف) بلهب) نه خیلیج) خیر6. آیا وقتی از جاده می گذرید احساس اطمینان دارید؟الف) بلهب) غالباج) خیر7. فکر می کنید باهوش تر از یک شخص معمولی هستید؟الف) بلهب) نمی دانمج) خیر8. آیا می خواهید یک نمایش را کارگردانی کنید؟الف) بلهب) شایدج) خیر9. دوست دارید راننده مسابقات رالی شوید؟الف) بلهب) مطمئن نیستمج) خیر10. دوست دارید خلبان یک هواپیما باشید؟الف) بلهب) نمی دانمج) خیر11. آیا به ملاقات با هر مقام سیاسی رسمی ای علاقه دارید؟الف) بلهب) اذیت نمی شومج) خیر12. هیچ وقت با رییس تان در محیط کار مخالفت کرده اید؟الف) بلهب) یکی دو بارج) خیر13. اگر هوا طوفانی باشد قایق سوار می شوید؟الف) بلهب) شایدج) خیر14. هیچ وقت بی رحم بوده اید؟الف) بلهب) شایدج) خیر15. آیا افراد قدرتمند شما را تحت تاثیر قرار می دهند؟الف) خیرب) نه خیلیج) بله16. آیا شبانه به تنهایی در یک گورستان قدم می زنید؟الف) بلهب) ممکن استج) خیر17. آیا مسافر یک هواپیمای کوچک دو موتوره می شوید؟الف) بلهب) شایدج) خیر18. دوست دارید سیاستمدار شوید؟الف) بلهب) نمی دانمج) خیر19. اگر حق با شما باشد، با پلیس مخالفت می کنید؟الف) بلهب) مطمئن نیستمج) خیر20. آیا به نشانه های هشدار بی توجهی می کنید؟الف) بلهب) گاهیج) خیر21. آیا شغلی دشوارتر از شغل ف ... ادامه ...

در زندگی روزمره تان چقدر اعتماد به نفس دارید؟ آیا همیشه حال خودتان را می گیرید یا دیگران حال شما را آدم خودپسندی می دانند؟ این 24 سوال برای ارزیابی خودتان است.1. شرکت در یک مسابقه تلویزیونی را تصور می کنید؟الف) بلهب) نمی دانمج) خیر2. سخنرانی در یک جشن شما را خجالت زده می کند؟الف) بلهب) کمیج) خیر3. فکر می کنید مشخصا آدم مثبت اندیشی هستید؟الف) بلهب) گاهیج) خیر4. آیا فکر می کنید بهترین دفاع حمله است؟الف) بلهب) گاهیح) خیر5. آیا رانندگی در ترافیک شدید اذیت تان می کند؟الف) بلهب) نه خیلیج) خیر6. آیا وقتی از جاده می گذرید احساس اطمینان دارید؟الف) بلهب) غالباج) خیر7. فکر می کنید باهوش تر از یک شخص معمولی هستید؟الف) بلهب) نمی دانمج) خیر8. آیا می خواهید یک نمایش را کارگردانی کنید؟الف) بلهب) شایدج) خیر9. دوست دارید راننده مسابقات رالی شوید؟الف) بلهب) مطمئن نیستمج) خیر10. دوست دارید خلبان یک هواپیما باشید؟الف) بلهب) نمی دانمج) خیر11. آیا به ملاقات با هر مقام سیاسی رسمی ای علاقه دارید؟الف) بلهب) اذیت نمی شومج) خیر12. هیچ وقت با رییس تان در محیط کار مخالفت کرده اید؟الف) بلهب) یکی دو بارج) خیر13. اگر هوا طوفانی باشد قایق سوار می شوید؟الف) بلهب) شایدج) خیر14. هیچ وقت بی رحم بوده اید؟الف) بلهب) شایدج) خیر15. آیا افراد قدرتمند شما را تحت تاثیر قرار می دهند؟الف) خیرب) نه خیلیج) بله16. آیا شبانه به تنهایی در یک گورستان قدم می زنید؟الف) بلهب) ممکن استج) خیر17. آیا مسافر یک هواپیمای کوچک دو موتوره می شوید؟الف) بلهب) شایدج) خیر18. دوست دارید سیاستمدار شوید؟الف) بلهب) نمی دانمج) خیر19. اگر حق با شما باشد، با پلیس مخالفت می کنید؟الف) بلهب) مطمئن نیستمج) خیر20. آیا به نشانه های هشدار بی توجهی می کنید؟الف) بلهب) گاهیج) خیر21. آیا شغلی دشوارتر از شغل فعلی تان را می پذی ... ادامه ...

اگر مبتلا به دیابت هستید، بهتر است روزه ی آب میوه نگیرید. اتکا به آب میوه برای تغذیه تان با مصرف بسیار زیاد قند همراه است. این می توانند سبب افزایش ناگهانی قند خون شود، و منجر به خستگی، کاهش وزن بی دلیل، تاری دید، گرسنگی و تشنگی شدید، و بهبودی آهسته تر زخم ها و عفونت ها شود.سرویس سبک زندگی فردا:حتما تا به حال شنیده اید که روزه گرفتن به پاکسازی بدن کمک می کند و سلامتی به همراه خواهد داشت. در این نوشتار به نقل از بازده از پاکسازی بدن با روزه برای تان می گوییم. بخش اول پاکسازی بدن با روزه : آمادگی برای روزه داریپاکسازی بدن با روزهاز چند روز گرفته تا چند هفته، شما می توانید با روزه گرفتن به بدن تان جانی تازه بدهید. صد ها سال است که در فرهنگ های مختلف در سراسر دنیا روزه به عنوان روشی برای پاکسازی بدن رایج است. قبل از این که شروع کنید، باید مطمئن شوید سلامت هستید و درباره ی روش های صحیح روزه داری مطالعه کرده اید.پاکسازی بدن با روزه ۱. مطمئن شوید برای روزه داری به اندازه ی کافی سلامت هستید.هرچند هدف روزه داری بعد از تهذیب نفس و اجر معنوی این است که به پاکسازی بدن تان کمک کند، اما معنی اش این نیست که همه می توانند روزه بگیرند. اگر با برخی شرایط مواجه هستید، یا آن قدر سلامت نیستید که چند روز متوالی را بدون مصرف خوراکی جامد سپری کنید، روزه داری می تواند برای سلامت تان خطرناک باشد.اگر بیماری کلیوی دارید روزه نگیرید. طی فرآیند پاکسازی میزان زیادی پتاسیم و دیگر مواد معدنی در خون تان تولید می شود. چون کلیه هایتان به خوبی کار نمی کنند، این می تواند برایتان خطرناک باشد.اگر مبتلا به دیابت هستید، بهتر است روزه ی آب میوه نگیرید. اتکا به آب میوه برای تغذیه تان با مصرف بسیار زیاد قند همراه است. این می توانند سبب افزایش ناگهانی قند خون شود، و منجر به خستگی، کاهش وزن بی دلیل، تاری دید، گرسنگی و تشنگی شدید، و بهبودی آهسته تر زخم ها و عفونت ها شود. اگر تحت شیمی درمانی هستید روزه ی آب میوه نگیرید. با مصرف آب میوه بدن تان آنتی اکسیدان بیش تر و میزان کم تری پروتئین دریافت می کند. ۲. با پزشک تان مشورت کنید.قبل از ایجاد هرگونه تغییر فاحش در رژیم غذایی تان، باید باید آن را با پزشک تان مطرح کنید تا مطمئن شوید نگرانی های احتمالی دیگری وجود ندارد. در صورتی که هرگونه نگرانی درباره ی برخی جنبه های سلامت تان وجود داشته باشد، او می تواند شما را آگاه کند. اگر برای سلامت تان به منظور خاصی روزه می گیرید، باید مطمئن شوید این کار را تحت نظارت پزشک یا متخصص تغذیه انجام می دهید. او کمک تان خواهدکرد اهداف جسمانی تان را پیگیری کنید و نیز مراقب نشانه های هشداردهنده ی مشکلات سلامتی باشید. ۳. تصمیم بگیرید چه مدت می خواهید روزه بگیرید.برای پاکسازی بدن با روزه، فقط یک روش وجود ندارد، و بسته به تجربه و علاقه تان به یک برنامه، می توانید تن ها یک روز، یا تا چند ماه روزه بگیرید. وقتی به مدت روزه داری تان فکر می کنید، سلامت، هزینه، و توانایی تان را در کامل کردن برنامه در نظر داشته باشید. انواع مختلف برنامه های پاکسازی بدن با روزه وجود دارد، که هرکدام توصیه های خودشان را برای زمان روزه داری دارند. هر کدام را که انتخاب می کنید، مطمئن شوید رهنمودهایشان را دنبال می کنید. ادامه دادن روزه داری بیش از روزه داری نتیجه ی بهتری نمی دهد. اگر به تازگی روزه گرفتن را آغاز کرده اید، باید با یک روزه ی کوتاه یک روزه یا یک آخر هفته شروع کنید. اگر می خواهید برای دوره های زمانی طولانی تری روزه بگیرید، باید مدت آن را به تدریج افزایش دهید. ۴. مشخص کنید چه قدر می خواهید خرج کنید.پاکسازی بدن، چه از طریق یک برنامه، چه با استفاده از آب میوه گیری خودتان، گران خواهدبود. برنامه های روزه داری می تواند ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزارتومان دلار در روز هزینه داشته باشد، که چند روز یا چند هفته ای که آن را اجرا می کنید روی هم جمع می شود. آب میوه گیری ها از ۱۰۰ هزار تومان تا ۲ میلیون تومتن قیمت دارند، به علاوه ی هزینه ی میوه ها و سبزیجاتی که می خواهید آب گیری کنید. مطمئن شوید پول مورد نیاز را برای انجام پاکسازی بدن با روزه پس انداز کرده اید. ۵. آن چه را نیاز دارید به میزان کافی تهیه کنید.اگر می خواهید روزه ی آب یا آب میوه بگیرید، مطمئن شوید محاسبه کرده اید که چه میزان آب می خواهید در طول روزه داری تان بنوشید. از جمله این که می خواهید هر چند ساعت، و در هر وعده چه میزان آب بنوشید. هم چنین باید برای مواردی که در ادامه آمده است آماده باشید. اگر از طریق یک برنامه پاکسازی بدن با روزه می کنید، ممکن است برایتان آب میوه در نظر بگیرند. مطمئن شوید به مصرف مکمل های دیگر همراه با آن آب میوه نیاز ندارید، و اگر دارید، در تمام مدت به اندازه ی کافی مکمل مصرف کنید.مطمئن شوید خوراکی هایی را که می خواهید روزه تان را با آن باز کنید، دارید. بعد از چند روز یا چند هفته نخوردن، خرید خوراکی می تواند منجر به خرید مقدار زیادی چیزهای اشتباه شود. مطمئن شوید از خوارکی هایی که هضم شان آسان است، مانند میوه ها و سبزیحات تازه، و نیز خوراکی های مایع مانند سوپ، به مقدار زیاد دارید.بخش دوم پاکسازی بدن با روزه: روزه داری ۱. زمان بندی داشته باشید.اگر روزه داری شما شامل مصرف چای یا مایعات در زمان های مشخصی از روز است، مطمئن شوید سر وقت آن را م ... ادامه ...

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛شاید بهترین خاطرات ما مسافرت های تابستانی باشد که با خانواده خود رفته ایم. این نوشتار به مسافران تابستانی با ارائه شیوه های سفر رفتن، روش های بیشتر لذت بردن از سفر را تاکید می کند.کجا بروید؟معمولا در تابستان بهتر است به مناطق خنک و کوهستانی سفر کنید تا گرمای این فصل شما را آزار ندهد. به دلیل گرمی هوا و لذت شنا در دریا، سفر به شهر های ساحلی نیز رونق می گیرد.معمولا طبیعت در سفر حرف اول را می زند و این طبیعت هر منطقه است که ما را به سوی خود می کشد و با مطالعه و پرس و جو می توانیم برای هدفی که از سفر داریم بهترین مقصد را انتخاب کنیم. برای انتخاب مقصد سفر خود با توجه به فصلی که در آن هستیم تصمیم بگیرید و بکوشید هر منطقه ای را در زیباترین فصلش ببینید.در این میان مسافرت های کم هزینه با مدت کمتر و مسافت کوتاه نیز می تواند بسیار لذتبخش باشد. در نزدیکی هر جایی که زندگی می کنید حتما منطقه ای وجود دارد که شما می توانید برای یک سفر کوتاه به آنجا بروید؛ مانند جنگل ها، چشمه های آب گرم، رودخانه ها، دل کوه ها و شهر ها و روستاهای دیدنی نزدیک به محل سکونتتان. به هر حال به تناسب زمان، هزینه و هدفی که می خواهید برای سفر خود بگذارید با یک انتخاب درست می توانید بیشترین لذت را از سفرتان ببرید. مجهز برویدهر کجا که می خواهید سفر کنید این وسایل و امکانات را به همراه داشته باشید:۱) کمک های اولیه شامل پماد سوختگی، پماد مخصوص گزیدگی حشرات، ضدعفونی کننده و وسایل پانسمان۲) وسایل محافظت در برابر آفتاب که شامل عینک آفتابی برای مراقبت از چشم، کرم ضدآفتاب و کلاه برای مراقبت از پوست و در صورت امکان سایبان برای زمانی که قرار است مدت طولانی در فضای باز و زیر آفتاب بمانید.۳) آب آشامیدنی و خوراکی. توجه داشته باشید حتما وسیله ای که آب را خنک نگه می دارد به همراه داشته باشید تا همیشه آب آشامیدنی بهداشتی و خنک در اختیارتان باشد و در سفر از خوراکی هایی استفاده کنید که احتمال خراب شدنشان در گرما کم باشد و ماندگاری طولانی داشته باشد.۴) تجهیزات ماشین اعم از لاستیک زاپاس، جعبه ابزار، علامت خطر، مدارک ماشین، وسایل ایمنی مثل کپسول آتش نشانی و قفل فرمان و طناب.۵) لباس مناسب برای فصل تابستان، لباس هایی با رنگ روشن و نخی و خنک و حتی الامکان آستین بلند برای محافظت از آفتاب و حشرات. برای بچه ها نیز لباسی که در عین خنک بودن بدن آنها را بپوشاند تا در برابر زمین خوردن و گزیدگی حشرات در امان باشند.۶) اگر قصد دارید شب را در چادر بگذرانید حتما رختخواب مناسب با خود به همراه داشته باشید و از نبود حشرات و حیوانات در چادر خود مطمئن شوید و چادرتان را در جایی مطمئن برپا کنید. از امنیت منطقه اطمینان حاصل کنید و ترجیحا در جاهای خلوت چادر نزنید و از مکان هایی که مخصوص این کار است، استفاده کنید تا از خطرات احتمالی جلوگیری کنید. اگر در دل طبیعت هستید، بالای تپه ها و قله ها محل ناامنی برای برپایی چادر هستند، چراکه در برابر بادهای شدید و رعد و برق آسیب پذیرند، بهترین مکان جایی نزدیک رودخانه (وجود آب برای شستشو و...) و کمی بالاتر از سطح رودخانه که خطر سیل و آب گرفتگی نداشته باشد و جایی که با منابع طبیعی مثل درختان احاطه شده باشد تا در مقابل بادهای شدید در امان باشید. در برپا کردن آتش نیز احتیاط کنید. ابتدا جهت باد را در نظر بگیرید و مکانی را انتخاب کنید که به وسایلتان نزدیک و برای محیط اطرافتان نیز خطرناک نباشد و حتما از منقل برای درست کردن آتش استفاده کنید یا حداقل دور آتشتان از سنگ چین استفاده کنید تا آتش به مناطق مجاور سرایت نکند.۷) اگر بچه دار هستید به تناسب سن کودک خود وسایل مربوط به او را به همراه داشته باشید و اگر بچه شما شیرخوار است در نگهداری شیر دقت کنید، چراکه براحتی در گرما فاسد خواهد شد. احتیاط کنیداحتیاط در همه جا شرط عقل است، پس وقتی به سفر می روید فکر نکنید که باید به همه چیز استراحت بدهید و احتیاط را کنار بگذارید و فقط به راحتی خود فکر کنید، چراکه یک بی احتیاطی ممکن است کل سفر شما را از بین ببرد. زمینه هایی که باید در آن احتیاط کنید به این شرح است:۱) تبهکاران و خلافکاران: در سفر مراقب اموال و پول خود باشید، چراکه افراد سوءاستفاده گر همیشه در کمین اند. اگر در شب سفر می کنید حتی الامکان در جاهای خلوت و گردنه ها توقف نکنید و برای کارهای ضروری به جاهای پرتردد و مطمئن بروید. اگر از ماشین پیاده می شوید از قفل بودن درها مطمئن شوید. مراقب بچه ها باشید و نکات ایمنی را به آنها گوشزد کنید، مثل این که با غریبه ها حرف نزنند و از کسی خوراکی نگیرند. حواستان به وسایل و فرزندان خود باشد و آنها را به حال خود نگذارید. از هر جا که می خواهید بروید مطمئن شوید چیزی را جا نگذاشته اید.۲) رانندگی و ایمنی وسیله نقلیه: برخلاف همه که در سفر فکر می کنند باید تندتر و باسرعت برانند، باید بدانید اگر می خواهید لذت ببرید، به چند دلیل آرام و مطمئن برانید.اولا شما به سفر می روید تا از طبیعت لذت ببرید و نیمی از این طبیعت در راه سفر شما وجود دارد و اگر تند برانید نه شما و نه همراهانتان از این طبیعت لذت نخواهند برد. دلیل دوم، ایمنی جان شماست. شما مسوول جان همراهان خود در سفر هستید و اگر لحظه ای به این مساله بیندیشید متوجه می شوید با یک لحظه غفلت، جان چندین نفر را به خطر خواهید انداخت.دلیل سوم، مسافران دیگری هستند که در راه ممکن است با بی احتیاطی و سرعت زیاد خود، جان آنها را به خطر بیندازید. ممکن است شما باعث تصادف ماشین های دیگر شوید. پس آرام برانید و به قوانین راهنمایی و رانندگی احترام بگذارید. راجع به ایمنی وسیله نقلیه خود نیز اطمینان حاصل کنید و پیش از سفر وسیله نقلیه خود را معاینه فنی ببرید تا از آماده بودن آن برای سفر مطمئن شوید.۳) بهداشت یک امر واج ... ادامه ...

به عنوان یک مشترک قدیمی adsl، احتمالا در سال های اول دچار مشکل کاهش حجم نشده باشید، چرا که معمولا سیستم شما از طریق کابل به مودم متصل می شد و انتقال داده شما کاملاً کنترل شده بود. اما مشکل از زمانی ایجاد شد که با توسعه تلفن های همراه هوشمند با قابلیت اتصال بی سیم، مودم های adsl قابلیت اشتراک داده را از طریق فناوری wifi فراهم کردند. اما آیا واقعا اتصال بی سیم تلفن های همراه شما به مودم از طریق فناوری wifi نامطمئن است؟wifi فکر امنیت را هم کرده است، اما ...طبیعتا وقتی استاندارد wifi توسعه پیدا کرد، به دلیل ذات اشتراک از طریق باند فرکانسی مشترک بین تمامی کاربرها، نیاز به تمهیداتی برای امن کردن آن بود. از این سیستم های رمزنگاری و امنیتی مختلفی نظیر wpsk و wpsk2 توسعه پیدا کردند. این سیستم ها وظیفه ایجاد یک ارتباط امن بین دستگاه شما با مودم را از طریق رمزنگاری های پیچیده بر عهده داشتند. با این کار داده های شما اگر هم توسط فرد ثالثی در مسیر ارسال شنود شوند، قابل بازیافت و مشاهده با فرمت صحیح نیستند.اما با وجود این سیستم امنیتی در استاندارد wifi، چگونه ممکن است وای فای شما هک شود؟اولین گام، مطمئن شدن از مصرفتمامی سرویس دهنده های اینترنت adsl، یک پنل کاربری برای شما فراهم کرده اند که از طریق آن می توانید وضعیت سرویس فعلی خود و اطلاعاتی نظیر حجم باقی مانده، زمان باقی مانده، سرعت سرویس، خرید شارژ و ... را انجام دهید. یکی از خدماتی که می توانید از طریق پنل کاربری خود دریافت کنید، مشاهده ریز مصرف است. در ابتدا می توانید با چک کردن بخش ریز مصرف، تاریخ و ساعت بعلاوه حجم مصرفی در آن بازه را با مصرف خود مقایسه کنید. اگر در آن تاریخ و ساعت اصلا از اینترنت مودم استفاده نکرده باشید و یا متوجه نمایش مصرف بسیار زیادتر از مصرف نرمال خود شوید، آنگاه می توانید به سراغ چک کردن مودم خود بروید.چگونه متوجه شویم که کسی از مودم ما استفاده می کند؟اولین گام برای چک کردن هک شدن مودم شما، چک کردن استفاده کنندگان از مودم ... ادامه ...

اگر از اینترنت adsl استفاده می کنید، قطعاً مواقعی با کاهش حجم عجیب از اکانت خود مواجه شده اید و حتی گاهی اوقات ظن خود را به سمت سرویس دهنده خود برده اید. اما آیا سیستم سرویس دهنده حجم خوری می کند و یا ممکن است وای فای شما هک شده باشد؟به گزارش صبحانه،به عنوان یک مشترک قدیمی adsl، احتمالا در سال های اول دچار مشکل کاهش حجم نشده باشید، چرا که معمولا سیستم شما از طریق کابل به مودم متصل می شد و انتقال داده شما کاملاً کنترل شده بود. اما مشکل از زمانی ایجاد شد که با توسعه تلفن های همراه هوشمند با قابلیت اتصال بی سیم، مودم های adsl قابلیت اشتراک داده را از طریق فناوری wifi فراهم کردند. اما آیا واقعا اتصال بی سیم تلفن های همراه شما به مودم از طریق فناوری wifi نامطمئن است؟ wifi فکر امنیت را هم کرده است، اما ...طبیعتا وقتی استاندارد wifi توسعه پیدا کرد، به دلیل ذات اشتراک از طریق باند فرکانسی مشترک بین تمامی کاربرها، نیاز به تمهیداتی برای امن کردن آن بود. از این سیستم های رمزنگاری و امنیتی مختلفی نظیر wpsk و wpsk2 توسعه پیدا کردند. این سیستم ها وظیفه ایجاد یک ارتباط امن بین دستگاه شما با مودم را از طریق رمزنگاری های پیچیده بر عهده داشتند. با این کار داده های شما اگر هم توسط فرد ثالثی در مسیر ارسال شنود شوند، قابل بازیافت و مشاهده با فرمت صحیح نیستند.اما با وجود این سیستم امنیتی در استاندارد wifi، چگونه ممکن است وای فای شما هک شود؟ اولین گام، مطمئن شدن از مصرفتمامی سرویس دهنده های اینترنت adsl، یک پنل کاربری برای شما فراهم کرده اند که از طریق آن می توانید وضعیت سرویس فعلی خود و اطلاعاتی نظیر حجم باقی مانده، زمان باقی مانده، سرعت سرویس، خرید شارژ و ... را انجام دهید. یکی از خدماتی که می توانید از طریق پنل کاربری خود دریافت کنید، مشاهده ریز مصرف است. در ابتدا می توانید با چک کردن بخش ریز مصرف، تاریخ و ساعت بعلاوه حجم مصرفی در آن بازه را با مصرف خود مقایسه کنید. اگر در آن تاریخ و ساعت اصلا از اینترنت مودم استفاده نکرده باشید و یا متوجه نمایش مصرف بسیار زیادتر از مصرف نرمال خود شوید، آنگا ... ادامه ...

به عنوان یک مشترک قدیمی اینترنت adsl ، احتمالا در سال های اول دچار مشکل کاهش حجم نشده باشید، چرا که معمولا سیستم شما از طریق کابل به مودم متصل می شد و انتقال داده شما کاملاً کنترل شده بود. اما مشکل از زمانی ایجاد شد که با توسعه تلفن های همراه هوشمند با قابلیت اتصال بی سیم، مودم های اینترنت adsl قابلیت اشتراک داده را از طریق فناوری wifi فراهم کردند. اما آیا واقعا اتصال بی سیم تلفن های همراه شما به مودم از طریق فناوری wifi نامطمئن است؟wifi فکر امنیت را هم کرده است، اما …طبیعتا وقتی استاندارد wifi توسعه پیدا کرد، به دلیل ذات اشتراک از طریق باند فرکانسی مشترک بین تمامی کاربرها، نیاز به تمهیداتی برای امن کردن آن بود. از این سیستم های رمزنگاری و امنیتی مختلفی نظیر wpsk و wpsk2 توسعه پیدا کردند. این سیستم ها وظیفه ایجاد یک ارتباط امن بین دستگاه شما با مودم را از طریق رمزنگاری های پیچیده بر عهده داشتند. با این کار داده های شما اگر هم توسط فرد ثالثی در مسیر ارسال شنود شوند، قابل بازیافت و مشاهده با فرمت صحیح نیستند.آیا اینترنت adsl شما هک شده است؟اما با وجود این سیستم امنیتی در استاندارد wifi، چگونه ممکن است وای فای شما هک شود؟اولین گام، مطمئن شدن از مصرفتمامی سرویس دهنده های اینترنت adsl یک پنل کاربری برای شما فراهم کرده اند که از طریق آن می توانید وضعیت سرویس فعلی خود و اطلاعاتی نظیر حجم باقی مانده، زمان باقی مانده، سرعت سرویس، خرید شارژ و … را انجام دهید. یکی از خدماتی که می توانید از طریق پنل کاربری خود دریافت کنید، مشاهده ریز مصرف است. در ابتدا می توانید با چک کردن بخش ریز مصرف، تاریخ و ساعت بعلاوه حجم مصرفی در آن بازه را با مصرف خود مقایسه کنید. اگر در آن تاریخ و ساعت اصلا از اینترنت مودم استفاده نکرده باشید و یا متوجه نمایش مصرف بسیار زیادتر از مصرف نرمال خود شوید، آنگاه می توانید به سراغ چک کردن مودم خود بروید.بیشتر بدانید: با این نانو چیپ ست سرعت wifi افزایش می یابد!چگونه متوجه شویم که کسی از مودم ما استفاده می کند؟آیا اینترنت adsl شما هک شده است؟اولین گام برای چک کردن هک شدن مودم شما، چک کردن استفاده کنندگان از مودم است. ... ادامه ...

به گزارش خبرنگار فوتبال و فوتسال گروه ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان،سرخپوشان پایتخت با جذب شجاع خلیل زاده، گادوین منشا، سیامک نعمتی ، شایان مصلح، بازگشت نوراللهی و تمدید قرارداد کامیابی نیا لیست بزرگسالان خود را برای فصل هفدهم تکمیل کردند. در حال حاضر آنها به سراغ تکمیل لیست زیر 23 ساله خود رفتند تا نفرات خود را هم در این رده سنی برای فصل بعد کامل کنند. بشار رسن بازیکن تیم ملی عراق، فرشاد هاشمی بازیکن فصل گذشته سیاه جامگان و چند بازیکن دیگر مدنظر برانکو برای فصل آینده هستند که تکلیف این بازیکنان به زودی برای پیوستن به پرسپولیس مشخص می شود. مسئولان پرسپولیس روز دوشنبه قرارداد سه بازیکن جدید خود از جمله شایان مصلح، شجاع خلیل زاده و سیامک نعمتی را در هیئت فوتبال استان تهران ثبت کردند و تنها ثبت قرارداد گادوین منشا مانده است تا سرخپوشان پایتخت در ادامه فصل نقل و انتقالات به دنبال جذب بازیکنان زیر 23 سال خود باشند.سروش رفیعی هافبک خلاق پرسپولیس هم به طور رسمی از سرخپوشان پایتخت جدا شد و به تیم الخور قطر پیوست. البته برانکو نگرانی بابت جدایی رفیعی ندارد چراکه سیامک نعمتی بازیکن جدید پرسپولیس می تواند جایگزین خوبی برای رفیعی در خط هافبک باشد. نعمتی فصل گذشته در پیکان به عنوان یک پاسور توانست نقش خود را به خوبی ایفا کند و پاسهای خوبی برای گادوین منشا فراهم کند. در حال حاضر سیامک نعمتی و گادوین منشا در پرسپولیس حضور دارند و اگر برانکو به این بازیکنان اعتماد کند در آن صورت همانند بازی در پیکان می توانند برای سرخپوشان پایتخت هم مثمرثمر باشند. به هر حال مسئولان پرسپولیس شاکله اصلی خود را برای فصل آینده حفظ کردند و به جز چند خروجی تیم قهرمان فصل گذشته خود را دست نزدند. ترکیب پرسپولیس را نسبت به فصل گذشته در همه پستها مورد بررسی قرار دادیم که از نظر خواهیم گذراند. دروازه بان هاسرخپوشان پایتخت در فصل پانزدهم ضعف هایی در خط دروازه خود داشتند و همین باعث شد که مسئولان پرسپولیس با جذب بیرانوند و رادوشوویچ نقطه ضعف خود را در درون دروازه پو ... ادامه ...

تست مخازن تحت فشار : مراحل اولیه فعالیت های قبل از انجام تست مخازن تحت فشار هیدرواستاتیک ، که نیاز به چک کردن توسط تیم کنترل کیفیت تولید کننده و بازرس شخص ثالث دارد شامل موارد زیر است: ۱- چک کردن تمام جوش ها به پایان رسیده باشد و به طور کامل توسط معاینه ndt در بازرسی پروژه و طرح آزمون پذیرفته شده باشد. ۲- مطمئن باشید که قسمت داخلی مخزن تمیز و عاری از سرباره و یا عناصر دیگر باشد. ۳- مطمئن شوید که سطح خارجی برای اجرای صحیح بازرسی ویژوال در طول تست مخازن تحت فشار خشک باشد. ۴- چک کردن برچسب کالیبراسیون فشار سنج و گواهی سلامت مخزن تحت فشار و محدوده ی حد پایین و حد بالای فشار سنج که باید بین ۱,۵ و ۴ از مقدار تست فشار باشد. ۵- کنترل تجهیزات تست مانند پمپ آزمون ۶- مطمئن باشید که درجه حرارت تست مخازن تحت فشار مقادیر زیر را نقض نمی کند: حداقل درجه حرارت تست= mdmt + ۳۰ ° f حداکثر درجه حرارت تست= ۱۲۰ ° f mdmt حداقل دمای فلز طراحی مخزن فشار است، و آن در سند طراحی مخازن تحت فشار اظهار می شده است. این خطر ترک و شکسته شدن در طول آزمون را کاهش می دهد. ۷- مطمئن شوید که پد های تقویت همگی تست صابون شده اند. ۸- کنترل کیفیت آب تست و استفاده از بازدارنده های خوردگی در صورت لزوم یا هنگ ... ادامه ...

حتما در مراسم عروسی ساقدوش ها را در کنار عروس و داماد مشاهده کرده اید که لباس هایی همرنگ و شبیه به هم دارند و کمتر پیش می اید که لباس ساقدوش ها متفاوت باشد. اما دلیل شباهت داشتن لبا ساقدوش ها چیست؟ آیا رازی در این نوع لباس پوشیدن نهفته است؟دلیل شبیه بدون لباس ساقدوش ها در عروسیدر حالیکه به لحاظ تعریفی, گفته شده هست که لباسهای ساقدوش ها خوفناک اند اما همه ی وقت این موضوع صحت ندارد. قرن هاست که ساقدوش ها, لباسهای مشابهی پوشیده اند تا کنار دوست یا عضو خانواده شان, در خاص ترین روز زندگی شان بایستند.اخیرا انتخاب لباس ساقدوش به سمت مخالفی گرایش پیدا کرده هست و عروس ها وساقدوش ها, رنگ لباسشان را باهم ترکیب و ست می کنند و سبک هایی را انتخاب میکنند تا برای مهمانی عروسی رویایی شان, یک جلوه ی بصری کاملی ایجاد کند. به هر حال این سنت قدیمی از کجا نشات گرفته هست؟و چرا برخی از عروس ها, لباسهای مشابهی برای ساقدوش شان در این روز انتخاب میکنند؟ علت این موضوع می تواند به دلیل خرافاتی مثل اذیت ارواح شیطانی تا حفاظت ازعروس در مقابل ربایندگان و به دلیل عرف بوجود آمده از عروسی های سلطنتی تا ایجاد انسجام و یکدستی باشد و دلایل بسیاری برای پوشیدن لباس نمونه توسط همه ی ی ساقدوش ها چه در قبل و چه در حال وجود دارد.یکی از دلایلی که ساقدوش ها اغلب لباسهای مشابهی میپوشند این هست که این رسمی هست که از عروسی های سلطنتی انگلیس بوجود آمده هست. اما این تنها علت برای این موضوع نمی باشد. لو تیلور, استاد رشته ی تاریخچه لباس و نساجی در دانشگاه برایتون در گفت و گو ای با روزنامه آنلاین انگلیسیاین دیپندنت «مشهور به ایندی» گفت که علت این که عروس های غربی, اغلب تصمیم می گیرند که ساقدوش هایشان, لباسهای یکسان داشته باشند به علت مراسم عروسی ملکه ویکتوریا در سال 1841 می باشد, زمانی که همۀ ی حاضرین در این عروسی, لباس هاس سفیدی پوشیدند که شبیه لباس عروس, ملکه ویکتوریا بود.همچنین : مدل آرایش عروس 2017 و مدل مو عروس 2017مراسم عروسی سلطنتی, امثال مراسم تشییع جنازه ی سلطنتی, از اموری هست که برگزاری آن, نیاز به دقت و وسواس و حساسیت زیادی دارد و کارهای زیادی باید برای نشان دادن پشتیبانی مردم از خانواده ی سلطنتی صورت گیرد. طبق گزارش روزنامه این دیپندنت, لورد چمبرلین گفت آن چه افراد شرکت کننده در مراسم تشییع جنازه ی سلطنتی میپوشند بسیار خاص هست و پارچه های خاصی به آن اضافه شده هست.به نظر می رسد که این خاص بودن, به انتخاب پارچه و لباس های خاص, توسط ملکه ویکتوریا رابطه داشته باشد, که تصمیم گرفت که همه ی ی شرکت کنندگان در مراسم عروسی اش, لباس سفید زیر شانه ای بپوشند, یعنی لباسی که قسمت روی شانه, پارچه ای به کار نرفته هست, و خواست تا گل هایی را به موهای شان و پشت گوش راست شان ببندند. درحال آماده در ایالات امریکا, معمولاً فقط عروس ها لباس سفید می پوشند اما عرف و سنت پوشیدن لباس نمونه توسط ساقدوش ها, که بهترین رفقا عروس میباشند, هنوز وجود دارد.برای دور کردن ارواح پلیدصبر کنید. آیا واقعا حقیقت دارد؟ ارواح پلید؟ بله. در یک گفت و گو با مجله “عروس ها”, هن بنگ نویسنده ی کتاب ویرجین, تاریخ ناملموس, گفت که در اصل از ساقدوش ها و حاضرین در مراسم عروسی خواسته می شد تا لباسهای نمونه با لباس عروس را بپوشند تا از این روش از زوج, در مقابل ارواح خبیثی که می خواهند به انها صدمه برسانند یا به عروس صدمه برسانند حفاظت کنند. ایده این بود که ارواح, دچار سردرگرمی می شوند و نمی توانند مطمئن شوند که چه کسی عروس هست و این فرمایش منجر میشود که آنها عروس را تنها بگذارند و به زوج اجازه ی ازدواج کردن بدهند. دشوار ارواح شیطانی برای شمار زیادی از زوجین یک دغدغه ی بزرگ بوده هست.همانطور که وب سایت نات گزارش داد, سنت و عرف حمل عروس در بالای درگاه توسط داماد نیز به علت حفاظت از عروس در مقابل ارواح خبیثی بود که در زیر درگاه قرار داشتند. و همانطور که مارتا استوآرت ودینگ «از طریق cnn» اشاره کردند, تصور بر این بود که ارواح پلید نسبت به شادی عروس در بزرگترین روز زندگی اش بسیار حسادت می کنند.در نهایت تلاش برای سر در گم کردن ارواح به صورت یک قانون درآمد. همانگونه که ماهنامه ریدرز دایجست از طریق msn گزارش داد در روم باستان, یکسری شرایط قانونی در رابطه با عروسی وجود داشت به طوری که برای برگزاری هر عروسی, افراد برگزار کننده را مجبور می کرد که 10 شرکت کننده یا شاهد داشته باشند که این افراد رنگ های دقیقا شکل هم را پوشیده باشند.این قانون اجباری به همین منظور به کار رفت, تا مطمئن سازد که هر فرد تخلف کننده یا ارواح پلید قادر به پادرمیانی و به هم زدن عروسی نباشد و از این روش عروس میتواند در امنیت باشد. طبق گزارش خبرنامه ی رکد, ساقدوش ها, لباسهای نمونه شبیه به عروس را تا حدود سال 1880 میپوشیدند. شما نقش مهم تان را بعنوان ساقدوش نمیدانستید. این طور نیست؟برای دور نگه داشتن آدم ربایانطبق گزارش خبرنامه رکد, یکی از قدیمی ترین دلایل برای این که ساقدوش ها لباسی امثال لباس عروس می پوشیدند به دلیل دور کردن ربایندگانی بود که می خواستند عروس را از مراسم عروسی اش دور کنند. این ربایندگان می توانستند افراد مختلفی مثل عشقهای قبلی, عاشقان فعلی,اعضای خانواده ی ناراضی, دشمنان خانوادگی یا افراد دیگری باشند. به وضوح, مسئله ربایندگی, موضوعی بود که زوج های نامزد کرده دغدغه و نگرانی زیادی در مورد آن داشتند. همانگونه که نش ... ادامه ...

چرا باید محتوای جذاب تولید کنیم؟ نوشتن محتوای جذاب عامل اصلی در به اشتراک گذاری آن است. شاید در نگاه اول نوشتن محتوای جذاب برای سایت کار سختی به نظر برسد و هر کسی قادر به تولید این گونه محتواها نباشد. شاید خیلی از شما دوستان ندانید چه نوع محتوایی برای مخاطبانتان جذاب است. با عنوان کردن انواع محتواها در این مقاله به شما می گویم چه نوع محتوایی تولید کنید که مخاطبانتان همیشه از شما راضی باشند. پس برای اطلاع از 8 نوع محتوای جذاب برای سایت حتما این مقاله را تا انتها بخوانید.8 نوع محتوای جذاب برای سایتبهترین راه بک لینگ گرفتن برای شما این است که محتوای شما را در جاهای دیگر به اشتراک بگذارند. برای این کار محتوایی که شما تولید می کنید باید به درد کاربر بخورد و دقیقا چیزی باشد که دنبالش است. بعضی وقت ها هم شاید چیزی نباشد که دنبالش است ولی به قدری جذاب است که با اشتیاق آن را تا انتها می خواند.در واقع با اشتراک گذاری محتوای شما توسط مخاطبانتان علاوه بر دریافت بک لینک، قدرت صفحات سایت شما نیز بالا می رود. این دقیقا عاملی است که محتوای شما در گوگل جایگاه خوبی را دریافت می کند. در ادامه انواع محتوایی که برای مخاطبانتان جذاب است را عنوان می کنم تا با تولید آن ها بتوانید محبوبیت خود را نزد مخاطبانتان بالا ببرید.1.آموزش کامل یک موضوع خاصاگر توجه کرده باشید سایت هایی که آموزش یک مشکل یا یک موضوع خاصی را به صورت کامل و جامع توضیح داده اند ترافیک زیادی وارد آن صفحه از سایتشان شده است. این را می توان از تعداد کامنت هایی که برای آن پست درج شده است فهمید.هنگامی که شما روی یک موضوع خاص و شاید هم موضوعی ساده ای باشد دست بگذارید و به صورت کامل آن را توضیح دهید(مثلا آموزش تصویری) مطمئن باشید افرادی که به دنبال یاد گیری آن موضوع هستند وارد سایت شما شده و به صورت نا خود آگاه سوال هایی هم که برایشان پیش می آید را در قسمت نظرات مطرح می کنند. شما هم مجبور هستید جواب آن ها را بدهید. همینطور که پیش برود می بینید مثلا 100 تا کامنت سوال و جواب زیر پست شما ایجاد شده است.همین قضیه باعث می شود که قدرت همان یک صفحه از سایتتان بالا برود و در گوگل جایگاه بهتری را از بقیه بدست آورد.پیشنهاد ویژه همیار وب : چگونه محتوایی بنویسیم که خوانده و به اشتراک گذاشته شود؟شما می توانید مثلا آموزش تصویری و جامعی درباره خارج شدن از بلاک لیست تلگرام درست کنید و در سایت خود قرار دهید. مطمئن باشید این موضوع مشکل بسیاری از افراد است. مهم نیست که موضوع شما چقدر خاص باشد مهم این است که کامل و جامع توضیح داده باشید.2.نقد و بررسی سایت هایکی دیگر از بهترین نوع از محتوایی که می توانید تولید کنید و باعث جلب نظر مخاطبانتان می شود نقد و بررسی و به چالش کشیدن سایت های دیگر است. درباره سایت های بزرگ بنویسید. درباره علت موفقیت و شکست های آن ها بنویسید.مثلا من در همیار وب مقاله “چرا سایت دیوار موفق است؟” را منتشر کردم و در آن علل موفقیت سایت دیوار را بررسی کردم. در این مقاله گفتم که چرا سایت دیوار نسبت به رقبای خود برتری دارد. مزیت های سایت دیوار را نسبت به سایت های دیگری که در زمینه آگهی رایگان فعالیت می کنند را عنوان کردم.شما نیز می توانید سایت های بزرگ دیگ ... ادامه ...

والدین همیشه توجه زیادی به رفاه و راحتی بچه هاشون دارند؛ به اون ها سر موقع غذاهای مغذی می دند، مراقب سلامتی شون هستند مثلا وقتی که بچه ها از بی ... ادامه ...

با گسترش دستگاه های هوشمند خانگی، پلت فرم های گیمینگ و سروبس های پخش ویدئو، داشتن یک اتصال اینترنتی قوی در محیط خانه بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است. اگر در حال بازی کردن league of legends با تأخیر مواجه هستید یا دانلود کردن آهنگ برای شما بیش از حد طول می کشد، به احتمال زیاد مشکل از اتصال اینترنتی شما است و به شرکت ارائه کننده ی سرویس اینترنتی isp ارتباطی ندارد. در ادامه به معرفی راهکارهایی برای حل مشکل اتصال به اینترنت در سیستم شما می پردازیم.گویا آی تی- اگر در اتصال کامپیوتر یا گوشی هوشمند خود با مشکلاتی مواجه هستید، پیش از آنکه با شرکت ارائه کننده ی اینترنت خود تماس بگیرید، این نکات را برای یافتن مشکل اتصال اینترنتی مرور کنید.تبلیغاتآیا با ping می توانید مشکل را پیدا کنیدسعی کنید یک تست ping انجام دهید تا ببینید آیا امکان اتصال به دنیای خارج را دارید. سرویس های خدماتی متعددی برای ping وجود دارد، اما آسان ترین روش برای پینگ کردنِ یک وبسایت، استفاده از ویندوز برای باز کردن command prompt و تایپ کردن واژه ی “ping” و به دنبال آن ip وبسایتی است که می خواید آن را پینگ کنید. اگر آدرس ip وبسایت را نمی دانید، می توانید آدرس کامل را تایپ کنید. برای مثال برای پینگ کردن گوگل، باید تایپ کنید: ping google.com. این کار بسته هایی داده ای را به سایت هدف ارسال می کند و سرعت اتصال شما را بر حسب میلی ثانیه اندازه گیری می کند. اگر این تست موفقیت آمیز باشد، شما نتایج را بر حسب زمان مشاهده خواهید کرد. اما اگر انجام این تست به طور پیوسته ناموفق باشد، باید سایت های دیگری را امتحان کنید. توجه داشته باشید که همه ی وب سایت ها پینگ ها را نمی پذیرند. اگر با امتحان کردن چندین سایت هنوز هم موفق به دریافت نتایج نمی شوید، ممکن است مودم شما دچار مشکل شده باشد و یا مشکل از سوی شرکت ارائه کننده ی اینترنت شما باشد.آیا پاور مودم شما وصل است؟اگر به طور کل نمی توانید به اینترنت متصل شوید، نگاهی به چراغ های شاخص وضعیت مودم خود بیندازید. اگر هیچ یک از چراغ ها روشن نیستند، مودم احتمالا به برق متصل نشده و یا خاموش است. کابل برق را در آورده و پس از یکی دو دقیقه مجددا آن را متصل کنید. مطمئن شوید که دکمه ی خاموش و روشن دستگاه در حالت روشن قرار دارد. اگر مودم هنوز هم روشن نمی شود ممکن است مشکل در آداپتور دستگاه، یا سیم سیار بوده و یا مودم سوخته باشد. اگر از خط اشتراک دیجیتال یا dsl نیز استفاده می کنید باید بررسی کنید که آیا مودم شما به برق متصل است یا خیر.وضعیت دستگاه را بررسی کنیداگر به طور همزمان از یک مودم و یک روتر استفاده می کنید، مطئمن شوید که هردوی آن ها سالم بوده و به خوبی کار می کنند. ابتدا مودم را چک کنید و ببینید که آیا چراغ led مربوط به پاور روشن است یا خیر. علاوه بر آن، چراغ های مربوط به link یا وضعیت آنلاین بودن، و هم چنین led فعال بودن مودم (activity) را نیز بررسی کنید. اگر چراغ های پاور یا activity خاموش هستند، مودم و روتر را خاموش کرده و پس از چند دقیقه مودم را روشن کنید. صبر کنید تا مودم به حالت آنلاین باز گردد و سپس روتر را روشن کنید. اگر چراغ پاور شما روشن است، چراغ های مربوط به اینترنت یا wan را چک کنید. در بیشتر روترها این چراغ باید سبز رنگ بوده و چشمک زدن باشد. اگر روتر شما چراغ های نشان دادن وضعیت اتصال را ندارد، بررسی کنید که آیا چراغ های پورت ایترنت (ethernet) چشمک زدن هستند یا خیر. اگر چراغ activity خاموش است، روتر را خاموش کنید. تمام کابل ها را از پریز خارج کرده و مجددا آن را به پریز بزنید، و کنترل کنید که تمامی ک ... ادامه ...

جدیدترین مدل لباس های مجلسی پوشیدهجدیدترین مدل لباس های مجلسی پوشیده بیشتر خانم ها در مجالس یا مهمانی های رسمی دنبال لباس های پوشیده میگردند تا هم شیک باشد و هم از لحاظ پوشش راحت و پوشیده باشند، پیدا کردن یک لباس مجلسی پوشیده میتواند سخت باشد. در این قسمت از سایت روزگار ما مدل هایی از لباسهای مجلسی پوشیده را جمع آوری کرده ایم که میتوانید در انتخاب لباس مجلسیتان از آنها ایده بگیرید. راهنمای خرید لباس آیا شما از جمله کسانی هستید که لباس را فقط برای آویزان کردن در کمد لباس هایتان می خرید و از بیشتر آنها استفاده نمی کنید؟ممکن است به هنگام خرید لباس از اینکه این لباس را خریده اید کاملا راضی باشید اما هنگامی که به خانه بر میگردید و آن را پرو می کنید کاملا از این خرید پشیمان شوید. کالین مگارو colin megaro مشهور و معروف در سبک و مد در لس آنجلس می گوید : نگران نباشید . شما می توانید باز هم از لباس هایی که فقط در کمد لباس هایتان قرار داده اید استفاده کنید و دوباره آنها را بپوشید. اما ما در اینجا ۸ نکته به هنگام خرید لباس را برایتان بیان کرده ام که توجه به این نکات در نهایت باعث می شود شما از دیدن کمد لباس هایتان لذت ببرید و تمامی لباس های خود را دوست داشته باشید. ۱ – به مواد استفاده شده در الیاف پارچه دقت کنید کارول دیویدسون ، بنیانگذار مد و مشاور درنیویورک می گوید : از خود بپرسید: آیا این لباس نیاز به مراقبت های ویژه هنگام استفاده و شستشو دارد و مثلا اگر قرار است من ۳۰ دلار برای خرید این لباس هزینه کنم آنگاه شستشوی این لباس راحت است و یا اینکه رنگ می دهد و شستن آن بسیار سخت است و این یک نشانه بر مطمئن بودن الیاف استفاده شده در آن است. ۲ – چروک شدن پارچه را امتحان کنید برای اینکه مطمئن باشید که لباسی را که قرار است در طول روز به تن داشته باشید به زودی چروک نمی شود باید برای چند ثانیه پارچه ی ... ادامه ...

جدیدترین مدل لباس های مجلسی پوشیدهجدیدترین مدل لباس های مجلسی پوشیده برای آن دسته از خانم هایی که دوست دارند در هر مجلسی لباس هایشان پوشیده باشد انتخاب یک لباس مناسب میتواند کمی مشکل و زمانبر باشد. اگر به مزون ها و فروشکاه های لباس مراجعه کرده اید و لباس مورد نظرتان را نیافتید ما در این قسمت مدل هایی از لباسهای مجلسی پوشیده را جمع آوری کرده ایم که میتوانید از آنها در انتخابتان ایده بگیرید: راهنمای خرید لباس آیا شما از جمله کسانی هستید که لباس را فقط برای آویزان کردن در کمد لباس هایتان می خرید و از بیشتر آنها استفاده نمی کنید؟ممکن است به هنگام خرید لباس از اینکه این لباس را خریده اید کاملا راضی باشید اما هنگامی که به خانه بر میگردید و آن را پرو می کنید کاملا از این خرید پشیمان شوید. کالین مگارو colin megaro مشهور و معروف در سبک و مد در لس آنجلس می گوید : نگران نباشید . شما می توانید باز هم از لباس هایی که فقط در کمد لباس هایتان قرار داده اید استفاده کنید و دوباره آنها را بپوشید. اما ما در اینجا ۸ نکته به هنگام خرید لباس را برایتان بیان کرده ام که توجه به این نکات در نهایت باعث می شود شما از دیدن کمد لباس هایتان لذت ببرید و تمامی لباس های خود را دوست داشته باشید. ۱ – به مواد استفاده شده در الیاف پارچه دقت کنید کارول دیویدسون ، بنیانگذار مد و مشاور درنیویورک می گوید : از خود بپرسید: آیا این لباس نیاز به مراقبت های ویژه هنگام استفاده و شستشو دارد و مثلا اگر قرار است من ۳۰ دلار برای خرید این لباس هزینه کنم آنگاه شستشوی این لباس راحت است و یا اینکه رنگ می دهد و شستن آن بسیار سخت است و این یک نشانه بر مطمئن بودن الیاف استفاده شده در آن است. ۲ – چروک شدن پارچه را امتحان کنید برای اینکه مطمئن باشید که لباسی را که قرار است در طول روز به تن داشته باشید به زودی چروک نمی شود باید برای چند ثانیه پا ... ادامه ...

پیراهن مجلسی, جدیدترین مدل لباس های مجلسی پوشیده, لباس مجلسی بلندجدیدترین مدل لباس های مجلسی پوشیده برای علاقه مندانی که در مجالس یا مهمانی ها لباس های پوشیده دوست دارند. در این قسمت مدل هایی از لباسهای مجلسی پوشیده را جمع آوری کرده ایم که مشاهده می نمایید: راهنمای خرید لباس آیا شما از جمله کسانی هستید که لباس را فقط برای آویزان کردن در کمد لباس هایتان می خرید و از بیشتر آنها استفاده نمی کنید؟ممکن است به هنگام خرید لباس از اینکه این لباس را خریده اید کاملا راضی باشید اما هنگامی که به خانه بر میگردید و آن را پرو می کنید کاملا از این خرید پشیمان شوید. کالین مگارو colin megaro مشهور و معروف در سبک و مد در لس آنجلس می گوید : نگران نباشید . شما می توانید باز هم از لباس هایی که فقط در کمد لباس هایتان قرار داده اید استفاده کنید و دوباره آنها را بپوشید. اما ما در اینجا ۸ نکته به هنگام خرید لباس را برایتان بیان کرده ام که توجه به این نکات در نهایت باعث می شود شما از دیدن کمد لباس هایتان لذت ببرید و تمامی لباس های خود را دوست داشته باشید. ۱ – به مواد استفاده شده در الیاف پارچه دقت کنید کارول دیویدسون ، بنیانگذار مد و مشاور درنیویورک می گوید : از خود بپرسید: آیا این لباس نیاز به مراقبت های ویژه هنگام استفاده و شستشو دارد و مثلا اگر قرار است من ۳۰ دلار برای خرید این لباس هزینه کنم آنگاه شستشوی این لباس راحت است و یا اینکه رنگ می دهد و شستن آن بسیار سخت است و این یک نشانه بر مطمئن بودن الیاف استفاده شده در آن است. ۲ – چروک شدن پارچه را امتحان کنید برای اینکه مطمئن باشید که لباسی را که قرار است در طول روز به تن داشته باشید به زودی چروک نمی شود باید برای چند ثانیه پارچه ی آنرا در دست مچاله کنید و ببینید که به راحتی چروک می شود یا نه .به این ترتیب ا ... ادامه ...

جدیدترین مدل لباس های مجلسی پوشیدهجدیدترین مدل لباس های مجلسی پوشیده برای کسانی که علاقه دارند در مهمانی ها پوشیده لباس بپوشند انتخاب یک مدل لباس مجلسی زیبا که در عین شیک و به روز بودن پوشیده هم باشد میتواند سخت و زمانبر باشد. در این قسمت از سایت روزگار ما مدل هایی از لباسهای مجلسی پوشیده را جمع آوری کرده ایم، اگر شما هم به دنبال یک لباس مجلسی هستید که در عین پوشیده بودن شیک و جذاب باشد این مطلب را از دست ندهید. راهنمای خرید لباس آیا شما از جمله کسانی هستید که لباس را فقط برای آویزان کردن در کمد لباس هایتان می خرید و از بیشتر آنها استفاده نمی کنید؟ممکن است به هنگام خرید لباس از اینکه این لباس را خریده اید کاملا راضی باشید اما هنگامی که به خانه بر میگردید و آن را پرو می کنید کاملا از این خرید پشیمان شوید. کالین مگارو colin megaro مشهور و معروف در سبک و مد در لس آنجلس می گوید : نگران نباشید . شما می توانید باز هم از لباس هایی که فقط در کمد لباس هایتان قرار داده اید استفاده کنید و دوباره آنها را بپوشید. اما ما در اینجا ۸ نکته به هنگام خرید لباس را برایتان بیان کرده ام که توجه به این نکات در نهایت باعث می شود شما از دیدن کمد لباس هایتان لذت ببرید و تمامی لباس های خود را دوست داشته باشید. ۱ – به مواد استفاده شده در الیاف پارچه دقت کنید کارول دیویدسون ، بنیانگذار مد و مشاور درنیویورک می گوید : از خود بپرسید: آیا این لباس نیاز به مراقبت های ویژه هنگام استفاده و شستشو دارد و مثلا اگر قرار است من ۳۰ دلار برای خرید این لباس هزینه کنم آنگاه شستشوی این لباس راحت است و یا اینکه رنگ می دهد و شستن آن بسیار سخت است و این یک نشانه بر مطمئن بودن الیاف استفاده شده در آن است. ۲ – چروک شدن پارچه را امتحان کنید برای اینکه مطمئن باشید که لباسی را که قرار است در طول روز به تن داشته باشید به زودی چرو ... ادامه ...

به گزارش صبحانه، مرورگرها برای انجام تراکنش های بانکی کمی خطرناک هستند چراکه اکثر تروجان ها برای سرقت اطلاعات بانکی از طریق مرورگرها طراحی شده اند. البته اپلیکیشن ها نیز به نوبه ی خود خطراتی دارند چون بیشتر اپلیکیشن های بانکی دارای نقاط ضعف هستند و اینکه گاهی اوقات اپلیکیشن های تقلبی و باج افزارها نیز در اپ استورها دیده می شود.بهترین راه استفاده از سیستم های دارای الگوریتم تایید هویت دومرحله ای هستند و در صورتی که این سیستم ها توانایی ساخت پسوورد لحظه ای داشته باشند، بهترین گزینه برای استفاده کاربران خواهند بود.اپلیکیشن چیست؟زمانی که در دهه 70 میلادی کامپیوترهای شخصی وارد بازار شدند، "اپ" (application programme) یا همان اپلیکیشن ها نیز وارد بازار شدند و مورد استقبال کاربران قرار گرفتند. با این وجود، در یک دهه گذشته رشد اپلیکیشن ها و اپ استورها با رشد غیرقابل توصیفی همراه شدند. این اپلیکیشن ها با برنامه های سنتی ویندوز کمی تفاوت دارند چرا که از فروشگاه های آنلاین معتبر خریداری و دانلود می شوند. ضمنا این اپلیکیشن ها شدیدا تحت نظارت و کنترل فروشگاه های انلاین هستند. در طرف دیگر، برنامه های کامپیوتری را می توان از هر منبعی خریداری و یا دانلود کرد که احتمال دارد برخی از این منابع وبسایت های آلوده به باج افزار باشند و در این صورت تنها راه جلوگیری از آنها آنتی ویروس های قدرتمند خواهد بود.زمانی که مایکروافت ویندوز 8 را برای استفاده بر روی تبلت ها و اسمارت فون ها بازطراحی کرد، یک سیستم زیرمجموعه برای اجرای این اپلیکیشن ها در ویندوز 8 را نیز به همراه آن معرفی کرد. این سیستم زیرمجموعه به ویندوز امکان اجرای اپلیکیشن های مجازی که از طریق ویندوز استور دانلود شده بودند را می داد. این اپلیکیشن ها از برنامه های سنتی که بر روی ویند ... ادامه ...

به نظر می رسد در 5 سال اخیر نظر مردم در استفاده از اپلیکیشن ها کاملا عوض شده است. با این حال، استفاده کردن یا نکردن از برنامه های مخصوص انجام تراکنش های بانکی توسط کاربران، بستگی به نوع دستگاه مورد استفاده، بانک متصل به اپلیکیشن، شبکه ی ارتباطی و حتی محتویات داخل گوشی افراد دارد. تیتر20 - مرورگرها برای انجام تراکنش های بانکی کمی خطرناک هستند چراکه اکثر تروجان ها برای سرقت اطلاعات بانکی از طریق مرورگرها طراحی شده اند. البته اپلیکیشن ها نیز به نوبه ی خود خطراتی دارند چون بیشتر اپلیکیشن های بانکی دارای نقاط ضعف هستند و اینکه گاهی اوقات اپلیکیشن های تقلبی و باج افزارها نیز در اپ استورها دیده می شود.بهترین راه استفاده از سیستم های دارای الگوریتم تایید هویت دومرحله ای هستند و در صورتی که این سیستم ها توانایی ساخت پسوورد لحظه ای داشته باشند، بهترین گزینه برای استفاده کاربران خواهند بود.اپلیکیشن چیست؟زمانی که در دهه 70 میلادی کامپیوترهای شخصی وارد بازار شدند، "اپ" (application programme) یا همان اپلیکیشن ها نیز وارد بازار شدند و مورد استقبال کاربران قرار گرفتند. با این وجود، در یک دهه گذشته رشد اپلیکیشن ها و اپ استورها با رشد غیرقابل توصیفی همراه شدند. این اپلیکیشن ها با برنامه های سنتی ویندوز کمی تفاوت دارند چرا که از فروشگاه های آنلاین معتبر خریداری و دانلود می شوند. ضمنا این اپلیکیشن ها شدیدا تحت نظارت و کنترل فروشگاه های انلاین هستند. در طرف دیگر، برنامه های کامپیوتری را می توان از هر منبعی خریداری و یا دانلود کرد که احتمال دارد برخی از این منابع وبسایت های آلوده به باج افزار باشند و در این صورت تنها راه جلوگیری از آنها آنتی ویروس های قدرتمند خواهد بود.زمانی که مایکروافت ویندوز 8 را برای استفاده بر روی تبلت ها و اسمارت فون ها بازطراحی کرد، یک سیستم زیرمجموعه برای اجرای این اپلیکیشن ها در ویندوز 8 را نیز به همرا ... ادامه ...

حتما شما هم زوج هایی را می شناسید که تمایلی به بچه دارشدن نداشتند و از روش هایجلوگیری از بارداری استفاده می کردند اما باز هم زن باردار شد. به نظر شما علت آن چیست؟ شاید تعجب کنید اما مشکل اصلی بسیاری از زوج های جوان و حتی زن و شوهرهایی صاحب چند فرزند، نداشتن اطلاعات کافی در مورد روش های صحیح پیشگیری از بارداری است. پدرومادر شدن، زیباترین حس دنیاست اما اگر زوجی بدون آمادگی لازم بچه دار شوند، این هدیه ی الهی برای آنها مانند کابوس خواهد بود. در گذشته، جلوگیری از بارداری صرفا در استفاده از قرص های ضدبارداری خلاصه می شد اما در حال حاضر، روش های متنوعی برای این کار وجود دارد. ما در مطالب زیر، مزایا و معایب هر یک از این روش ها را توضیح می دهیم. می توانید آنها را با هم مقایسه کنید و ببینید که کدام روش برای شما مناسب تر است.مقاله های مرتبط:فراتر از قرص فکر کنیدهنگامی که بحث پیشگیری از بارداری به میان می آید، خانم ها نسبت به گذشته گزینه های بیشتری پیش رو دارند اما وجود گزینه های بیشتر به این معناست که باید نکات بیشتری را مدنظر قرار دهند. اما تشخیص مناسب بودن کدام روش پیشگیری از بارداری چگونه است؟اولین و مهم ترین گام آن است که گزینه های موجود را با پزشک تان بررسی کنید. سارا نیومن، پزشک و استادیار گروه زنان و زایمان و بیماری های زنان در دانشگاه سانفرانسیسکو، می گوید شما باید چگونگی تأثیر هر کدام از روش های پیشگیری از بارداری را بر سلامت تان بدانید. عواملی مانند فشار خون بالا، عادت به سیگارکشیدن و سابقه ی سرطان سینه همگی روی انتخاب شما تأثیر می گذارند.اما قبل از مراجعه به پزشک، به فهرست زیر که شامل مزایا و معایب هر کدام از روش های پیشگیری از بارداری است، نگاهی بیندازید:کاندوم های مردانه و زنانههمان طور که می دانید کاندوم ها اصلی ترین و پرکاربردترین روش پیشگیری از بارداری به شمار می روند، چون تنها گزینه ای هستند که نه تنها از بارداری بلکه از بیماری ها و عفونت های مقاربتی نیز پیشگیری می کنند. اگر احتمال می دهید که همسرتان به یک بیماری مقاربتی مبتلا باشد، حتما از کاندوم استفاده کنید. امروزه کاندوم ها در دو نوع مردانه و زنانه وجود دارند؛ هرچند کاندوم های مردانه بسیار متداول تر هستند. به همراه روش های سدی مانند کاندوم می توان از یک ژل، کرم یا فوم اسپرم کش استفاده کرد اما اسپرم کش به تنهایی فقط در ۷۲ درصد از موارد از بارداری جلوگیری می کند.مزایای کاندوم: کاندوم ها ارزان قیمت هستند و بهترین محافظت را در برابر بیماری های مقاربتی و hiv فراهم می کنند. کاندوم های زنانه باعث می شوند که خانم ها روی رابطه ی جنسی کنترل بیشتری داشته باشند چون می توانند خودشان، آن را درون بدن شان قرار دهند.معایب کاندوم: کاندوم های مردانه فقط حدود ۸۲ درصد و کاندوم های زنانه حدود ۷۹ درصد در پیشگیری از بارداری مؤثر هستند. به دلیل نرخ شکست بالای کاندوم ها، دکتر نیومن پیشنهاد می کند که در کنار کاندوم از یک روش دیگر پیشگیری از بارداری نیز استفاده کنید. برخی از خانم ها نیز شکایت دارند که قراردادن کاندوم های زنانه دشوار است و صداهای خنده داری ایجاد می کنند.دیافراگم و اسفنج با اسپرم کشاینها روش های سدی برای پیشگیری از بارداری هستند. دیافراگم یک کلاهک انعطاف پذیر است که خانم ها در واژن شان قرار می دهند. دیافراگم مانع ورود اسپرم به داخل رحم می شود و باید به همراه اسپرم کش استفاده شود. دیافراگم در اندازه های مختلفی وجود دارد و اندازه ی مناسب شما باید توسط پزشک تان تعیین شود. همچنین پزشک تان باید هر یک یا دو سال یک بار، دیافراگم را بررسی کند تا مطمئن شود که هیچ سوراخی در آن ایجاد نشده است. اگر وزن تان به تازگی بالا یا پایین رفته است، به پزشک مراجعه کنید تا بررسی کند که آیا اندازه ی دیافراگم تان هنوز هم مناسب شماست یا خیر. اسفنج ضدبارداری، یک فوم نرم است که با اسپرم کش پوشیده شده است. این وسیله شبیه دونات به نظر می رسد و وقتی داخل واژن قرار می گیرد، دهانه ی رحم را می پوشاند.مزایا: شما می توانید دیافراگم را درست قبل از رابطه ی جنسی یا تا ۲۴ ساعت قبل از آن، درون واژن تان قرار دهید. برخی از مشکلات پزشکی مانند سابقه ی سرطان سینه باعث می شوند که استفاده از داروهای هورمونی برای پیشگیری از بارداری خطرناک باشد. در چنین شرایطی، دیافراگم یک گزینه ی عالی برای جلوگیری از بارداری است. شما برای تهیه ی اسفنج های ضدبارداری به نسخه ی پزشک نیاز ندارید، آنها کوچک هستند و روی هورمون های شما تأثیر نمی گذارند.معایب: برای به حداکثر رساندن اثربخشی، دیافراگم باید به همراه اسپرم کش استفاده شود و تا ۶ ساعت پس از رابطه ی جنسی در داخل واژن باقی بماند. این ممکن است خطر ابتلا به عفونت های دستگاه ادراری را افزایش دهد، اما ادرار بعد از رابطه ی جنسی می تواند به جلوگیری از عفونت کمک کند. اگر در معرض ابتلا به عفونت hiv هستید، اینها گزینه های مناسبی برای شما نیستند، چون اسپرم کش خطر انتقال hiv را افزایش می دهد. دکتر نیومن می گوید دیافراگم فقط ۸۸ درصد در پیشگیری از بارداری مؤثر است و اسفنج نیز مناسبِ خانم هایی است که تا به حال بچه دار نشده اند.قرص های ضدبارداریقرص های ضدبارداری متنوعی برای خانم ها وجود دارد؛ از جمله قرص هایی که فقط حاوی پروژسترون (پروژستین) هستند یا قرص های ترکیبی که شامل استروژن و پروژسترون هستند.مزایا: خوشب ... ادامه ...

loading…جزیره شبکه و زیرساخت مجموعه آموزشی راهکار sccm - قسمت اول - آشنایی با ر... حمیدرضا آبیاری (sccm admin)زمان ارسال: 1 ساعت قبل رایگان تیزر آشنایی با دوره آموزشی راهکار مدیریت کلاینت sc... حمیدرضا آبیاری (sccm admin)زمان ارسال: 1 ساعت قبل رایگان دوره آموزشی بین المللی +comptia network قسمت پنجاه... محمد نصیری (unity)زمان ارسال: 2 ساعت قبل رایگان فیلم آموزشی: فیلم آموزشی: آموزش دوره مقدماتی power... هومن علاوه زاده (houmanalv)زمان ارسال: 11 ساعت قبل 8,000 تومان معرفی blbp ُسهیل قاسمی (soheiltech)زمان ارسال: 1 روز قبل رایگان راه اندازی glbp ُسهیل قاسمی (soheiltech)زمان ارسال: 1 روز قبل رایگان ارسال کننده: sam64ارسال پیام خصوصیامتیازات این مطلب هیچ کاربری وجود ندارد سوال: عدم جوین esx به دامین با سلام،دوستان esx6 ای که دارم به دامین جوین نمیشه و خطای زیر رو میده،لازم به ذکره به سرور ssh هم میزنم پینگ نام دامین رو هم دارم و از ارتباط مطمئن هستم.هیچ پاسخی برای این سوال ارسال نشده است.برای ارسال پست وارد شوید.مطالب مرتبطجوین (join) کردن سیستم ها به صورت آفلاین اضافه کردن یک کامپیوتر به صورت افلاین(offline domain join )esxiریستور کردن vm در esx-iقراردادن public ip روی esxiمشکل set کردن پسورد روی esxi 6join نشدن به دامینخطای join کردن کامپیوتر به شبکه domainنمایش خطای network path not found در join کردن دومینخطای دامین (no records found for given dns query)ارتباط 2 شبکهخطا در هنگام join to domainبروز خطای the network location cannot be reached join domain در join دامینآیا برای join کردن کلاینت ها به سرور حتما به کاربر administrator نیاز داریم ؟خطای network path not found در عضویت به دامیناعلام وجود computer account همنام در active directory در زمان joinقرار دادن برنامه در استارتاپ ویندوز سونمشکل در جوین به دامین کلاینتهااخطار هنگام join کردن سرور به دامین بعنوان additional serverعدم جوین کلاینت به دامینمشکل join کردن کامپیوتر به دومین rpc server is unavailableایجاد فایل سرور از طریق اکتیو دایرکتوری در سرور دیگر کلیه حقوق این سایت متعلق به مجموعه itpro می باشد میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند پارس پک×افزودن یادداشت جدید×ارسال برای دوستان×گزارش×خرید دوره×لیست کاربران×دوره های تخصصی وب سایت itproدوره های آنلایندوره های تکمیل نشدهفیلم های متفرقه (غیر رایگان)فیلم های متفرقه (رایگان)همه جزیره هاجزیره شبکه و زیرساختجزیره برنامه نویسی و توسعه نرم افزارجزیره امنیت اطلاعات و ارتباطاتجزیره سخت افزار و تجهیزات دیجیتالجزیره لینوکس و سیستم های متن بازجزیره مبانی کامپیوتر و مهارت های هفتگانهجزیره گرافیک، انیمیشن و عکاسیجزیره طراحی و توسعه وبجزیره بانک های اطلاعاتیجزیره موبایل و گجت های هوشمندجزیره مجازی سازی و محاسبات ابریجزیره تحصیلات آکادمیک فناوری اطلاعاتبازی های رایانه ایتعداد کل بخش ها: 9 قسمت های رایگان: 3 اگه الان بهت بگم وضعیت شبکت چجوره چجوری گزارش میدی ؟ از کجا میدونی کدوم سیستم عامل ها ، کدوم سرویس ها و کدوم سخت افزارها سالم و درست کار می کنن و یا اینکه کی چه اتفاقی براشون افتاده ؟ اینکه همیشه وضعیت سلامتی شبکت رو بدونی خیلی مهمه و به همین خاطر باید همیشه روش نظارت کنی ، خوب solarwinds یکی از بهترین نرم افزارهای مانیتورینگ دنیاست ، می تونی تجربه یادگیریش رو با مهندس قنبری شوهانی داشته باشی که تو بزرگترین شبکه های ایران این نرم افزار رو پیاده سازی کرده ، از دوره لذت ببرید. آموزش مانیتورینگ شبکه با solarwinds جعفر قنبری شوهانی 58,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 6 قسمت های رایگان: 0 تا حالا فکر کردی چطوری می تونی هزینه تلفن دفاتر یک شرکت یا سازمان رو به صفر برسونی ؟ شما می تونید با تکنولوژی voip اینکار رو انجام بدی و با همون هزینه اینترنتی که میدی هزینه تلفن بین شهریت هم پرداخت بشه ، با دوره voip مهندس قنبری شوهانی شما براحتی می تونید این سرویس رو راه اندازی کنید و با تلفن های تحت ip هزینه تلفنتون رو صفر کنید ! جالب اینجاست که این سناریو در محیط واقعی انجام میشه و قطعا ازش لذت می برید. آموزش راه اندازی voip با elastix جعفر قنبری شوهانی 24,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 18 قسمت های رایگان: 1 (7,075 تومان شارژ هدیه)سناریوهای کاربردی در میکروتیک سناریوهای کاربردی در میکروتیک محمد جواد صبری 141,550 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 40 قسمت های رایگان: 9 (9,950 تومان شارژ هدیه)هر جایی نباید دوره ccna رو بگذرونید مخصوصا اگر اصل مطلب یعنی routing و switching رو بخان یاد بدن ، دوره ccna مهندس قنبری شوهانی جذاب و دوست داشتنی هست چون همش مجموعه ای تجربیات مهندسی هست که عمرش رو در شبکه های زیرساختی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و نهادهای دولتی بزرگ گذرونده ، اگر قرار هست سیسکو یاد بگیرید این دوره رو از دست ندید. دوره آموزشی کامل ccna روتینگ و سویچینگ جعفر قنبری شوهانی 199,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 14 قسمت های رایگان: 4 مجموعه سناریوهای میکروتیک مجموعه سناریوهای میکروتیک بهزاد حسن زاده 57,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 22 قسمت های رایگان: 13 سناریوهای ساده در سیسکو سناریوهای کاربردی در سیسکو جعفر قنبری شوهانی 97,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 18 قسمت های رایگان: 3 (8,150 تومان شارژ هدیه)اسم این دوره رو آموزش مقدماتی اکتیودایرکتوری گذاشته بودیم اما حالا بد نیست بدونید که این دوره کاملا تجربی هست و تجربیات مهندس نصیری از سالها کارش در حوزه اکتیودایرکتوری و شبکه های domain هست ، با این دوره شما چیزهایی یاد می گیرید که توی کتاب خود مایکروسافت بعضا به اشتباه توضیح داده شده ، کارهایی می کنید که هر کسی جراتش رو نداره و بعدش قطعا مهندس نصیری رو دعا می کنید ، یه نگاه بندازید شک نکنید آدم متفاوتی در اکتیودایرکتوری میشید. تجربیات و سناریوهای کاربردی در اکتیودایرکتوری محمد نصیری 163,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 65 قسمت های رایگان: 30 (26,610 تومان شارژ هدیه)همه میگن وقتی میخای سیسکو یاد بگیری باید از دوره ccna شروع کنی ، اما تو این دوره برای اولین بار در دنیا سیسکو رو به روشی فوق العاده ابداعی و جالب با مهندس شعبانی یاد می گیرید ، روش یادگیری این دوره به شکلی هست که شما عاشق زیرساخت شبکه و مباحث سیسکو میشید ، پیشنهاد می کنیم اگر سیسکو رو دوره دشوار و سختی می دونید حتما با این دوره شروع کنید. دوره آموزشی سیسکو آسان است! صادق شعبانی 266,100 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 11 قسمت های رایگان: 1 دروه آموزشی mikrotik mtcna دروه آموزشی mikrotik mtcna محمد جواد صبری 65,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 7 قسمت های رایگان: 0 در این سری از ویدیوهای آموزشی شما با مهندس قنبری شوهانی یکی از برترین مدیرهای شبکه های بانکی و زیرساختی کشور طراحی و پیکربندی این فایروال قدرتمند شرکت سیسکو را یاد می گیرید. آموزش مقدماتی فایروال cisco asa جعفر قنبری شوهانی 62,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 51 قسمت های رایگان: 14 (30,800 تومان شارژ هدیه)اگه قرار هست ویندوز سرور یاد بگیری ، اولین دوره ای که باید واردش بشی همین کد 410 هست که شمارو با زیر و بم شروع کار با این سیستم عامل و تبدیل شدن به یک مدیر شبکه مایکروسافتی خوب رو آموزش میده ، این دوره رو بصورت ریز به ریز با مهندس اسحاق احمدپور یاد بگیرید با مکانیزم آموزشی کاملا منطبق با استاندارد بین المللی .. دوره آموزشی mcsa ویندوز سرور 2012 کد آزمون 410-70 اسحاق احمدپور 308,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 40 قسمت های رایگان: 10 (10,660 تومان شارژ هدیه)نمیدونید شبکه های مایکروسافتی رو از کجا شروع کنید ؟ جای دور نرید با همین دوره باید شروع کنید ، شما اول باید ویندوز 10 کلاینت رو خوب یاد بگیرید که بعد برید سمت دوره های سرور ، این دوره یکی از دوره های اصلی ویندوز 10 هست که با مهندس نصیری خیلی کامل و جذاب ، حتی کاملتر از مرجع اصلیش که مایکروسافت هست یاد می گیرید ، پس از دستش ندید و بجنبید. دوره آموزشی mcsa ویندوز 10 : نصب و راه اندازی کد 70-698 محمد نصیری 213,201 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 9 قسمت های رایگان: 7 آموزش دوره mtcre میکروتیک آموزش دوره mtcre میکروتیک آرش حیدری 10,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 5 قسمت های رایگان: 1 در این دوره آموزشی شما می توانید بصورت مستقل از سخت افزارها backup گیری کنید و روشهای نصب ویندوز به این طریق را نیز یاد بگیرید. نصب ویندوز به روش backup های مستقل از سخت افزار میلاد فشی 14,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 4 قسمت های رایگان: 1 آموزش راه اندازی vpn سرویس های مایکروسافتی آموزش راه اندازی vpn سرویس های مایکروسافتی محمد نصیری 61,700 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 6 قسمت های رایگان: 4 آموزش راه اندازی vlan و dhcp در سوئیچ سیسکو آموزش راه اندازی vlan و dhcp در سوئیچ سیسکو نیما هاشمی 4,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 11 قسمت های رایگان: 1 اگر به یک ایمیل سرور قابل اعتماد ، کامل و پرکاربرد نیاز دارید mdaemon قطعا همان ایمیل سرور است ، شما می توانید در این دوره آموزشی نحوه طراحی و پیکربندی و رفع اشکال این ایمیل سرور را به خوبی یاد بگیرید و آن را پیاده سازی کنید. آموزش نصب ، راه اندازی و پیکربندی ایمیل سرور mdaemon علی آقامیری 99,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 26 قسمت های رایگان: 3 (6,000 تومان شارژ هدیه)اگر میخاین یک نرم افزار درست و حسابی و قابل اعتماد لینوکسی برای مانیتورینگ شبکتون داشته باشید و از هر حیث خیالتون راحت باشه قطعا zabbix گزینه عالی برای اینکار هست ، افتخار این رو داریم دوره آموزشی این نرم افزار برای اولین بار در ایران در itpro قرار میگیره ، با 21 سناریوی محیط واقعی zabbiz رو صفر تا صد تو شبکتون پیاده سازی کنید. دوره آموزشی تخصصی مانیتورینگ شبکه با نرم افزار zabbix مجتبی اسمائی 120,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 17 قسمت های رایگان: 3 (5,070 تومان شارژ هدیه)دوره آموزشی ccnp routing & switching همانطور که از حرف p مشخص است یک لایه بالاتر از دوره ccna برای مباحث routing و switching است که در این دوره مهندس حیدری از استان فارس این مباحث را برای شما آموزش خواهد داد. دوره آموزشی ccnp routing & switching آرش حیدری 101,499 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 2 قسمت های رایگان: 1 نرم افزار the dude محصول شرکت میکروتیک ، نرم افزاری است که ضمن اینکه نقشه شبکه را در اختیار شما قرار می دهد بلکه می تواند به بهترین شکل و بصورت متمرکز کلیه تجهیزات شبکه ای شما را بصورت متمرکز مدیریت کند. دوره آموزشی نرم افزار the dude میکروتیک رضا محمدی 10,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 3 قسمت های رایگان: 1 اگه میخای تو یه آموزشگاه یا دانشگاه یا هر جای آموزشی بتونی خوب کلاست رو مدیریت کنی و از راه دور هم آموزش بدی ، یکی از بهترین دوره ها همین نرم افزار netop هست ، امیدوارم از دیدن این دوره لذت ببرید که با تدریس مهندس شعبانی انجام میشه. آموزش مدیریت از راه دور با netop صادق شعبانی 10,000 تومان مشاه ... ادامه ...

یکی از عمومی ترین پیغام های خطایی که هر کاربر سیستم عامل ویندوز با آن مواجه می شود، خطای apps not responding یا عدم پاسخگویی برنامه است. در اکثر موارد، توقف اجرای برنامه یا راه اندازی مجدد آن، مشکل را برطرف می کند. ولی ممکن است در هنگام استفاده از برخی برنامه ها، این پیغام خطا چندین بار تکرار شود. در این مواقع چه باید کرد؟اگر با چنین مشکلی روبرو شدید، اصلا نگران نباشید. می توانید این مشکل را به سادگی و با اعمال یک سری تنظیمات ساده در ویندوز برطرف نمایید. در ادامه این مقاله روش های مختلفی را برای رفع این پیغام خطا با هم مرور خواهیم کرد. پس با ما همراه باشید.1- راه اندازی سیستم در حالت پاکمنظور از راه اندازی سیستم در حالت پاک این است که مطمئن شوید هیچ برنامه یا سرویسی در هنگام بالا آمدن سیستم شما، با برنامه ای که پیغام apps not responding می دهد، تداخل نداشته باشد.برای این منظور کلید های windows+r را بفشارید و در کادر موجود در پنجره run، عبارت msconfig را تایپ کنید تا وارد محیط پیکربندی سیستم عامل ویندوز شوید.حال به برگه services بروید و گزینه hide all microsoft services را تیک بزنید. سپس بر روی گزینه disable all کلیک کنید تا کلیه سرویس های غیرسیستمی غیر فعال شوند. بر روی ok کلیک کنید تا تغییرات ذخیره شوند.این پنجره را ببندید و این بار کلید های ctrl+shift+esc را بفشارید تا صفحه task manager ویندوز باز شود. به برگه startup بروید. در این قسمت می توانید لیست تمام برنامه هایی را که پس از بالا آمدن سیستم اجرا می شوند، مشاهده نمایید. بر روی تک تک این برنامه ها کلیک کرده و گزینه disable را انتخاب کنید تا همه برنامه ها غیر فعال شوند.اکنون زمان آن رسیده که سیستم خود را ریست کرده و وضعیت برنامه مورد نظر را پس از بالا آمدن سیستم در حالت پاک، بررسی کنید. اگر برنامه به درستی و بدون مشکل کار کند، نشان دهنده این است که با یکی از سرویس ها یا برنامه هایی که در هنگام بالا آمدن سیستم اجرا می شوند، تداخل دارد. حال می بایست سرویس ها و برنامه هایی را که غیر فعال کرده اید، تک تک فعال و بررسی کنید که برنامه مورد نظر شما با کدام یک از این سرویس ها به مشکل بر می خورد. سپس آن سرویس یا برنامه را برای همیشه در حالت غیر فعال قرار دهید.2- بررسی نیاز های سخت افزاری برنامهاگر برنامه ای که پیغام خطای عدم پاسخگویی را می دهد یک بازی سنگین یا یک برنامه ویرایش فایل های ویدیویی است، احتمالش وجود دارد که عدم ساز گاری برنامه با سخت افزار سیستم شما باعث بروز این خطا باشد. برای اطمینان از این موضوع به صفحه رسمی برنامه در اینترنت مراجعه کرده و مشخصات سیستم مورد نیاز برای اجرای این برنامه را مشاهده نمایید. سپس این مشخصات را در سیستم خود مقایسه کنید تا مطمئن شوید که کامپیوتر شما سخت افزار مناسب برای اجرای برنامه را دارا است.3- بستن همه برنامه های دیگردر ادامه روش هایی که در بالا گفته شد، لازم است تمام برنامه های در حال اجرا را در زمان نمایان شدن پیغام ... ادامه ...

مردها ادعا دارند که زن ها بسیار پیچیده تر از آنها هستند اما دیگر نوبت ما زن هاست. خوشحال کردن یک زن کار بسیار ساده ای است، البته به شرط اینکه آقایون حواسشان به نشانه ها باشد! در زیر ۲۵ چیزی را عنوان می کنیم که خانم ها آرزو دارند که کاش مردها می دانستند.به گزارش آلامتو به نقل از سایت مردمان؛ مردها می توانند شوهر، نامزد یا دوستان خیلی خوبی باشند اما تصور ما این است که آنها می توانند خیلی بهتر از این باشند.عبارات آشنایی به ذهنتان می آید؛ «اون هیچوقت به اندازه کافی تلاش نمیکنه»، «همیشه با دوستاشه»، هیچوقت منو نمیبینه» و … ولی همانطور که خودشان می گویند، مردها همیشه همین هستند. به همین دلیل تصمیم گرفته ایم از موضع متفاوتی وارد شده و به آقایان کمک کنیم آرزوها و توقعات خانم ها را بهتر درک کنند.بااینکه این نمی تواند درس کاملی برای روش برخورد با خانم ها باشد اما لیستی از توقعات و انتظارات خانم ها را به شما معرفی می کند. از آنها هوشمندانه استفاده کنید.چیزهای کوچک مهم اند.بعضی مردها فکر می کنند اگر یکبار همسرشان را سورپرایز کنند، دیگر برای باقی عمرشان بس است. اما چرا نباید در راه برگشت به خانه شیرینی موردعلاقه مان را برایمان بخرید یا کتاب جدیدی که درموردش صحبت می کردیم را برایمان بگیرید؟ مطمئن باشید که از شما قدردانی خواهیم کرد.زحمت بکشید.تلاش همیشه رمز کار است. زنگ بزنید تا ببینید روزمان را چطور می گذرانیم، یا یک کار واقعاً خاص برای سالگردمان انجام دهید. مطمئن باشید که ارزش وقت گذاشتنتان را داریم.هر دختری از مردی که اعتمادبه نفس دارد خوشش می آید. این باعث می شود احساس امنیت و آسودگی کنیم و هیچ چیز جذاب تر از این نیست. اما غرور؟ به هیچ عنوان برایمان قابل تحمل نیست.مردانگی نمرده است.هرازگاهی مثل مردهای قدیم رفتار کنید. در را برایمان نگه دارید، میز شام را حساب کنید، و بگذارید جلوتر از شما وارد شویم.بچه نباشید.درست است، ما پرستارهای خوبی هستیم. زن ها عاشق مراقبت کردن از مردهایشان هستند اما به محض اینکه به حالت مادر بودن برویم می خواهیم از آن رابطه بیرون بیاییم. بیشتر مردها قلباً مثل بچه ها هستند اما اگر قرار باشد کمی بیشتر از بغل کردنتان انجام دهیم (غذایتان را هم برایتان تکه تکه کنیم تا بخورید) مطمئناً مشکل بزرگی خواهد بود.گوش کنید و علاقه نشان دهید.بعد از یک روز پرمشغله تنها چیزی که می خواهیم این است که مردمان به حرف هایمان گوش کند. ز ... ادامه ...

راهنمایی برای افرادی که به تازگی شروع به یادگیری زبان انگلیسی کرده اند.زمانی که شما در حال فراگیری زبان هستید احتمالا نگران یادگیری اصول اولیه ی آن مانند یادگیری لغات و گرامر جدید و تلاش برای کسب مهارت در بازگردانی جملات به زبان جدیدخواهید بود. همچنین اگردر حال آماده شدن برای تحصیل در مدارس یا دانشگاه های انگلیسی زبان هستید به استفاده از انگلیسی در متون علمی فکر خواهید کرد. ولی یکی از جنبه های یادگیری زبان انگلیسی که احتمالا تاکنون به آن فکر نکرده اید چگونگی مکاتبه در نوشته های رسمی مانند نامه هاست. اگر در حال آمادگی برای اخذ پذیرش در مدارس یا دانشگاه های انگلستان هستید مطمئنا به این مهارت نیاز خواهید داشت. بنابراین ما تصمیم گرفتیم تا این راهنمای آسان را درباره ی چگونگی نوشتن نامه و ایمیل به زبان انگلیسی در اختیار شما قرار دهیم.حتی اگر شما یک انگلیسی زبان باشید کسب این مهارت به منظور اخذ پذیرش دانشگاهی و زندگی پس از دوران دانشجویی برایتان الزامی است. به ویژه زمانی که شما نیازمند نوشتن نامه های توضیحی از قبیل درخواست های شغلی , نامه های بانکی, ایمیل های ویژ ه ی دپارتمان خدمات مشتری شرکت ها و سایر امور مشابه باشید. بنابراین اگر کاملا مطمئن نیستید که چگونه نوشتن یک نامه یا ایمیل رسمی را شروع کنید, به توصیه های موجود در این مقاله توجه کنید و به زودی شاهد مکاتبات نوشتاری حرفه ای از خود خواهید شد.چگونه یک نامه و ایمیل حرفه ای بنویسیم؟اصول درست نامه نوشتن:زمانی که صحبت از نوشتن یک نامه ی رسمی می شود, روش های درست و غلط بسیاری برای شروع به میان می آید. به منظور نشان دادن روش درست نوشتن یک نامه ی رسمی بیاید شرایطی مشابه را در نظر بگیریم و وانمود کنیم که در حال نوشتن یک نامه به دانشگاهی که موفق به اخذ پذیرش از آن شده اید هستید و از آن درباره ی احتمال موکول کردن دروس خود به سال آینده پرسش به عمل می آورید. ما در زیر این نامه را به صورت کامل نوشته ایم به طوری که میتوانید با خواندن نکات زیر به آن مراجعه کنید.آدرس فرستنده: اولین چیزی که می بایست بنویسد آدرس خودتان است که در بالای گوشه ی سمت راست نامه نوشته میشود.تاریخ: تاریخ نامه را زیر آدرس بنویسید. توجه کنید که ما در مثال موجود چگونه تاریخ را نوشته ایم,به خاطر داشته باشید که بین قسمت زیری آدرس فرستنده و تاریخ فاصله بگذارید.آدرس گیرنده: قدم بعدی نوشتن آدرس گیرنده است که درست در سمت چپ نامه و زیر آدرس فرستنده وتاریخ قرار میگیرد.عبارات درود آمیز: در قسمت بعدی در این باره با جزئیات بیشتری توضیح خواهیم داد. برای اهدافی از این قبیل شخص گیرنده را با استفاده از عباراتی مانند” و اسم فامیل” مورد خطاب قرا میدهیم.عنوان موضوعی: این بخش تقریبا کمی شبیه به یک ایمیل است, نامه ی های رسمی نیز یک خلاصه ی یک خطی دارند که بعد از قسمت عبارات درود آمیز قرار می گیرد به گونه ای که محتوای نامه را تنها در یک خط خلاصه میکند.متن اصلی: این بخش اصلی ترین قسمت نامه است به خاطر داشته باشید که برای اشاره به شروع یک پاراگراف جدید فاصله بگذارید و جملات را دقیق و به درستی بنویسید. مطمئن شوید آنچه را که میخواهد شخص گیرنده در جواب نامه ی شما انجام دهد کاملا مشخص و واضح است. ما در مثال موجود درخطی جداگانه از شخص گیرنده مستقیما یک سوال پرسیده ایم تا مطمئن شویم به خوبی متوجه ی منظور ما شده است.پایان : ما در قسمت های بعدی این مقاله راهنمایی های بیشتری در خصوص نحوه ی به پایان رساندن یک نامه در اختیارتان قرار خواهیم داد. در مثال موجود به دلایلی که بعدا خواهیم گفت از عبارت ” با تقدیم احترام” یا ” yours sincerely” استفاده کرده ایم.امضا: ما در این قسمت یک فضای خالی میگذاریم تا شما بتوانید امضای خود را پس از چاپ و آماده شدن نامه برای ارسال بزنید.نوشتن نام: زیر امضا نام و نام خانوادگی شما به صورت کامل قرار میگیرد.مثالی از یک نامه ی رسمی:همیشه به خاطر داشته باشید که در یک نامه ی رسمی به جای استفاده از “hello” و سایر واژگان احوال پرسی غیر رسمی از واژه ی”dear”استفاده کنید. چناچه قصد دارید نامه ی شما خیلی رسمی باشید بهتر است از اسامی کوچک اجتناب کنید, اما انجام این کار میتواند در شرایط خاص قابل قبول باشد برای مثال زمانی که برای شخصی نامه مینویسید که قبلا او را ملاقات کرده اید و شما را تشویق کرده تا او را با اسم کوچک مورد خطاب قرار دهید . در خصوص “عبارا ت درود آمیز” رسمی تر گزینه های زیر پیش روی شماست.sir/madam: زمانی که نمیدانید چه کسی را در نامه ی خود مورد خطاب قرار میدهید, آن را با عباراتی مانند “dear sir/madam”شروع کنید. برای نمونه زمانی که در حال نوشتن یک نامه برای بخش پذیرش یک دانشگاه دولتی هستید و نمیدانید که دقیقا چه کسی مسئول پاسخگویی به پرسش شما خواهد بود.m ... ادامه ...

لباس مجلسیجدیدترین و شیک ترین لباس مجلسی زنانه دخترانه ۲۰۱۸ – ۹۷انواع مجموعه مدل لباس های شیک و جدیدپیشنهاد مدل لباس مجلسی های جدید و شیک برای سال ۲۰۱۸ و ۹۷ می باشدهمراه با مدل های جدید مقالات زیبایی در ضمینه سلامت , سبک زندگی , روانشناسی و… قرار میدهیمراهنمای خرید لباسآیا شما از جمله کسانی هستید که لباس را فقط برای آویزان کردن در کمد لباس هایتان می خرید و از بیشتر آنها استفاده نمی کنید؟ممکن است به هنگام خرید لباس از اینکه این لباس را خریده اید کاملا راضی باشید اما هنگامی که به خانه بر میگردید و آن را پرو می کنید کاملا از این خرید پشیمان شوید. کالین مگارو colin megaro مشهور و معروف در سبک و مد در لس آنجلس می گوید : نگران نباشید . شما می توانید باز هم از لباس هایی که فقط در کمد لباس هایتان قرار داده اید استفاده کنید و دوباره آنها را بپوشید. اما ما در اینجا ۸ نکته به هنگام خرید لباس را برایتان بیان کرده ام که توجه به این نکات در نهایت باعث می شود شما از دیدن کمد لباس هایتان لذت ببرید و تمامی لباس های خود را دوست داشته باشید. ۱ – به مواد استفاده شده در الیاف پارچه دقت کنیدکارول دیویدسون ، بنیانگذار مد و مشاور درنیویورک می گوید : از خود بپرسید: آیا این لباس نیاز به مراقبت های ویژه هنگام استفاده و شستشو دارد و مثلا اگر قرار است من ۳۰ دلار برای خرید این لباس هزینه کنم آنگاه شستشوی این لباس راحت است و یا اینکه رنگ می دهد و شستن آن بسیار سخت است و این یک نشانه بر مطمئن بودن الیاف استفاده شده در آن است. ۲ – چروک شدن پارچه را امتحان کنیدبرای اینکه مطمئن باشید که لباسی را که قرار است در طول روز به تن داشته باشید به زودی چروک نمی شود باید برای چند ثانیه پارچه ی آنرا د ... ادامه ...

برای ایجاد ارتباط خوب با کارمندان تان، بهترین راه این است که روش کار با یکدیگر را بهبود بخشید. یکی از این روش ها گوش دادن به تک تک کارمندان است. ۵۵آنلاین :بگذارید برنامه ریزی این کار را خودشان انجام دهند، اما در نهایت دادن بازخورد مناسب و قاطع درباره ایفای نقش خودتان یا توقف نقش خودتان در آنچه در حال انجام است، باعث می شود به مدیر بهتری تبدیل شوید.به آنها بازخورد بدهید (چه تمجیدی و چه انتقادی)، چراکه این کار به رشد کارمندان تان کمک می کند. برای اتخاذ تصمیمات مهم وقت بگذارید و صحبت کنید تا نتایج با تشریک مساعی به دست آید و در عین حال، باید مطمئن شوید که برای همه روشن است چه کسی تصمیم می گیرد و بالاخره اینکه طوری گفت وگوهای حرفه ای را پیش ببرید که نردبان موفقیت افراد را نادیده نگیرید، بلکه به هر کارمند کمک کنید برای تحقق رویاهایش یک قدم رو به جلو حرکت کند.رابطه ای که با هر یک از کارمندان تان ایجاد می کنید، مرکز اصلی توانایی شما برای انجام سه وظیفه به عنوان یک مدیر محسوب می شود. این سه مسوولیت عبارت است از: ایجاد فرهنگ بازخورد، ساختن یک تیم منسجم و رسیدن به نتایج با تشریک مساعی. اما چنین روابطی از قوانین ما در سایر روابط زندگی مان تبعیت نمی کنند و نیاز به ایجاد تعادل بسیار محتاطانه دارند. باید شخصا به افراد توجه لازم را بدهید، بدون آنکه روابط را به هر شکل شخصی کنید و یا سعی کنید یک «رهبر سازمانی محبوب» باشید. باید افراد را مستقیما به چالش بکشید و اگر کارشان به اندازه کافی خوب نیست، به آنها بگویید؛ بدون آنکه نادان جلوه کنید یا یک چرخه معیوب از بی انگیزگی و شکست ایجاد کنید، البته این کار سختی است. اگر بتوانید همزمان با به چالش کشیدن مستقیم افراد به آنها شخصا توجه کنید، در این صورت در مسیر رهبری موفقیت آمیز سازمان هستید. واژه ای که من برای توصیف یک رابطه خوب میان مدیر-کارمند و توانایی همزمان به چالش کشیدن و توجه، به کار می برم، عبارت «خلوص رادیکال» است. پس چه کاری می توانید برای ایجاد یک رابطه صادقانه با کارمندان تان انجام دهید؟ و از چه اقداماتی باید پرهیز کنید؟بر اجتماعی بودن تمرکز نکنید، گوش دهید و توجه کنیداغلب این گونه است که مدیران طوری رفتار کنند که رابطه ها در جمع های غیرکاری شرکت یا سایر فعالیت های اجتماعی ایجاد یا ترمیم شوند و کار باعث ضربه خوردن به این روابط شود. اگر تنها راه ایجاد ارتباط با کارمندان از طریق روابط اجتماعی باشد، یکی از این دو اتفاق بد به وقوع خواهد پیوست؛ یا سر کار به اندازه کافی کار نمی کنید، یا تعهدات اجتماعی کاری تان همه شب ها و زمان تعطیلات را از شما گرفته و خارج از شغلتان هیچ زندگی شخصی ای ندارید. به جای ناهار و شام های بی پایان و کارهای بی اهمیت، یکی از بهترین روش های ایجاد یک رابطه خوب با کارمندان تان این است که کاری کنید آنها مطمئن شوند حرفشان شنیده می ش ... ادامه ...

همیشه جوانان جامعه، به خصوص زنان، با بالا رفتن سن، تحت فشارهای انتظارات خودشان یا انتظارات آزاردهنده دیگران از سلامت پوست شان قرار می گیرند و برای رهایی از این فشارها، باید پوست شان را در بهترین حالت مطلقی که می توانند قرار دهند.جمهوریت؛همیشه جوانان جامعه، به خصوص زنان، با بالا رفتن سن، تحت فشارهای انتظارات خودشان یا انتظارات آزاردهنده دیگران از سلامت پوست شان قرار می گیرند و برای رهایی از این فشارها، باید پوست شان را در بهترین حالت مطلقی که می توانند قرار دهند. ممکن است فکر کنید که مجبور به نگران شدن و دغدغه داشتن در مورد این موضوع و انجام کارهایی برای مراقبت از پوستتان تا سن 30 سالگی یا 40 سالگی نخواهید بود؛ اما چیزهای زیادی وجود دارد که می توانید آنها را در سن بین 20 تا 30 انجام دهید که به شما اجازه مراقبت خوب از پوست تان و حفظ سلامت آن در بلند مدت را خواهد داد.در اینجا نکاتی وجود دارد که متخصصانی که من با آنها صحبت کردم گفته اند که لازم است آنها را بدانید تا به بهترین نحو ممکن از پوستتان مراقبت کنید و پوستی سالم و درخشان در سن 20-30 و بعد از آن داشته باشید.استفاده از کرم ضد آفتاب قطعا در حال حاضر می دانید که در زمان رفتن به ساحل، استخر، یا مسیرهای پیاده روی، باید کرم ضد آفتاب با کیفیت بالا استفاده کنید، اما یکی از بهترین کارهایی که می توانید برای پوستتان انجام دهید، استفاده از کرم ضد آفتاب در زمانی است که می خواهید خارج از خانه باشید.دکتر متیو الیاس، عضو هیئت مدیره پوست شناسی و دارای مجوز در این زمینه گفت: «دوست دارم تا به همه بیماران بگویم که دو نوع اصلی از ضد آفتاب وجود دارد: مسدود کننده های فیزیکی و شیمیایی و بیشتر ضد آفتاب ها از ترکیبی از این دو مسدود کننده استفاده می کنند و با توجه به میزان ترکیب این دو نوع ضد آفتاب، طیف وسیعی از انواع کرم های ضد آفتاب می تواند ساخته شود، اما خود ترکیب زینک یا روی، طیف وسیعی از کرم های ضد آفتاب دارد، پس دوست دارم به خصوص برای صورت؛ ضد آفتاب های زینک دار را توصیه کنم.بسیاری از مردم در این مورد شکایت می کنند که ضد آفتاب زینک دار سفید کننده پوست است اما اکنون آنها میکرونیزه یا شفاف شده اند، پس می توانید آن را به پوستتان بمالید و کسی متوجه زینک دار بودن آنها نمی شود. پس طیف وسیعی از ضد آفتاب های uva/uvb، با spf بالاتر از 30 وجود دارد، پس می توانید آن را مصرف کنید و آن را به صورت عادت، زمانی که بیرون و زیر نور آفتاب می روید به کار ببرید.»اگر در منطقه خارج از شهر زندگی می کنید (یا از مناطق خارج از شهر برای مدت زمانی بازدید می کنید)، ممکن است بخواهید تا ضد آفتابی استفاده کنید که از شما در برابر آلاینده های زیست محیطی و مادون قرمز محافظت کند و همچنین تضمین کند که پوستتان را در برابر هر چیزی که می تواند به آن آسیب رساند محافظت کرده اید.استفاده از عینک آفتابیجنیفر مک الروی، متخصص معتبر زیبایی گفت: «عینک آفتابی، وسیله ای است که وقتی کل روز بیرون هستید فقط به عنوان یک وسیله زیبا کننده به حساب نمی آید و کار آن ظریف تر است.» من زدن عینک آفتابی با لبه های پهن تر را برای حفاظت از منطقه چشمتان در برابر همه زوایای خورشید توصیه می کنم.»مطمئن شوید که یک عینکی را انتخاب کرده اید که از چشمان شما حفاظت می کند، زیرا که بینایی شما می تواند توسط آفتاب آسیب ببیند و همچنین عینک آفتابی، پوست ظریف را بدون آلودگی نگه داشته و بتوانید به طور شفاف بیرون را ببینید.درمان آکنه (و دست نزدن به آن)دستکاری لکه های پوستی می تواند کاری وسوسه انگیز باشد اما همانطور که الیاس به ما می گوید، بهتر است که اقدام به درمان آن کنید به جای اینکه آن را دستکاری کنید. الیاس گفت: «درمان آکنه اهمیت زیادی دارد. زیرا شما اسکار یا جای زخم یا آکنه را نمی خواهید.» درمان جای زخم یا آکنه از درمان خود آکنه مشکل تر است. درمان زمانی راحت تر است که اسکار وجود ندارد، پس می خواهید تا شروع به پاک کردن زودتر آکنه تان کنید، منتظر نمایید تا زمانی که ضایعات کیستیک ایجاد شود و مجبور به برداشتن و دستکاری آن شوید. به آسیب های پوستی دست نزنید، دختران دوست دارند که آنها را دستکاری کنند اما این کار را نکنید.»الیاس گفت که بهترین محصول دفاعی در برابر آکنه، مصرف یک داروی شبه رتینوئید به نام دیفرین است که اخیرا برای شفاف سازی پوست تایید شده است که چند ماه طول می کشد تا آکنه را درمان کند. و اگر نمی توانید آکنه خود را با پاک کننده ها و داروهای بدون نسخه از بین ببرید، به متخصص پوست مراجعه کنید تا داروی قوی تری به شما تجویز کند.بیش از حد آرایش نکنیدآرایش بیش از حد می تواند تاثیر بدی روی پوست شما ایجاد کند. مک الروی به من گفت که زنان در سن 20-30 سالگی احتمالا نیازی به آرایش بیش از حد ندارند. ساده بودن می تواند کار را برای شما راحت تر کند زمانی که صبح از خانه بیرون می روید.مک الروی گفت: «در سن 20-30 سالگی، آرایش صورت سبک و ملایمی داشته باشید: کرم های bb (موم های زیبا) و کانسیلرهای سبک (پوشش دهنده های سبک) برای پوشش دهی لکه ها و ناهماهنگی های رنگی پوستی می تواند به کار رود. برای مواقع خاص، می توانید قطعا کمی بیشتر آرایش کنید اما مجبور نیستید که در زمان رفتن به محل کار یا برای چند دقیقه قدم زدن در بیرون منزل، آرایش سنگین داشته باشید. پوست شما به خاطر استراحتی که به آن می دهید از شما سپاسگذار خواهد بود.سالی یکبار، سلامت پوست خود را چک کنیدمانند ویزیت سالانه ... ادامه ...

به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازیخبرگزاری میزان، همیشه جوانان جامعه، به خصوص زنان، با بالا رفتن سن، تحت فشارهای انتظارات خودشان یا انتظارات آزاردهنده دیگران از سلامت پوست شان قرار می گیرند و برای رهایی از این فشارها، باید پوست شان را در بهترین حالت مطلقی که می توانند قرار دهند.همیشه جوانان جامعه، به خصوص زنان، با بالا رفتن سن، تحت فشارهای انتظارات خودشان یا انتظارات آزاردهنده دیگران از سلامت پوست شان قرار می گیرند و برای رهایی از این فشارها، باید پوست شان را در بهترین حالت مطلقی که می توانند قرار دهند. ممکن است فکر کنید که مجبور به نگران شدن و دغدغه داشتن در مورد این موضوع و انجام کارهایی برای مراقبت از پوستتان تا سن 30 سالگی یا 40 سالگی نخواهید بود؛ اما چیزهای زیادی وجود دارد که می توانید آنها را در سن بین 20 تا 30 انجام دهید که به شما اجازه مراقبت خوب از پوست تان و حفظ سلامت آن در بلند مدت را خواهد داد.در اینجا نکاتی وجود دارد که متخصصانی که من با آنها صحبت کردم گفته اند که لازم است آنها را بدانید تا به بهترین نحو ممکن از پوستتان مراقبت کنید و پوستی سالم و درخشان در سن 20-30 و بعد از آن داشته باشید.استفاده از کرم ضد آفتابقطعا در حال حاضر می دانید که در زمان رفتن به ساحل، استخر، یا مسیرهای پیاده روی، باید کرم ضد آفتاب با کیفیت بالا استفاده کنید، اما یکی از بهترین کارهایی که می توانید برای پوستتان انجام دهید، استفاده از کرم ضد آفتاب در زمانی است که می خواهید خارج از خانه باشید.دکتر متیو الیاس، عضو هیئت مدیره پوست شناسی و دارای مجوز در این زمینه گفت: «دوست دارم تا به همه بیماران بگویم که دو نوع اصلی از ضد آفتاب وجود دارد: مسدود کننده های فیزیکی و شیمیایی و بیشتر ضد آفتاب ها از ترکیبی از این دو مسدود کننده استفاده می کنند و با توجه به میزان ترکیب این دو نوع ضد آفتاب، طیف وسیعی از انواع کرم های ضد آفتاب می تواند ساخته شود، اما خود ترکیب زینک یا روی، طیف وسیعی از کرم های ضد آفتاب دارد، پس دوست دارم به خصوص برای صورت؛ ضد آفتاب های زینک دار را توصیه کنم. بسیاری از مردم در این مورد شکایت می کنند که ضد آفتاب زینک دار سفید کننده پوست است اما اکنون آنها میکرونیزه یا شفاف شده اند، پس می توانید آن را به پوستتان بمالید و کسی متوجه زینک دار بودن آنها نمی شود. پس طیف وسیعی از ضد آفتاب های uva/uvb، با spf بالاتر از 30 وجود دارد، پس می توانید آن را مصرف کنید و آن را به صورت عادت، زمانی که بیرون و زیر نور آفتاب می روید به کار ببرید.»اگر در منطقه خارج از شهر زندگی می کنید (یا از مناطق خارج از شهر برای مدت زمانی بازدید می کنید)، ممکن است بخواهید تا ضد آفتابی استفاده کنید که از شما در برابر آلاینده های زیست محیطی و مادون قرمز محافظت کند و همچنین تضمین کند که پوستتان را در برابر هر چیزی که می تواند به آن آسیب رساند محافظت کرده اید.استفاده از عینک آفتابیجنیفر مک الروی، متخصص معتبر زیبایی گفت: «عینک آفتابی، وسیله ای است که وقتی کل روز بیرون هستید فقط به عنوان یک وسیله زیبا کننده به حساب نمی آید و کار آن ظریف تر است.» من زدن عینک آفتابی با لبه های پهن تر را برای حفاظت از منطقه چشمتان در برابر همه زوایای خورشید توصیه می کنم.»مطمئن شوید که یک عینکی را انتخاب کرده اید که از چشمان شما حفاظت می کند، زیرا که بینایی شما می تواند توسط آفتاب آسیب ببیند و همچنین عینک آفتابی، پوست ظریف را بدون آلودگی نگه داشته و بتوانید به طور شفاف بیرون را ببینید.درمان آکنه (و دست نزدن به آن)دستکاری لکه های پوستی می تواند کاری وسوسه انگیز باشد اما همانطور که الیاس به ما می گوید، بهتر است که اقدام به درمان آن کنید به جای اینکه آن را دستکاری کنید. الیاس گفت: «درمان آکنه اهمیت زیادی دارد. زیرا شما اسکار یا جای زخم یا آکنه را نمی خواهید.» درمان جای زخم یا آکنه از درمان خود آکنه مشکل تر است. درمان زمانی راحت تر است که اسکار وجود ندارد، پس می خواهید تا شروع به پاک کردن زودتر آکنه تان کنید، منتظر نمایید تا زمانی که ضایعات کیستیک ایجاد شود و مجبور به برداشتن و دستکاری آن شوید. به آسیب های پوستی دست نزنید، دختران دوست دارند که آنها را دستکاری کنند اما این کار را نکنید.»الیاس گفت که بهترین محصول دفاعی در برابر آکنه، مصرف یک داروی شبه رتینوئید به نام دیفرین است که اخیرا برای شفاف سازی پوست تایید شده است که چند ماه طول می کشد تا آکنه را درمان کند. و اگر نمی توانید آکنه خود را با پاک کننده ها و داروهای بدون نسخه از بین ببرید، به متخصص پوست مراجعه کنید تا داروی قوی تری به شما تجویز کند.بیش از حد آرایش نکنیدآرایش بیش از حد می تواند تاثیر بدی روی پوست شما ایجاد کند. مک الروی به من گفت که زنان در سن 20-30 سالگی احتمالا نیازی به آرایش بیش از حد ندارند. ساده بودن می تواند کار را برای شما راحت تر کند زمانی که صبح از خانه بیرون می روید.مک الروی گفت: «در سن 20-30 سالگی، آرایش صورت سبک و ملایمی داشته باشید: کرم های bb (موم های زیبا) و کانسیلرهای سبک (پوشش دهنده های سبک) برای پوشش دهی لکه ها و ناهماهنگی های رنگی پوستی می تواند به کار رود. برای مواقع خاص، می توانید قطعا کمی بیشتر آرایش کنید اما مجبور نیستید که در زمان رفتن به محل کار یا برای چند دقیقه قدم زدن در بیرون منزل، آرایش سنگین داشته باشید. پوست شما به خاطر استراحتی که به آن می دهید از شما سپاسگذار خواهد بود.سالی یکبار، سلامت پوست خود را چک کنیدم ... ادامه ...

loading…جزیره شبکه و زیرساخت آموزش زبان تخصصی فناوری اطلاعات - قسمت هفدهم پویان عارف پور (wisemadguy)زمان ارسال: 21 ساعت قبل رایگان دوره mcsa 2016 آزمون 740-70 قسمت هفتم : مدل های م... بهروز سیروس زاد (bsiz1757)زمان ارسال: 1 روز قبل 10,000 تومان دوره آموزشی فایروال فورتی گیت (fortigate) - قسمت ... جعفر قنبری شوهانی (jeffar)زمان ارسال: 2 روز قبل 5,000 تومان دوره آموزشی بین المللی +comptia network قسمت پنجاه... محمد نصیری (unity)زمان ارسال: 3 روز قبل 5,555 تومان اموزش mst ُسهیل قاسمی (soheiltech)زمان ارسال: 5 روز قبل رایگان rstp ُسهیل قاسمی (soheiltech)زمان ارسال: 5 روز قبل رایگان ارسال کننده: issatisارسال پیام خصوصیامتیازات این مطلب هیچ کاربری وجود ندارد سوال: packet sniffer سلام خسته نباشید من یه اموزش خوب راجع به نحوه استفاده packet sniffer میکروتیک میخواستم با تشکر هیچ پاسخی برای این سوال ارسال نشده است.برای ارسال پست وارد شوید.مطالب مرتبطconfigure port securityشماره پورتهای tcp در ویندوزاضافه نمودن چندین ip بر روی یک اینترفیس در تجهیزات سیسکومیکروتیک به زبان ساده (قسمت اول ): شروع کار با میکروتیک و خلاصه از گزینه های موجود در winbox میکروتیک به زبان ساده (قسمت دوم): آدرس دهی به پورتهای شبکه روتر میکروتیک و اینترنت دار کردن میکروتیکمیکروتیک به زبان ساده (قسمت سوم):راه اندازی dhcp سرور میکروتیک و اینتردار کردن کلاینتهاارسال بکاپ میکروتیک به سرورftpredirect command output to a filemikrotikmikrotikpingشدن یک ipدر میکروتیکاتصال یوزرهای اکتیو دایرکتوری به میکروتیکمشکل راه اندازی hotspot در این سناریووایرلسpermmisionدسترسی به فایل sharingباز نشدن networkdnsارتباط و شبکه بین wm و osخطای نصب esxمجازی سازیمجازی سازیمجازی سازیvlsmگرفتن اطلاعات ipuser tempچطور میشه تو ویندوز یا ویندوز سرور زمان time out رو واسه پنجره لاگین تغییر دادsql server کلیه حقوق این سایت متعلق به مجموعه itpro می باشد میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند پارس پک×افزودن یادداشت جدید×ارسال برای دوستان×گزارش×خرید دوره×لیست کاربران×دوره های تخصصی وب سایت itproدوره های آنلایندوره های تکمیل نشدهفیلم های متفرقه (غیر رایگان)فیلم های متفرقه (رایگان)همه جزیره هاجزیره شبکه و زیرساختجزیره برنامه نویسی و توسعه نرم افزارجزیره امنیت اطلاعات و ارتباطاتجزیره سخت افزار و تجهیزات دیجیتالجزیره لینوکس و سیستم های متن بازجزیره مبانی کامپیوتر و مهارت های هفتگانهجزیره گرافیک، انیمیشن و عکاسیجزیره طراحی و توسعه وبجزیره بانک های اطلاعاتیجزیره موبایل و گجت های هوشمندجزیره مجازی سازی و محاسبات ابریجزیره تحصیلات آکادمیک فناوری اطلاعاتبازی های رایانه ایتعداد کل بخش ها: 9 قسمت های رایگان: 3 اگه الان بهت بگم وضعیت شبکت چجوره چجوری گزارش میدی ؟ از کجا میدونی کدوم سیستم عامل ها ، کدوم سرویس ها و کدوم سخت افزارها سالم و درست کار می کنن و یا اینکه کی چه اتفاقی براشون افتاده ؟ اینکه همیشه وضعیت سلامتی شبکت رو بدونی خیلی مهمه و به همین خاطر باید همیشه روش نظارت کنی ، خوب solarwinds یکی از بهترین نرم افزارهای مانیتورینگ دنیاست ، می تونی تجربه یادگیریش رو با مهندس قنبری شوهانی داشته باشی که تو بزرگترین شبکه های ایران این نرم افزار رو پیاده سازی کرده ، از دوره لذت ببرید. آموزش مانیتورینگ شبکه با solarwinds جعفر قنبری شوهانی 58,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 6 قسمت های رایگان: 0 تا حالا فکر کردی چطوری می تونی هزینه تلفن دفاتر یک شرکت یا سازمان رو به صفر برسونی ؟ شما می تونید با تکنولوژی voip اینکار رو انجام بدی و با همون هزینه اینترنتی که میدی هزینه تلفن بین شهریت هم پرداخت بشه ، با دوره voip مهندس قنبری شوهانی شما براحتی می تونید این سرویس رو راه اندازی کنید و با تلفن های تحت ip هزینه تلفنتون رو صفر کنید ! جالب اینجاست که این سناریو در محیط واقعی انجام میشه و قطعا ازش لذت می برید. آموزش راه اندازی voip با elastix جعفر قنبری شوهانی 24,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 18 قسمت های رایگان: 1 (7,075 تومان شارژ هدیه)سناریوهای کاربردی در میکروتیک سناریوهای کاربردی در میکروتیک محمد جواد صبری 141,550 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 40 قسمت های رایگان: 9 (9,950 تومان شارژ هدیه)هر جایی نباید دوره ccna رو بگذرونید مخصوصا اگر اصل مطلب یعنی routing و switching رو بخان یاد بدن ، دوره ccna مهندس قنبری شوهانی جذاب و دوست داشتنی هست چون همش مجموعه ای تجربیات مهندسی هست که عمرش رو در شبکه های زیرساختی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و نهادهای دولتی بزرگ گذرونده ، اگر قرار هست سیسکو یاد بگیرید این دوره رو از دست ندید. دوره آموزشی کامل ccna روتینگ و سویچینگ جعفر قنبری شوهانی 199,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 14 قسمت های رایگان: 4 مجموعه سناریوهای میکروتیک مجموعه سناریوهای میکروتیک بهزاد حسن زاده 57,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 22 قسمت های رایگان: 13 سناریوهای ساده در سیسکو سناریوهای کاربردی در سیسکو جعفر قنبری شوهانی 97,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 18 قسمت های رایگان: 3 (8,150 تومان شارژ هدیه)اسم این دوره رو آموزش مقدماتی اکتیودایرکتوری گذاشته بودیم اما حالا بد نیست بدونید که این دوره کاملا تجربی هست و تجربیات مهندس نصیری از سالها کارش در حوزه اکتیودایرکتوری و شبکه های domain هست ، با این دوره شما چیزهایی یاد می گیرید که توی کتاب خود مایکروسافت بعضا به اشتباه توضیح داده شده ، کارهایی می کنید که هر کسی جراتش رو نداره و بعدش قطعا مهندس نصیری رو دعا می کنید ، یه نگاه بندازید شک نکنید آدم متفاوتی در اکتیودایرکتوری میشید. تجربیات و سناریوهای کاربردی در اکتیودایرکتوری محمد نصیری 163,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 65 قسمت های رایگان: 30 (26,610 تومان شارژ هدیه)همه میگن وقتی میخای سیسکو یاد بگیری باید از دوره ccna شروع کنی ، اما تو این دوره برای اولین بار در دنیا سیسکو رو به روشی فوق العاده ابداعی و جالب با مهندس شعبانی یاد می گیرید ، روش یادگیری این دوره به شکلی هست که شما عاشق زیرساخت شبکه و مباحث سیسکو میشید ، پیشنهاد می کنیم اگر سیسکو رو دوره دشوار و سختی می دونید حتما با این دوره شروع کنید. دوره آموزشی سیسکو آسان است! صادق شعبانی 266,100 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 11 قسمت های رایگان: 1 دروه آموزشی mikrotik mtcna دروه آموزشی mikrotik mtcna محمد جواد صبری 65,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 7 قسمت های رایگان: 0 در این سری از ویدیوهای آموزشی شما با مهندس قنبری شوهانی یکی از برترین مدیرهای شبکه های بانکی و زیرساختی کشور طراحی و پیکربندی این فایروال قدرتمند شرکت سیسکو را یاد می گیرید. آموزش مقدماتی فایروال cisco asa جعفر قنبری شوهانی 62,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 51 قسمت های رایگان: 14 (30,800 تومان شارژ هدیه)اگه قرار هست ویندوز سرور یاد بگیری ، اولین دوره ای که باید واردش بشی همین کد 410 هست که شمارو با زیر و بم شروع کار با این سیستم عامل و تبدیل شدن به یک مدیر شبکه مایکروسافتی خوب رو آموزش میده ، این دوره رو بصورت ریز به ریز با مهندس اسحاق احمدپور یاد بگیرید با مکانیزم آموزشی کاملا منطبق با استاندارد بین المللی .. دوره آموزشی mcsa ویندوز سرور 2012 کد آزمون 410-70 اسحاق احمدپور 308,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 40 قسمت های رایگان: 10 (10,660 تومان شارژ هدیه)نمیدونید شبکه های مایکروسافتی رو از کجا شروع کنید ؟ جای دور نرید با همین دوره باید شروع کنید ، شما اول باید ویندوز 10 کلاینت رو خوب یاد بگیرید که بعد برید سمت دوره های سرور ، این دوره یکی از دوره های اصلی ویندوز 10 هست که با مهندس نصیری خیلی کامل و جذاب ، حتی کاملتر از مرجع اصلیش که مایکروسافت هست یاد می گیرید ، پس از دستش ندید و بجنبید. دوره آموزشی mcsa ویندوز 10 : نصب و راه اندازی کد 70-698 محمد نصیری 213,201 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 9 قسمت های رایگان: 7 آموزش دوره mtcre میکروتیک آموزش دوره mtcre میکروتیک آرش حیدری 10,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 5 قسمت های رایگان: 1 در این دوره آموزشی شما می توانید بصورت مستقل از سخت افزارها backup گیری کنید و روشهای نصب ویندوز به این طریق را نیز یاد بگیرید. نصب ویندوز به روش backup های مستقل از سخت افزار میلاد فشی 14,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 4 قسمت های رایگان: 1 آموزش راه اندازی vpn سرویس های مایکروسافتی آموزش راه اندازی vpn سرویس های مایکروسافتی محمد نصیری 61,700 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 11 قسمت های رایگان: 1 اگر به یک ایمیل سرور قابل اعتماد ، کامل و پرکاربرد نیاز دارید mdaemon قطعا همان ایمیل سرور است ، شما می توانید در این دوره آموزشی نحوه طراحی و پیکربندی و رفع اشکال این ایمیل سرور را به خوبی یاد بگیرید و آن را پیاده سازی کنید. آموزش نصب ، راه اندازی و پیکربندی ایمیل سرور mdaemon علی آقامیری 99,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 6 قسمت های رایگان: 4 آموزش راه اندازی vlan و dhcp در سوئیچ سیسکو آموزش راه اندازی vlan و dhcp در سوئیچ سیسکو نیما هاشمی 4,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 25 قسمت های رایگان: 3 (5,500 تومان شارژ هدیه)اگر میخاین یک نرم افزار درست و حسابی و قابل اعتماد لینوکسی برای مانیتورینگ شبکتون داشته باشید و از هر حیث خیالتون راحت باشه قطعا zabbix گزینه عالی برای اینکار هست ، افتخار این رو داریم دوره آموزشی این نرم افزار برای اولین بار در ایران در itpro قرار میگیره ، با 21 سناریوی محیط واقعی zabbiz رو صفر تا صد تو شبکتون پیاده سازی کنید. دوره آموزشی تخصصی مانیتورینگ شبکه با نرم افزار zabbix مجتبی اسمائی 110,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 17 قسمت های رایگان: 3 (5,070 تومان شارژ هدیه)دوره آموزشی ccnp routing & switching همانطور که از حرف p مشخص است یک لایه بالاتر از دوره ccna برای مباحث routing و switching است که در این دوره مهندس حیدری از استان فارس این مباحث را برای شما آموزش خواهد داد. دوره آموزشی ccnp routing & switching آرش حیدری 101,499 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 2 قسمت های رایگان: 1 نرم افزار the dude محصول شرکت میکروتیک ، نرم افزاری است که ضمن اینکه نقشه شبکه را در اختیار شما قرار می دهد بلکه می تواند به بهترین شکل و بصورت متمرکز کلیه تجهیزات شبکه ای شما را بصورت متمرکز مدیریت کند. دوره آموزشی نرم افزار the dude میکروتیک رضا محمدی 10,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 3 قسمت های رایگان: 1 اگه میخای تو یه آموزشگاه یا دانشگاه یا هر جای آموزشی بتونی خوب کلاست رو مدیریت کنی و از راه دور هم آموزش بدی ، یکی از بهترین دوره ها همین نرم افزار netop هست ، امیدوارم از دیدن این دوره لذت ببرید که با تدریس مهندس شعبانی انجام میشه. آموزش مدیریت از راه دور با netop صادق شعبانی 10,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: ... ادامه ...

loading…جزیره بانک های اطلاعاتی دوره آموزشی sql server :: قسمت پایانی - مروری بر د... حسین احمدیزمان ارسال: 8 ماه قبل رایگان دوره آموزشی sql server :: قسمت پنجاه و یکم - کار ب... حسین احمدیزمان ارسال: 8 ماه قبل 4,000 تومان دوره آموزشی sql server :: قسمت پنجاهم - آشنایی با ... حسین احمدیزمان ارسال: 8 ماه قبل 4,200 تومان دوره آموزشی sql server :: قسمت چهل و نهم - آشنایی ... حسین احمدیزمان ارسال: 8 ماه قبل رایگان دوره آموزشی sql server :: قسمت چهل و هفتم - آشنایی... حسین احمدیزمان ارسال: 8 ماه قبل 3,000 تومان دوره آموزشی sql server :: قسمت چهل و ششم - کار با ... حسین احمدیزمان ارسال: 8 ماه قبل 6,500 تومان ارسال کننده: zonixارسال پیام خصوصیامتیازات این مطلب هیچ کاربری وجود ندارد سوال: چطور میشه دیتابیس رو encrypt کرد و همینطور بکاپ اون رو از طریق certificate برگرداند؟ چطور میشه دیتابیس رو encrypt کرد و همینطور بکاپ اون رو از طریق certificate برگرداند؟ هیچ پاسخی برای این سوال ارسال نشده است.برای ارسال پست وارد شوید.ویدئوهای مرتبطآموزش exchange server 2016 :: جلسه بیست و هفتم - backupمطالب مرتبطنحوی بازگردانی backup ها در ویندوز سونrestore کردن دیتابیس با استفاده از query در mssqlتجربه عملی!! چگونه ssl را برای سرور میل add کنیم؟!install ssl certificate in exchange 2016ویندوز دامین کنترلر بعد از full restore به حالت safe mode می رود!نرم افزار بک آپ گیری todo backupماکروسافت sql server 2017 رو هم ارائه کردآموزش تصویری کسپراسکی سرور 10 - نکاتی درباره نصب کنسول ( قسمت 12 )سورس کد های انتشارات apressارتباط دو sql server ایمپورت کردن cer.اتصال بانک طلاعاتی به asp.net web formcertificate برای سرور exchangecertificateگرفتن مدرکراه اندازی یک سرویس ca به صورت join to domainخطای certificate یا this connection is untrustedدر فایرفاکس چگونه با کلید رجسیتری کاملاً برطرف می شود؟crypto pki certificate chain tp-self-signed روی سوییچ 2960 سیسکو add new recovery agentمشکل با برگرداندن storage در esx 4.1چطور فایل های کد گذاری شده توسط ویروس را رمزگشایی کنم؟استفاده از نرم افزار acronis true image بازیابی فایل های encrypt شدن توسط ویروس encrypt lockerenroll کردن یک certificateاستفاده از certificate ها بر روی software squid encrypted request shadow copy چیست ودر چه مواقعی از آن استفاده میشهعدم شناسایی فایل cer. در زمان ایجاد recovery agentبازگردانی system state روی یک سرور stand alone کلیه حقوق این سایت متعلق به مجموعه itpro می باشد میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند پارس پک×افزودن یادداشت جدید×ارسال برای دوستان×گزارش×خرید دوره×لیست کاربران×دوره های تخصصی وب سایت itproدوره های آنلایندوره های تکمیل نشدهفیلم های متفرقه (غیر رایگان)فیلم های متفرقه (رایگان)همه جزیره هاجزیره شبکه و زیرساختجزیره برنامه نویسی و توسعه نرم افزارجزیره امنیت اطلاعات و ارتباطاتجزیره سخت افزار و تجهیزات دیجیتالجزیره لینوکس و سیستم های متن بازجزیره مبانی کامپیوتر و مهارت های هفتگانهجزیره گرافیک، انیمیشن و عکاسیجزیره طراحی و توسعه وبجزیره بانک های اطلاعاتیجزیره موبایل و گجت های هوشمندجزیره مجازی سازی و محاسبات ابریجزیره تحصیلات آکادمیک فناوری اطلاعاتبازی های رایانه ایتعداد کل بخش ها: 53 قسمت های رایگان: 18 (9,600 تومان شارژ هدیه)اگه میخای sql سرور مایکروسافت رو واقعا یاد بگیری ، از کسی یاد بگیر که بنیانگذار بزرگترین وب سایت فناوری اطلاعات کشور هست و تمام پایگاه داده های حجیمی که فکرش رو بکنی رو بلده و خوب باهاشون کار کرده ، این دوره رو با مهندس احمدی یاد بگیرید تا واقعا متوجه بشید که sql سرور اون چیزی نیست که در کتابها فقط نوشته شده و حتما باید تجربیات هم در تدریس کردنش وجود داشته باشه ... شک نکنید دوره جذابی هست. sql server 2016 برای برنامه نویس ها حسین احمدی 192,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 55 قسمت های رایگان: 6 (46,700 تومان شارژ هدیه)اگه قرار باشه تو رزومت بزنی کارشناس مجازی سازی شک نکن که باید این دوره رو کامل بلد باشی یعنی پایه و اساس همه مجازی سازی های شرکت vmware دوره مجازی سازی مرکز داده یا dcv هست ، تو می تونی با تضمین این دوره رو بخری ، یعنی مطمئن باشی که صفر تا صد یک مرکز داده رو مجازی سازی می کنی ، از دوره لذت می بری و مطمئن باش فقط مدرس رو دعا می کنی که خدا خیرش بده عجب آموزشی درست کرده ، برای تولید این آموزش 6 ماه زمان گذاشته شده ... مطمئن باش ارزشش رو داره مخصوصا اینکه با یکی از بنیانگذاران itpro یعنی مهندس نصیری دوره رو آموزش ببینی . دوره مقدماتی تا پیشرفته مجازی سازی vcp 6.0 محمد نصیری 467,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 9 قسمت های رایگان: 3 اگه الان بهت بگم وضعیت شبکت چجوره چجوری گزارش میدی ؟ از کجا میدونی کدوم سیستم عامل ها ، کدوم سرویس ها و کدوم سخت افزارها سالم و درست کار می کنن و یا اینکه کی چه اتفاقی براشون افتاده ؟ اینکه همیشه وضعیت سلامتی شبکت رو بدونی خیلی مهمه و به همین خاطر باید همیشه روش نظارت کنی ، خوب solarwinds یکی از بهترین نرم افزارهای مانیتورینگ دنیاست ، می تونی تجربه یادگیریش رو با مهندس قنبری شوهانی داشته باشی که تو بزرگترین شبکه های ایران این نرم افزار رو پیاده سازی کرده ، از دوره لذت ببرید. آموزش مانیتورینگ شبکه با solarwinds جعفر قنبری شوهانی 58,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 6 قسمت های رایگان: 0 تا حالا فکر کردی چطوری می تونی هزینه تلفن دفاتر یک شرکت یا سازمان رو به صفر برسونی ؟ شما می تونید با تکنولوژی voip اینکار رو انجام بدی و با همون هزینه اینترنتی که میدی هزینه تلفن بین شهریت هم پرداخت بشه ، با دوره voip مهندس قنبری شوهانی شما براحتی می تونید این سرویس رو راه اندازی کنید و با تلفن های تحت ip هزینه تلفنتون رو صفر کنید ! جالب اینجاست که این سناریو در محیط واقعی انجام میشه و قطعا ازش لذت می برید. آموزش راه اندازی voip با elastix جعفر قنبری شوهانی 24,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 8 قسمت های رایگان: 2 دوستانی که هیچ دیدی نسبت به مجازی سازی ندارند و میخان این تخصص رو بدست بیارن می تونن بدون دردسر با این دوره شروع به کار کنن و با یک لپتاپ ساده مجازی سازی رو جزو تخصص های خودشون بیارن ، این دوره مقدمه ای بر این هست که شما بعدها دوره vcp رو بگذرونید و در رزومه خودتون مجازی سازی رو عنوان کنید. این دوره رو با یکی از بنیانگذارهای itpro یعنی مهندس نصیری بگذرونید و لذت ببرید. دوره آموزشی مقدماتی مجازی سازی با vmware workstation محمد نصیری 50,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 20 قسمت های رایگان: 3 (6,500 تومان شارژ هدیه)اگه نمیدونی لینوکس رو از کجا شروع کنی ، اگه از وارد شدن به محیط این سیستم عامل ترس و واهمه داری ، اگه فکر می کنی لینوکس خیلی سخته ، شک نکن این دوره همه این دیدگاه ها رو ازت دور می کنه ، این دوره برای افرادی هست که میخان لینوکس رو واقعا از پایه یاد بگیرن و باهاش زندگی کنن ، این دوره پر انرژی و جذاب و خنده دار رو از دست ندید و وارد دنیای لینوکس بشید اون هم با مهندس نصیری یکی از بنیانگذاران itpro .. دوره آموزشی linux essentials = دریچه ورود شما به دنیای لینوکس محمد نصیری 130,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 18 قسمت های رایگان: 1 (7,075 تومان شارژ هدیه)سناریوهای کاربردی در میکروتیک سناریوهای کاربردی در میکروتیک محمد جواد صبری 141,550 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 16 قسمت های رایگان: 3 (11,000 تومان شارژ هدیه)مهمترین دارایی شما در سازمان اطلاعات شما هست و باید بتونید از این اطلاعات همیشه backup بگیرید ، این روزها اکثر بسترهای شبکه مبتنی بر تکنولوژی های مجازی سازی هست و در حوزه backup گیری از مجازی سازی برترین نرم افزار بدون شک veeam backup هست که در این دوره آموزشی بصورت بسیار کامل این نرم افزار رو یاد می گیرید و از هر چیزی backup می گیرید اما بصورت خیلی حرفه ای .. این دوره رو با مدرس بین المللی مجازی سازی یعنی مهندس بهروز سیروس زاد یاد بگیرید. دوره آموزشی بک آپ گیری و مانیتورینگ بوسیله veeam بهروز سیروس زاد 220,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 40 قسمت های رایگان: 9 (9,950 تومان شارژ هدیه)هر جایی نباید دوره ccna رو بگذرونید مخصوصا اگر اصل مطلب یعنی routing و switching رو بخان یاد بدن ، دوره ccna مهندس قنبری شوهانی جذاب و دوست داشتنی هست چون همش مجموعه ای تجربیات مهندسی هست که عمرش رو در شبکه های زیرساختی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و نهادهای دولتی بزرگ گذرونده ، اگر قرار هست سیسکو یاد بگیرید این دوره رو از دست ندید. دوره آموزشی کامل ccna روتینگ و سویچینگ جعفر قنبری شوهانی 199,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 17 قسمت های رایگان: 5 (11,900 تومان شارژ هدیه)میدونی برترین و قدرتمندترین نرم افزار مجازی سازی دسکتاپ تو دنیا horizon view هست ؟ خوب یادگیریش هم هر جایی توصیه نمیشه ، شما می تونید این دوره آموزشی رو از صفر تا صد با مدرس بین المللی ما یعنی مهندس سیروس زاد یاد بگیرید و عین آموزش رو در پروژه های واقعی استفاده کنید ، در واقع شما با خرید این مجموعه دارید نحوه راه اندازی یک پروژه vdi صفر تا صد رو یاد می گیرید . امیدورام براتون جذاب باشه. دوره آموزشی vmware horizon view 6.0 vdi بهروز سیروس زاد 238,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 14 قسمت های رایگان: 4 مجموعه سناریوهای میکروتیک مجموعه سناریوهای میکروتیک بهزاد حسن زاده 57,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 22 قسمت های رایگان: 13 سناریوهای ساده در سیسکو سناریوهای کاربردی در سیسکو جعفر قنبری شوهانی 97,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 11 قسمت های رایگان: 1 میخای روی اینترنت شرکت یا سازمانت نظارت کنی ؟ کی کجا میره ؟ چیکار می کنه ؟ چقدر اینترنت مصرف می کنه ؟ چقدر بهش حجم و پهنای باند بدیم ؟ از کاربرای شبکه دومینت استفاده می کنه ؟ وب سایت میخای فیلتر کنی ؟ و ... شما با kerio control می تونید همه این کارها رو با سناریوهای خیلی خوب و کاربردی انجام بدی ، در واقع این دوره نیست یک کلاس حضوری هست که یک پروژه کامل رو با ابعاد مختلف برات آموزش داده ، امیدوارم برات جذاب باشه. مدیریت و نظارت بر مصرف اینترنت با kerio control جواد عابدی نیا 82,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 27 قسمت های رایگان: 4 (8,500 تومان شارژ هدیه)هم تدریس کردنش جرات میخاد و هم فن بیان و هم تجربه ، همه اینها در دوره ccna security مهندس قنبری شوهانی جمع شده ، یعنی شما در این دوره امنیت زیرساختی تجربیات شخصی رو که عمرش رو در حوزه امنیت زیرساخت در بزرگترین نهادهای دولتی کشور گذرونده رو یاد می گیرد ضمن اینکه سرفصل های لازم برای دریافت مدرک بین المللی این دوره رو هم کامل آموزش می بینید ، شما بعد از این دوره یک کارشناس امنیت زیرساخت شبکه میشید، شک نکنید. دوره آموزشی ccna security جعفر قنبری شوهانی 170,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 27 قسمت های رایگان: 2 (93,750 تومان شارژ هدیه)اگه قرار هست بهت بگم کارشناس تجهیزات ذخیره سازی داده یا storage professional این دوره emc مهندس سیروس زا ... ادامه ...

loading…جزیره شبکه و زیرساخت آموزش زبان تخصصی فناوری اطلاعات - قسمت هفدهم پویان عارف پور (wisemadguy)زمان ارسال: 1 روز قبل رایگان دوره mcsa 2016 آزمون 740-70 قسمت هفتم : مدل های م... بهروز سیروس زاد (bsiz1757)زمان ارسال: 2 روز قبل 10,000 تومان دوره آموزشی فایروال فورتی گیت (fortigate) - قسمت ... جعفر قنبری شوهانی (jeffar)زمان ارسال: 3 روز قبل 5,000 تومان دوره آموزشی بین المللی +comptia network قسمت پنجاه... محمد نصیری (unity)زمان ارسال: 4 روز قبل 5,555 تومان اموزش mst ُسهیل قاسمی (soheiltech)زمان ارسال: 5 روز قبل رایگان rstp ُسهیل قاسمی (soheiltech)زمان ارسال: 5 روز قبل رایگان ارسال کننده: taranom6596ارسال پیام خصوصیامتیازات این مطلب هیچ کاربری وجود ندارد سوال: سولار سلام. من solarwinds 12.0.1 دارم. کسی فایل کرکشو داره؟ هیچ پاسخی برای این سوال ارسال نشده است.برای ارسال پست وارد شوید.ویدئوهای مرتبطنحوی ارسال sms در نرم افزار مانیتورینگ solarwinds و کار کردن با pollersolarwindsُsolarwinds monitoring orionسوال در مورد solarwindsاضافه کردن piqo ubiquity در مانیتورینگ سولار orionراهنمایی در solarwindsاضافه کردن سوئیچ سیسکو به مانیتورینگbackup گرفتن از solarwindsمانیتورینگ solarwindsنرم افزار پینگ و گرافمانیتورینگ شبکهراهنمایی در مورد event ها در solarwindsشماره پورت solarwindsمشکل در نصب سولارویندرباره tftp server و نرم افزار solarwinds tftp serverارسال ایمیل در solarwinds orion سوال درباره نرم افزار solarwinds مشکل در تعریف alert در solarwindsسوال در مورد سولارویندزمشکل در solawind npmتغییر آی پی کلیه حقوق این سایت متعلق به مجموعه itpro می باشد میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند پارس پک×افزودن یادداشت جدید×ارسال برای دوستان×گزارش×خرید دوره×لیست کاربران×دوره های تخصصی وب سایت itproدوره های آنلایندوره های تکمیل نشدهفیلم های متفرقه (غیر رایگان)فیلم های متفرقه (رایگان)همه جزیره هاجزیره شبکه و زیرساختجزیره برنامه نویسی و توسعه نرم افزارجزیره امنیت اطلاعات و ارتباطاتجزیره سخت افزار و تجهیزات دیجیتالجزیره لینوکس و سیستم های متن بازجزیره مبانی کامپیوتر و مهارت های هفتگانهجزیره گرافیک، انیمیشن و عکاسیجزیره طراحی و توسعه وبجزیره بانک های اطلاعاتیجزیره موبایل و گجت های هوشمندجزیره مجازی سازی و محاسبات ابریجزیره تحصیلات آکادمیک فناوری اطلاعاتبازی های رایانه ایتعداد کل بخش ها: 9 قسمت های رایگان: 3 اگه الان بهت بگم وضعیت شبکت چجوره چجوری گزارش میدی ؟ از کجا میدونی کدوم سیستم عامل ها ، کدوم سرویس ها و کدوم سخت افزارها سالم و درست کار می کنن و یا اینکه کی چه اتفاقی براشون افتاده ؟ اینکه همیشه وضعیت سلامتی شبکت رو بدونی خیلی مهمه و به همین خاطر باید همیشه روش نظارت کنی ، خوب solarwinds یکی از بهترین نرم افزارهای مانیتورینگ دنیاست ، می تونی تجربه یادگیریش رو با مهندس قنبری شوهانی داشته باشی که تو بزرگترین شبکه های ایران این نرم افزار رو پیاده سازی کرده ، از دوره لذت ببرید. آموزش مانیتورینگ شبکه با solarwinds جعفر قنبری شوهانی 58,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 6 قسمت های رایگان: 0 تا حالا فکر کردی چطوری می تونی هزینه تلفن دفاتر یک شرکت یا سازمان رو به صفر برسونی ؟ شما می تونید با تکنولوژی voip اینکار رو انجام بدی و با همون هزینه اینترنتی که میدی هزینه تلفن بین شهریت هم پرداخت بشه ، با دوره voip مهندس قنبری شوهانی شما براحتی می تونید این سرویس رو راه اندازی کنید و با تلفن های تحت ip هزینه تلفنتون رو صفر کنید ! جالب اینجاست که این سناریو در محیط واقعی انجام میشه و قطعا ازش لذت می برید. آموزش راه اندازی voip با elastix جعفر قنبری شوهانی 24,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 18 قسمت های رایگان: 1 (7,075 تومان شارژ هدیه)سناریوهای کاربردی در میکروتیک سناریوهای کاربردی در میکروتیک محمد جواد صبری 141,550 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 40 قسمت های رایگان: 9 (9,950 تومان شارژ هدیه)هر جایی نباید دوره ccna رو بگذرونید مخصوصا اگر اصل مطلب یعنی routing و switching رو بخان یاد بدن ، دوره ccna مهندس قنبری شوهانی جذاب و دوست داشتنی هست چون همش مجموعه ای تجربیات مهندسی هست که عمرش رو در شبکه های زیرساختی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و نهادهای دولتی بزرگ گذرونده ، اگر قرار هست سیسکو یاد بگیرید این دوره رو از دست ندید. دوره آموزشی کامل ccna روتینگ و سویچینگ جعفر قنبری شوهانی 199,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 14 قسمت های رایگان: 4 مجموعه سناریوهای میکروتیک مجموعه سناریوهای میکروتیک بهزاد حسن زاده 57,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 22 قسمت های رایگان: 13 سناریوهای ساده در سیسکو سناریوهای کاربردی در سیسکو جعفر قنبری شوهانی 97,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 18 قسمت های رایگان: 3 (8,150 تومان شارژ هدیه)اسم این دوره رو آموزش مقدماتی اکتیودایرکتوری گذاشته بودیم اما حالا بد نیست بدونید که این دوره کاملا تجربی هست و تجربیات مهندس نصیری از سالها کارش در حوزه اکتیودایرکتوری و شبکه های domain هست ، با این دوره شما چیزهایی یاد می گیرید که توی کتاب خود مایکروسافت بعضا به اشتباه توضیح داده شده ، کارهایی می کنید که هر کسی جراتش رو نداره و بعدش قطعا مهندس نصیری رو دعا می کنید ، یه نگاه بندازید شک نکنید آدم متفاوتی در اکتیودایرکتوری میشید. تجربیات و سناریوهای کاربردی در اکتیودایرکتوری محمد نصیری 163,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 65 قسمت های رایگان: 30 (26,610 تومان شارژ هدیه)همه میگن وقتی میخای سیسکو یاد بگیری باید از دوره ccna شروع کنی ، اما تو این دوره برای اولین بار در دنیا سیسکو رو به روشی فوق العاده ابداعی و جالب با مهندس شعبانی یاد می گیرید ، روش یادگیری این دوره به شکلی هست که شما عاشق زیرساخت شبکه و مباحث سیسکو میشید ، پیشنهاد می کنیم اگر سیسکو رو دوره دشوار و سختی می دونید حتما با این دوره شروع کنید. دوره آموزشی سیسکو آسان است! صادق شعبانی 266,100 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 11 قسمت های رایگان: 1 دروه آموزشی mikrotik mtcna دروه آموزشی mikrotik mtcna محمد جواد صبری 65,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 7 قسمت های رایگان: 0 در این سری از ویدیوهای آموزشی شما با مهندس قنبری شوهانی یکی از برترین مدیرهای شبکه های بانکی و زیرساختی کشور طراحی و پیکربندی این فایروال قدرتمند شرکت سیسکو را یاد می گیرید. آموزش مقدماتی فایروال cisco asa جعفر قنبری شوهانی 62,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 51 قسمت های رایگان: 14 (30,800 تومان شارژ هدیه)اگه قرار هست ویندوز سرور یاد بگیری ، اولین دوره ای که باید واردش بشی همین کد 410 هست که شمارو با زیر و بم شروع کار با این سیستم عامل و تبدیل شدن به یک مدیر شبکه مایکروسافتی خوب رو آموزش میده ، این دوره رو بصورت ریز به ریز با مهندس اسحاق احمدپور یاد بگیرید با مکانیزم آموزشی کاملا منطبق با استاندارد بین المللی .. دوره آموزشی mcsa ویندوز سرور 2012 کد آزمون 410-70 اسحاق احمدپور 308,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 40 قسمت های رایگان: 10 (10,660 تومان شارژ هدیه)نمیدونید شبکه های مایکروسافتی رو از کجا شروع کنید ؟ جای دور نرید با همین دوره باید شروع کنید ، شما اول باید ویندوز 10 کلاینت رو خوب یاد بگیرید که بعد برید سمت دوره های سرور ، این دوره یکی از دوره های اصلی ویندوز 10 هست که با مهندس نصیری خیلی کامل و جذاب ، حتی کاملتر از مرجع اصلیش که مایکروسافت هست یاد می گیرید ، پس از دستش ندید و بجنبید. دوره آموزشی mcsa ویندوز 10 : نصب و راه اندازی کد 70-698 محمد نصیری 213,201 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 9 قسمت های رایگان: 7 آموزش دوره mtcre میکروتیک آموزش دوره mtcre میکروتیک آرش حیدری 10,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 5 قسمت های رایگان: 1 در این دوره آموزشی شما می توانید بصورت مستقل از سخت افزارها backup گیری کنید و روشهای نصب ویندوز به این طریق را نیز یاد بگیرید. نصب ویندوز به روش backup های مستقل از سخت افزار میلاد فشی 14,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 4 قسمت های رایگان: 1 آموزش راه اندازی vpn سرویس های مایکروسافتی آموزش راه اندازی vpn سرویس های مایکروسافتی محمد نصیری 61,700 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 6 قسمت های رایگان: 4 آموزش راه اندازی vlan و dhcp در سوئیچ سیسکو آموزش راه اندازی vlan و dhcp در سوئیچ سیسکو نیما هاشمی 4,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 11 قسمت های رایگان: 1 اگر به یک ایمیل سرور قابل اعتماد ، کامل و پرکاربرد نیاز دارید mdaemon قطعا همان ایمیل سرور است ، شما می توانید در این دوره آموزشی نحوه طراحی و پیکربندی و رفع اشکال این ایمیل سرور را به خوبی یاد بگیرید و آن را پیاده سازی کنید. آموزش نصب ، راه اندازی و پیکربندی ایمیل سرور mdaemon علی آقامیری 99,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 25 قسمت های رایگان: 3 (5,500 تومان شارژ هدیه)اگر میخاین یک نرم افزار درست و حسابی و قابل اعتماد لینوکسی برای مانیتورینگ شبکتون داشته باشید و از هر حیث خیالتون راحت باشه قطعا zabbix گزینه عالی برای اینکار هست ، افتخار این رو داریم دوره آموزشی این نرم افزار برای اولین بار در ایران در itpro قرار میگیره ، با 21 سناریوی محیط واقعی zabbiz رو صفر تا صد تو شبکتون پیاده سازی کنید. دوره آموزشی تخصصی مانیتورینگ شبکه با نرم افزار zabbix مجتبی اسمائی 110,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 17 قسمت های رایگان: 3 (5,070 تومان شارژ هدیه)دوره آموزشی ccnp routing & switching همانطور که از حرف p مشخص است یک لایه بالاتر از دوره ccna برای مباحث routing و switching است که در این دوره مهندس حیدری از استان فارس این مباحث را برای شما آموزش خواهد داد. دوره آموزشی ccnp routing & switching آرش حیدری 101,499 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 2 قسمت های رایگان: 1 نرم افزار the dude محصول شرکت میکروتیک ، نرم افزاری است که ضمن اینکه نقشه شبکه را در اختیار شما قرار می دهد بلکه می تواند به بهترین شکل و بصورت متمرکز کلیه تجهیزات شبکه ای شما را بصورت متمرکز مدیریت کند. دوره آموزشی نرم افزار the dude میکروتیک رضا محمدی 10,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 3 قسمت های رایگان: 1 اگه میخای تو یه آموزشگاه یا دانشگاه یا هر جای آموزشی بتونی خوب کلاست رو مدیریت کنی و از راه دور هم آموزش بدی ، یکی از بهترین دوره ها همین نرم افزار netop هست ، امیدوارم از دیدن این دوره لذت ببرید که با تدریس مهندس شعبانی انجام میشه. آموزش مدیریت از راه دور با netop صادق شعبانی 10,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 31 قسمت های رایگان: 3 (32,000 تومان شارژ هدیه)میدونی بزرگترین و قدرتمندترین ایمیل سرور دنیا چیه ؟ میدونی چطوری برای یک سازمان خیلی خیلی بزرگ باید ایمیل سرور راه اندازی کنی ؟ چجوری طراحیش کنی ؟ قطعا ایمیل سرور exchange در این حوزه برترین هست ، اینجا شما با مهندس آقامیری که سالها در حوزه سرویس های ایمیل مختلف فعالیت داشته این سرویس مایکروسافتی رو قورت میدی !! اونقدر کامل که حتی در س ... ادامه ...

loading…جزیره مبانی کامپیوتر و مهارت های هفتگانه دوره رایگان نصب سیستم عامل های قدیمی مایکروسافت:::... محمد عابدینی (mabedini)زمان ارسال: 1 ماه قبل رایگان دوره رایگان نصب سیستم عامل های قدیمی مایکروسافت ::... محمد عابدینی (mabedini)زمان ارسال: 1 ماه قبل رایگان دوره رایگان نصب سیستم عامل های قدیمی مایکروسافت::... محمد عابدینی (mabedini)زمان ارسال: 1 ماه قبل رایگان دوره رایگان نصب سیستم عامل های قدیمی مایکروسافت:::... محمد عابدینی (mabedini)زمان ارسال: 1 ماه قبل رایگان آموزش تبدیل فایلهای پی دی اف به ورد و ورد به پی دی... پویان عارف پور (wisemadguy)زمان ارسال: 2 ماه قبل 5,000 تومان آموزش کامل کار کردن با ابزار ccleaner و پاکسازی ا... محمد نصیری (unity)زمان ارسال: 6 ماه قبل رایگان ارسال کننده: mohammad.rahimiارسال پیام خصوصیامتیازات این مطلب هیچ کاربری وجود ندارد سوال: علت تغییر شکل آیکون برخی برنامه در ویندوز سلام اساتید بزرگوار . میخواستم بدونم علت اینکه آیکون بعضی برنامه در ویندوز به شکل زیر درمیاد چی هست و چطور میتونم درستش کنم؟با تشکر هیچ پاسخی برای این سوال ارسال نشده است.برای ارسال پست وارد شوید.ویدئوهای مرتبطدوره آموزشی mcsa ، نصب و پیکربندی ویندوز 10 ، قسمت بیست و نهم : reliability monitorمطالب مرتبطشناسایی مشکلات ویندوز با استفاده از reliability monitorنرم افزار file type manager و آموزش کار با آنمشکل ویندوز7نصب ویندوزکاربرد reliability monitor در control panel ویندوز چیست ؟ کلیه حقوق این سایت متعلق به مجموعه itpro می باشد میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند پارس پک×افزودن یادداشت جدید×ارسال برای دوستان×گزارش×خرید دوره×لیست کاربران×دوره های تخصصی وب سایت itproدوره های آنلایندوره های تکمیل نشدهفیلم های متفرقه (غیر رایگان)فیلم های متفرقه (رایگان)همه جزیره هاجزیره شبکه و زیرساختجزیره برنامه نویسی و توسعه نرم افزارجزیره امنیت اطلاعات و ارتباطاتجزیره سخت افزار و تجهیزات دیجیتالجزیره لینوکس و سیستم های متن بازجزیره مبانی کامپیوتر و مهارت های هفتگانهجزیره گرافیک، انیمیشن و عکاسیجزیره طراحی و توسعه وبجزیره بانک های اطلاعاتیجزیره موبایل و گجت های هوشمندجزیره مجازی سازی و محاسبات ابریجزیره تحصیلات آکادمیک فناوری اطلاعاتبازی های رایانه ایتعداد کل بخش ها: 10 قسمت های رایگان: 1 دوره آموزش کاربردی اکسل دوره آموزش کاربردی اکسل حسین آجودانی 58,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 2 قسمت های رایگان: 0 آموزش ساخت فایل نصب و تغییر تم پیشفرض آن با winrar آموزش ساخت فایل نصب و تغییر تم پیشفرض آن با winrar cloner 3,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 4 قسمت های رایگان: 4 در این دوره آموزشی شما با نصب سیستم عامل های بسیار قدیمی مایکروسافت از جمله dos ، windows 3.1 ویندوز 95 و 98 و 2000 آشنا می شوید ، شاید به نظر شما این موارد در حال حاضر بی استفاده باشد اما بد نیست بدانید در برخی از موسسات و بانکهای کشور همچنان استفاده می شوند. دوره رایگان نصب سیستم عامل های قدیمی مایکروسافت محمد عابدینی رایگان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 55 قسمت های رایگان: 6 (46,700 تومان شارژ هدیه)اگه قرار باشه تو رزومت بزنی کارشناس مجازی سازی شک نکن که باید این دوره رو کامل بلد باشی یعنی پایه و اساس همه مجازی سازی های شرکت vmware دوره مجازی سازی مرکز داده یا dcv هست ، تو می تونی با تضمین این دوره رو بخری ، یعنی مطمئن باشی که صفر تا صد یک مرکز داده رو مجازی سازی می کنی ، از دوره لذت می بری و مطمئن باش فقط مدرس رو دعا می کنی که خدا خیرش بده عجب آموزشی درست کرده ، برای تولید این آموزش 6 ماه زمان گذاشته شده ... مطمئن باش ارزشش رو داره مخصوصا اینکه با یکی از بنیانگذاران itpro یعنی مهندس نصیری دوره رو آموزش ببینی . دوره مقدماتی تا پیشرفته مجازی سازی vcp 6.0 محمد نصیری 467,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 9 قسمت های رایگان: 3 اگه الان بهت بگم وضعیت شبکت چجوره چجوری گزارش میدی ؟ از کجا میدونی کدوم سیستم عامل ها ، کدوم سرویس ها و کدوم سخت افزارها سالم و درست کار می کنن و یا اینکه کی چه اتفاقی براشون افتاده ؟ اینکه همیشه وضعیت سلامتی شبکت رو بدونی خیلی مهمه و به همین خاطر باید همیشه روش نظارت کنی ، خوب solarwinds یکی از بهترین نرم افزارهای مانیتورینگ دنیاست ، می تونی تجربه یادگیریش رو با مهندس قنبری شوهانی داشته باشی که تو بزرگترین شبکه های ایران این نرم افزار رو پیاده سازی کرده ، از دوره لذت ببرید. آموزش مانیتورینگ شبکه با solarwinds جعفر قنبری شوهانی 58,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 6 قسمت های رایگان: 0 تا حالا فکر کردی چطوری می تونی هزینه تلفن دفاتر یک شرکت یا سازمان رو به صفر برسونی ؟ شما می تونید با تکنولوژی voip اینکار رو انجام بدی و با همون هزینه اینترنتی که میدی هزینه تلفن بین شهریت هم پرداخت بشه ، با دوره voip مهندس قنبری شوهانی شما براحتی می تونید این سرویس رو راه اندازی کنید و با تلفن های تحت ip هزینه تلفنتون رو صفر کنید ! جالب اینجاست که این سناریو در محیط واقعی انجام میشه و قطعا ازش لذت می برید. آموزش راه اندازی voip با elastix جعفر قنبری شوهانی 24,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 8 قسمت های رایگان: 2 دوستانی که هیچ دیدی نسبت به مجازی سازی ندارند و میخان این تخصص رو بدست بیارن می تونن بدون دردسر با این دوره شروع به کار کنن و با یک لپتاپ ساده مجازی سازی رو جزو تخصص های خودشون بیارن ، این دوره مقدمه ای بر این هست که شما بعدها دوره vcp رو بگذرونید و در رزومه خودتون مجازی سازی رو عنوان کنید. این دوره رو با یکی از بنیانگذارهای itpro یعنی مهندس نصیری بگذرونید و لذت ببرید. دوره آموزشی مقدماتی مجازی سازی با vmware workstation محمد نصیری 50,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 20 قسمت های رایگان: 3 (6,500 تومان شارژ هدیه)اگه نمیدونی لینوکس رو از کجا شروع کنی ، اگه از وارد شدن به محیط این سیستم عامل ترس و واهمه داری ، اگه فکر می کنی لینوکس خیلی سخته ، شک نکن این دوره همه این دیدگاه ها رو ازت دور می کنه ، این دوره برای افرادی هست که میخان لینوکس رو واقعا از پایه یاد بگیرن و باهاش زندگی کنن ، این دوره پر انرژی و جذاب و خنده دار رو از دست ندید و وارد دنیای لینوکس بشید اون هم با مهندس نصیری یکی از بنیانگذاران itpro .. دوره آموزشی linux essentials = دریچه ورود شما به دنیای لینوکس محمد نصیری 130,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 18 قسمت های رایگان: 1 (7,075 تومان شارژ هدیه)سناریوهای کاربردی در میکروتیک سناریوهای کاربردی در میکروتیک محمد جواد صبری 141,550 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 16 قسمت های رایگان: 3 (11,000 تومان شارژ هدیه)مهمترین دارایی شما در سازمان اطلاعات شما هست و باید بتونید از این اطلاعات همیشه backup بگیرید ، این روزها اکثر بسترهای شبکه مبتنی بر تکنولوژی های مجازی سازی هست و در حوزه backup گیری از مجازی سازی برترین نرم افزار بدون شک veeam backup هست که در این دوره آموزشی بصورت بسیار کامل این نرم افزار رو یاد می گیرید و از هر چیزی backup می گیرید اما بصورت خیلی حرفه ای .. این دوره رو با مدرس بین المللی مجازی سازی یعنی مهندس بهروز سیروس زاد یاد بگیرید. دوره آموزشی بک آپ گیری و مانیتورینگ بوسیله veeam بهروز سیروس زاد 220,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 40 قسمت های رایگان: 9 (9,950 تومان شارژ هدیه)هر جایی نباید دوره ccna رو بگذرونید مخصوصا اگر اصل مطلب یعنی routing و switching رو بخان یاد بدن ، دوره ccna مهندس قنبری شوهانی جذاب و دوست داشتنی هست چون همش مجموعه ای تجربیات مهندسی هست که عمرش رو در شبکه های زیرساختی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و نهادهای دولتی بزرگ گذرونده ، اگر قرار هست سیسکو یاد بگیرید این دوره رو از دست ندید. دوره آموزشی کامل ccna روتینگ و سویچینگ جعفر قنبری شوهانی 199,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 17 قسمت های رایگان: 5 (11,900 تومان شارژ هدیه)میدونی برترین و قدرتمندترین نرم افزار مجازی سازی دسکتاپ تو دنیا horizon view هست ؟ خوب یادگیریش هم هر جایی توصیه نمیشه ، شما می تونید این دوره آموزشی رو از صفر تا صد با مدرس بین المللی ما یعنی مهندس سیروس زاد یاد بگیرید و عین آموزش رو در پروژه های واقعی استفاده کنید ، در واقع شما با خرید این مجموعه دارید نحوه راه اندازی یک پروژه vdi صفر تا صد رو یاد می گیرید . امیدورام براتون جذاب باشه. دوره آموزشی vmware horizon view 6.0 vdi بهروز سیروس زاد 238,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 14 قسمت های رایگان: 4 مجموعه سناریوهای میکروتیک مجموعه سناریوهای میکروتیک بهزاد حسن زاده 57,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 22 قسمت های رایگان: 13 سناریوهای ساده در سیسکو سناریوهای کاربردی در سیسکو جعفر قنبری شوهانی 97,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 11 قسمت های رایگان: 1 میخای روی اینترنت شرکت یا سازمانت نظارت کنی ؟ کی کجا میره ؟ چیکار می کنه ؟ چقدر اینترنت مصرف می کنه ؟ چقدر بهش حجم و پهنای باند بدیم ؟ از کاربرای شبکه دومینت استفاده می کنه ؟ وب سایت میخای فیلتر کنی ؟ و ... شما با kerio control می تونید همه این کارها رو با سناریوهای خیلی خوب و کاربردی انجام بدی ، در واقع این دوره نیست یک کلاس حضوری هست که یک پروژه کامل رو با ابعاد مختلف برات آموزش داده ، امیدوارم برات جذاب باشه. مدیریت و نظارت بر مصرف اینترنت با kerio control جواد عابدی نیا 82,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 27 قسمت های رایگان: 4 (8,500 تومان شارژ هدیه)هم تدریس کردنش جرات میخاد و هم فن بیان و هم تجربه ، همه اینها در دوره ccna security مهندس قنبری شوهانی جمع شده ، یعنی شما در این دوره امنیت زیرساختی تجربیات شخصی رو که عمرش رو در حوزه امنیت زیرساخت در بزرگترین نهادهای دولتی کشور گذرونده رو یاد می گیرد ضمن اینکه سرفصل های لازم برای دریافت مدرک بین المللی این دوره رو هم کامل آموزش می بینید ، شما بعد از این دوره یک کارشناس امنیت زیرساخت شبکه میشید، شک نکنید. دوره آموزشی ccna security جعفر قنبری شوهانی 170,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 27 قسمت های رایگان: 2 (93,750 تومان شارژ هدیه)اگه قرار هست بهت بگم کارشناس تجهیزات ذخیره سازی داده یا storage professional این دوره emc مهندس سیروس زاد هست که می تونه این تخصص رو به شما یاد بده بدون نیاز به خرید تجهیزات میلیونی مرتبط با ذخیره سازی داده ، با این دوره تخصص شما در خصوص مجازی سازی هم تکمیل میشه ، پیشنهاد می کنیم این دوره رو که اولین بار در ایران توسط مدرس بین المللی تدریس میشه رو حتما تهیه کنید و داخل رزومتون از این به بعد تخصص storage رو هم وارد کنید. دوره تخصصی storage یا emc-sa بهروز سیروس زاد 625,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 18 قسمت های رایگان: 3 (8,150 تومان شارژ هدیه)اسم این دوره رو آموزش مقدماتی اکتیودایرکتوری گذاشته بودیم اما حالا بد نیست بدونید که این دوره کاملا تجربی هست و تجربیات مهندس نصیری از سالها کارش در حوزه اکتیودایرکتوری و شبکه های domain هست ، با این دوره شما چیزهایی یاد می گیرید که توی کتاب خود مایکروسافت بعضا به اشتباه توضیح داده شده ، کارهایی می کنید که هر کس ... ادامه ...

loading…جزیره شبکه و زیرساخت معرفی blbp ُسهیل قاسمی (soheiltech)زمان ارسال: 8 ساعت قبل رایگان راه اندازی glbp ُسهیل قاسمی (soheiltech)زمان ارسال: 9 ساعت قبل رایگان راه اندازی hsrp ُسهیل قاسمی (soheiltech)زمان ارسال: 9 ساعت قبل رایگان معرفی hsrp ُسهیل قاسمی (soheiltech)زمان ارسال: 9 ساعت قبل رایگان دوره mcsa 2016 آزمون 740-70 قسمت هشتم: مبحث بسیار... بهروز سیروس زاد (bsiz1757)زمان ارسال: 20 ساعت قبل 10,000 تومان دوره آموزشی تخصصی مانیتورینگ شبکه با نرم افزار zab... مجتبی اسمائی (m.asmaei)زمان ارسال: 1 روز قبل 10,000 تومان ارسال کننده: elyas110ارسال پیام خصوصیامتیازات این مطلب هیچ کاربری وجود ندارد سوال: مسیر یابی multicast باسلام لطفا مقاله ای معتبر به بان لاتین به همراه راهنما معرفی کنید. سپاس هیچ پاسخی برای این سوال ارسال نشده است.برای ارسال پست وارد شوید.ویدئوهای مرتبط دوره آموزشی فایروال فورتی گیت (fortigate) - قسمت شانزدهم : نحوی پیاده سازی پروتکل های مسیریابی (routing)مطالب مرتبطمنظور از unicast و multicast و broadcast و anycast و geocast در شبکه های کامپیوتری چیست ؟ تعیین آدرس فیزیکی برای ارسالهای multicast سرآغاز پروتکل eigrpدوره های شبکه عملا چقدر مفیدن؟مشکل در vmvare عدم join شدن کلاینت به سرور تعیین میزان مصرف اینترنتاتصال دو شبکه در دو شهر مختلفاستفاده از gateway های چندگانه روی لینوکس جهت اجرای fault tolerance بین دو اینترفیسعدم دسترسی به share در ویندوز 7شبکه اندازه بسته کاربرد سوییچ وصل بودن به وای فای و هات اسپات به صورت همزمانشبکه دو سیستم کامپیوتری با سیستم عامل متفاوتتست سرعت راهنمایی - استفاده همزمان میکروتیک و kerio controlبرای چنین شبکه ای به چه کانفیگی نیاز داریم؟ مسیریالی شبکه های نوریپروتکل ospfدلیل وجود gateway و interface در یک routeعملکرد سوییچ در برابر multicast و و وجود stp در روترشبکه های ادهاک کلیه حقوق این سایت متعلق به مجموعه itpro می باشد میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند پارس پک×افزودن یادداشت جدید×ارسال برای دوستان×گزارش×خرید دوره×لیست کاربران×دوره های تخصصی وب سایت itproدوره های آنلایندوره های تکمیل نشدهفیلم های متفرقه (غیر رایگان)فیلم های متفرقه (رایگان)همه جزیره هاجزیره شبکه و زیرساختجزیره برنامه نویسی و توسعه نرم افزارجزیره امنیت اطلاعات و ارتباطاتجزیره سخت افزار و تجهیزات دیجیتالجزیره لینوکس و سیستم های متن بازجزیره مبانی کامپیوتر و مهارت های هفتگانهجزیره گرافیک، انیمیشن و عکاسیجزیره طراحی و توسعه وبجزیره بانک های اطلاعاتیجزیره موبایل و گجت های هوشمندجزیره مجازی سازی و محاسبات ابریجزیره تحصیلات آکادمیک فناوری اطلاعاتبازی های رایانه ایتعداد کل بخش ها: 9 قسمت های رایگان: 3 اگه الان بهت بگم وضعیت شبکت چجوره چجوری گزارش میدی ؟ از کجا میدونی کدوم سیستم عامل ها ، کدوم سرویس ها و کدوم سخت افزارها سالم و درست کار می کنن و یا اینکه کی چه اتفاقی براشون افتاده ؟ اینکه همیشه وضعیت سلامتی شبکت رو بدونی خیلی مهمه و به همین خاطر باید همیشه روش نظارت کنی ، خوب solarwinds یکی از بهترین نرم افزارهای مانیتورینگ دنیاست ، می تونی تجربه یادگیریش رو با مهندس قنبری شوهانی داشته باشی که تو بزرگترین شبکه های ایران این نرم افزار رو پیاده سازی کرده ، از دوره لذت ببرید. آموزش مانیتورینگ شبکه با solarwinds جعفر قنبری شوهانی 58,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 6 قسمت های رایگان: 0 تا حالا فکر کردی چطوری می تونی هزینه تلفن دفاتر یک شرکت یا سازمان رو به صفر برسونی ؟ شما می تونید با تکنولوژی voip اینکار رو انجام بدی و با همون هزینه اینترنتی که میدی هزینه تلفن بین شهریت هم پرداخت بشه ، با دوره voip مهندس قنبری شوهانی شما براحتی می تونید این سرویس رو راه اندازی کنید و با تلفن های تحت ip هزینه تلفنتون رو صفر کنید ! جالب اینجاست که این سناریو در محیط واقعی انجام میشه و قطعا ازش لذت می برید. آموزش راه اندازی voip با elastix جعفر قنبری شوهانی 24,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 18 قسمت های رایگان: 1 (7,075 تومان شارژ هدیه)سناریوهای کاربردی در میکروتیک سناریوهای کاربردی در میکروتیک محمد جواد صبری 141,550 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 40 قسمت های رایگان: 9 (9,950 تومان شارژ هدیه)هر جایی نباید دوره ccna رو بگذرونید مخصوصا اگر اصل مطلب یعنی routing و switching رو بخان یاد بدن ، دوره ccna مهندس قنبری شوهانی جذاب و دوست داشتنی هست چون همش مجموعه ای تجربیات مهندسی هست که عمرش رو در شبکه های زیرساختی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و نهادهای دولتی بزرگ گذرونده ، اگر قرار هست سیسکو یاد بگیرید این دوره رو از دست ندید. دوره آموزشی کامل ccna روتینگ و سویچینگ جعفر قنبری شوهانی 199,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 14 قسمت های رایگان: 4 مجموعه سناریوهای میکروتیک مجموعه سناریوهای میکروتیک بهزاد حسن زاده 57,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 22 قسمت های رایگان: 13 سناریوهای ساده در سیسکو سناریوهای کاربردی در سیسکو جعفر قنبری شوهانی 97,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 18 قسمت های رایگان: 3 (8,150 تومان شارژ هدیه)اسم این دوره رو آموزش مقدماتی اکتیودایرکتوری گذاشته بودیم اما حالا بد نیست بدونید که این دوره کاملا تجربی هست و تجربیات مهندس نصیری از سالها کارش در حوزه اکتیودایرکتوری و شبکه های domain هست ، با این دوره شما چیزهایی یاد می گیرید که توی کتاب خود مایکروسافت بعضا به اشتباه توضیح داده شده ، کارهایی می کنید که هر کسی جراتش رو نداره و بعدش قطعا مهندس نصیری رو دعا می کنید ، یه نگاه بندازید شک نکنید آدم متفاوتی در اکتیودایرکتوری میشید. تجربیات و سناریوهای کاربردی در اکتیودایرکتوری محمد نصیری 163,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 65 قسمت های رایگان: 30 (26,610 تومان شارژ هدیه)همه میگن وقتی میخای سیسکو یاد بگیری باید از دوره ccna شروع کنی ، اما تو این دوره برای اولین بار در دنیا سیسکو رو به روشی فوق العاده ابداعی و جالب با مهندس شعبانی یاد می گیرید ، روش یادگیری این دوره به شکلی هست که شما عاشق زیرساخت شبکه و مباحث سیسکو میشید ، پیشنهاد می کنیم اگر سیسکو رو دوره دشوار و سختی می دونید حتما با این دوره شروع کنید. دوره آموزشی سیسکو آسان است! صادق شعبانی 266,100 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 11 قسمت های رایگان: 1 دروه آموزشی mikrotik mtcna دروه آموزشی mikrotik mtcna محمد جواد صبری 65,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 7 قسمت های رایگان: 0 در این سری از ویدیوهای آموزشی شما با مهندس قنبری شوهانی یکی از برترین مدیرهای شبکه های بانکی و زیرساختی کشور طراحی و پیکربندی این فایروال قدرتمند شرکت سیسکو را یاد می گیرید. آموزش مقدماتی فایروال cisco asa جعفر قنبری شوهانی 62,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 51 قسمت های رایگان: 14 (30,800 تومان شارژ هدیه)اگه قرار هست ویندوز سرور یاد بگیری ، اولین دوره ای که باید واردش بشی همین کد 410 هست که شمارو با زیر و بم شروع کار با این سیستم عامل و تبدیل شدن به یک مدیر شبکه مایکروسافتی خوب رو آموزش میده ، این دوره رو بصورت ریز به ریز با مهندس اسحاق احمدپور یاد بگیرید با مکانیزم آموزشی کاملا منطبق با استاندارد بین المللی .. دوره آموزشی mcsa ویندوز سرور 2012 کد آزمون 410-70 اسحاق احمدپور 308,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 40 قسمت های رایگان: 10 (10,660 تومان شارژ هدیه)نمیدونید شبکه های مایکروسافتی رو از کجا شروع کنید ؟ جای دور نرید با همین دوره باید شروع کنید ، شما اول باید ویندوز 10 کلاینت رو خوب یاد بگیرید که بعد برید سمت دوره های سرور ، این دوره یکی از دوره های اصلی ویندوز 10 هست که با مهندس نصیری خیلی کامل و جذاب ، حتی کاملتر از مرجع اصلیش که مایکروسافت هست یاد می گیرید ، پس از دستش ندید و بجنبید. دوره آموزشی mcsa ویندوز 10 : نصب و راه اندازی کد 70-698 محمد نصیری 213,201 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 9 قسمت های رایگان: 7 آموزش دوره mtcre میکروتیک آموزش دوره mtcre میکروتیک آرش حیدری 10,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 5 قسمت های رایگان: 1 در این دوره آموزشی شما می توانید بصورت مستقل از سخت افزارها backup گیری کنید و روشهای نصب ویندوز به این طریق را نیز یاد بگیرید. نصب ویندوز به روش backup های مستقل از سخت افزار میلاد فشی 14,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 4 قسمت های رایگان: 1 آموزش راه اندازی vpn سرویس های مایکروسافتی آموزش راه اندازی vpn سرویس های مایکروسافتی محمد نصیری 61,700 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 6 قسمت های رایگان: 4 آموزش راه اندازی vlan و dhcp در سوئیچ سیسکو آموزش راه اندازی vlan و dhcp در سوئیچ سیسکو نیما هاشمی 4,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 11 قسمت های رایگان: 1 اگر به یک ایمیل سرور قابل اعتماد ، کامل و پرکاربرد نیاز دارید mdaemon قطعا همان ایمیل سرور است ، شما می توانید در این دوره آموزشی نحوه طراحی و پیکربندی و رفع اشکال این ایمیل سرور را به خوبی یاد بگیرید و آن را پیاده سازی کنید. آموزش نصب ، راه اندازی و پیکربندی ایمیل سرور mdaemon علی آقامیری 99,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 26 قسمت های رایگان: 3 (6,000 تومان شارژ هدیه)اگر میخاین یک نرم افزار درست و حسابی و قابل اعتماد لینوکسی برای مانیتورینگ شبکتون داشته باشید و از هر حیث خیالتون راحت باشه قطعا zabbix گزینه عالی برای اینکار هست ، افتخار این رو داریم دوره آموزشی این نرم افزار برای اولین بار در ایران در itpro قرار میگیره ، با 21 سناریوی محیط واقعی zabbiz رو صفر تا صد تو شبکتون پیاده سازی کنید. دوره آموزشی تخصصی مانیتورینگ شبکه با نرم افزار zabbix مجتبی اسمائی 120,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 17 قسمت های رایگان: 3 (5,070 تومان شارژ هدیه)دوره آموزشی ccnp routing & switching همانطور که از حرف p مشخص است یک لایه بالاتر از دوره ccna برای مباحث routing و switching است که در این دوره مهندس حیدری از استان فارس این مباحث را برای شما آموزش خواهد داد. دوره آموزشی ccnp routing & switching آرش حیدری 101,499 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 2 قسمت های رایگان: 1 نرم افزار the dude محصول شرکت میکروتیک ، نرم افزاری است که ضمن اینکه نقشه شبکه را در اختیار شما قرار می دهد بلکه می تواند به بهترین شکل و بصورت متمرکز کلیه تجهیزات شبکه ای شما را بصورت متمرکز مدیریت کند. دوره آموزشی نرم افزار the dude میکروتیک رضا محمدی 10,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 3 قسمت های رایگان: 1 اگه میخای تو یه آموزشگاه یا دانشگاه یا هر جای آموزشی بتونی خوب کلاست رو مدیریت کنی و از راه دور هم آموزش بدی ، یکی از بهترین دوره ها همین نرم افزار netop هست ، امیدوارم از دیدن این دوره لذت ببرید که با تدریس مهندس شعبانی انجام میشه. آموزش مدیریت از راه دور با netop صادق شعبانی 10,000 تومان مشاهده دورهتعداد کل بخش ها: 31 قسمت های رایگان: 3 (32,000 تومان شارژ هدیه)میدونی بزرگترین و قدرتمندترین ایمیل سرور دن ... ادامه ...

apfs یا apple file system یکی از بزرگ ترین تغییراتی است که برای دستگاه های جدید اپل عرضه می شود. اولین بار کار خود را به صورت عمومی با عرضه ios 10.3 آغاز کرد اما قرار است به مک هم وارد شود (اگر یک توسعه دهنده باشید از الآن برای شما در دسترس است).تبلیغات متنیapfs شیوه ذخیره فایل ها در مک آیفون و آی پد را تغییر می دهد. در ابتدا نگاهی به apfs انداخته و ماهیت و اهمیت آن را باهم بررسی م ... ادامه ...

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها