احداث مجتمع پارکینگ طبقاتی در قلب تهران

متن احداث مجتمع پارکینگ طبقاتی در قلب تهران از بین اطلاعات، اخبار و مطالب صدها سایت فارسی جستجو شده است. هیچ کدام از اخبار منتشر شده توسط سایت کتاب ایجاد نشده و مطالب از سایتهای مرجع بازنشر شده است.

نرخ حق پارک در توقفگاه های مجتمع ها و مال های تجاری، غیر منطقی است. پالادیوم در روزهای عادی برای هر ساعت توقف در پارکینگ ...نرخ حق پارک در توقفگاه های مجتمع ها و مال های تجاری، غیر منطقی است. پالادیوم در روزهای عادی برای هر ساعت توقف در پارکینگ، دو هزار تومان و در روزهای تعطیل پنج هزار تومان دریافت می کند. پارکینگ کوروش ۱۰۰۰ تومان ورودی دارد؛ اگر وارد پارکینگ شوی و همان لحظه خارج شوی، باید ۱۰۰۰ تومان پرداخت کنی!روزنامه قانون نوشت: «تعدادشان آن قدر زیاد شده که برای پیدا کردن شان دیگر نیازی نیست مسیرهای طولانی طی شود. تقریبا می توان گفت در تمام نقاط جغرافیایی شهر تهران و حتی در شهرستان ها به راحتی پیدا می شوند. مال های تجاری را می گویم. زرق و برق موجود در این مجتمع ها و تجمیع امکانات، کالاها و خدمات به صورت یک جا باعث اقبال عمومی به این فضاها شده است؛ بدون این که ضرر و زیان گسترش بی اندازه این فضاها برای شهر و شهروندان مورد توجه باشد. در همین تهران خودمان در خیابان های ورودی مال ها و مجتمع های تجاری، ترافیک بسیار شدیدی ایجاد می شود؛ در حدی که گاهی از پا گذاشتن به این مراکز پشیمان می شوی. گذشته از این، بعد از پشت سر گذاشتن این مرحله و ورود به پارکینگ، یک سوال مهم در ذهنت جرقه می زند! چرا برای پارکینگی که جای خالی ندارد، کارت ورود داده اند؟ بعد از مدت زیادی دوردور کردن در فضای پارکینگ شاید جایی خالی شود و بتوانی ماشینت را پارک کنی. شاید نیز مجبور شوی بدون پیدا کردن جای پارک با پرداختن مبلغی بابت نیم ساعتی که بدون نتیجه در آنجا چرخیده ای، محل مورد نظر را ترک کنی! این در حالی است که دریافت هزینه گزاف پارکینگ توسط مجتمع های تجاری بزرگ هیچ توجیهی ندارد و با بی توجهی شهرداری انجام می شود. مجتمع های تجاری، موظف به ارائه پارکینگ مکفی به مشتریان خود هستند اما مشاهده می شود که این مجتمع ها برای ارائه خدمات پارکینگ نرخ های مصوب پارکینگ های عمومی و شهرداری را رعایت نمی کنند. جالب اینجاست که مساله افزایش نرخ پارکینگ ها به شهرستان ها نیز سرایت کرده است و می توان گفت پارکینگ ها تبدیل به منبع درآمد برای عده ای شده اند که معلوم نیست اجازه دریافت نرخ های نجومی از متقاضیان را از کجا دریافت می کنند.دو هزار تومان برای یک ساعت!یکی از مجتمع هایی که در همه بخش ها گران محسوب می شود و در مورد نرخ پارکینگ نیز، هزینه های غیر منطقی و زیادی به مشتریان تحمیل می کند، مجتمع تجاری پالادیوم واقع در خیابان مقدس اردبیلی است. این مجتمع به ازای هر ساعت توقف در پارکینگ، در روزهای عادی دو هزار تومان دریافت می کند؛ در حالی که هزینه مصوب برای پارکینگ های عمومی در تهران بسیار پایین تر از این نرخ است. به علاوه این مجتمع بدون مطالعات ترافیکی لازم ساخته شده است. ظاهرا زمین مجتمع پالادیوم، یک باغ مشجر بوده است که به گفته ساکنان آن منطقه، درخت ها را خشک کرده اند و با توجه به این که آن منطقه به هیچ وجه گنجایش چنین مجتمعی را ندارد، مشکلات زیادی برای ساکنان به وجود آورده است. این گونه که ساکنان آن منطقه می گویند، مجتمع تجاری پالادیوم در ابتدای فعالیت خود خدمات پارکینگ رایگان به مردم ارائه می داده است ولی پس از مدتی و با جلب مشتری با تعیین نرخ های نجومی پارکینگ، گویا قصد کرده تلافی نرخ های رایگان را بر سر مشتریان درآورد! گذشته از این ها این مجتمع، خیابان مقدس اردبیلی را در برخی از ساعات پر رفت و آمد مسدود می کند و برای اهالی این خیابان و همسایگان و کسبه چیزی به جز مزاحمت دربرندارد.افزایش نرخ پارکینگ در روزهای تعطیلدر مجتمع تجاری پالادیوم، وضعیت نرخ پارکینگ در روزهای عادی با روزهای تعطیل متفاوت است. در روزهای پنج شنبه و جمعه برای هر ساعت توقف در پارکینگ این مجتمع باید مبلغ پنج هزار تومان پرداخت کرد و از آنجایی که در روزهای تعطیل، رفت و آمد بیشتری به این مجتمع ها و مال های تجاری صورت می گیرد، س ... ادامه ...

نرخ حق پارک در توقفگاه های مجتمع ها و مال های تجاری، غیر منطقی است. پالادیوم در روزهای عادی برای هر ساعت توقف در پارکینگ، دو هزار تومان و در روزهای تعطیل پنج هزار تومان دریافت می کند. پارکینگ کوروش ۱۰۰۰ تومان ورودی دارد؛ اگر وارد پارکینگ شوی و همان لحظه خارج شوی، باید ۱۰۰۰ تومان پرداخت کنی!به گزارش ایران خبر، روزنامه قانون نوشت: «تعدادشان آن قدر زیاد شده که برای پیدا کردن شان دیگر نیازی نیست مسیرهای طولانی طی شود. تقریبا می توان گفت در تمام نقاط جغرافیایی شهر تهران و حتی در شهرستان ها به راحتی پیدا می شوند. مال های تجاری را می گویم. زرق و برق موجود در این مجتمع ها و تجمیع امکانات، کالاها و خدمات به صورت یک جا باعث اقبال عمومی به این فضاها شده است؛ بدون این که ضرر و زیان گسترش بی اندازه این فضاها برای شهر و شهروندان مورد توجه باشد. در همین تهران خودمان در خیابان های ورودی مال ها و مجتمع های تجاری، ترافیک بسیار شدیدی ایجاد می شود؛ در حدی که گاهی از پا گذاشتن به این مراکز پشیمان می شوی. گذشته از این، بعد از پشت سر گذاشتن این مرحله و ورود به پارکینگ، یک سوال مهم در ذهنت جرقه می زند! چرا برای پارکینگی که جای خالی ندارد، کارت ورود داده اند؟ بعد از مدت زیادی دوردور کردن در فضای پارکینگ شاید جایی خالی شود و بتوانی ماشینت را پارک کنی. شاید نیز مجبور شوی بدون پیدا کردن جای پارک با پرداختن مبلغی بابت نیم ساعتی که بدون نتیجه در آنجا چرخیده ای، محل مورد نظر را ترک کنی! این در حالی است که دریافت هزینه گزاف پارکینگ توسط مجتمع های تجاری بزرگ هیچ توجیهی ندارد و با بی توجهی شهرداری انجام می شود. مجتمع های تجاری، موظف به ارائه پارکینگ مکفی به مشتریان خود هستند اما مشاهده می شود که این مجتمع ها برای ارائه خدمات پارکینگ نرخ های مصوب پارکینگ های عمومی و شهرداری را رعایت نمی کنند. جالب اینجاست که مساله افزایش نرخ پارکینگ ها به شهرستان ها نیز سرایت کرده است و می توان گفت پارکینگ ها تبدیل به منبع درآمد برای عده ای شده اند که معلوم نیست اجازه دریافت نرخ های نجومی از متقاضیان را از کجا دریافت می کنند.دو هزار تومان برای یک ساعت!یکی از مجتمع هایی که در همه بخش ها گران محسوب می شود و در مورد نرخ پارکینگ نیز، هزینه های غیر منطقی و زیادی به مشتریان تحمیل می کند، مجتمع تجاری پالادیوم واقع در خیابان مقدس اردبیلی است. این مجتمع به ازای هر ساعت توقف در پارکینگ، در روزهای عادی دو هزار تومان دریافت می کند؛ در حالی که هزینه مصوب برای پارکینگ های عمومی در تهران بسیار پایین تر از این نرخ است. به علاوه این مجتمع بدون مطالعات ترافیکی لازم ساخته شده است. ظاهرا زمین مجتمع پالادیوم، یک باغ مشجر بوده است که به گفته ساکنان آن منطقه، درخت ها را خشک کرده اند و با توجه به این که آن منطقه به هیچ وجه گنجایش چنین مجتمعی را ندارد، مشکلات زیادی برای ساکنان به وجود آورده است. این گونه که ساکنان آن منطقه می گویند، مجتمع تجاری پالادیوم در ابتدای فعالیت خود خدمات پارکینگ رایگان به مردم ارائه می داده است ولی پس از مدتی و با جلب مشتری با تعیین نرخ های نجومی پارکینگ، گویا قصد کرده تلافی نرخ های رایگان را بر سر مشتریان درآورد! گذشته از این ها این مجتمع، خیابان مقدس اردبیلی را در برخی از ساعات پر رفت و آمد مسدود می کند و برای اهالی این خیابان و همسایگان و کسبه چیزی به جز مزاحمت دربرندارد.افزایش نرخ پارکینگ در روزهای تعطیلدر مجتمع تجاری پالادیوم، وضعیت نرخ پارکینگ در روزهای عادی با روزهای تعطیل متفاوت است. در روزهای پنج شنبه و جمعه برای هر ساعت توقف در پارکینگ این مجتمع باید مبلغ پنج هزار تومان پرداخت کرد و از آنجایی که در روزهای تعطیل، رفت و آمد بیشتری به این مجتمع ها و مال های تجاری صورت می گیرد، سود کلانی نصیب مالکان آنها می شود. سودی که در واقع بدون هیچ منطقی از ج ... ادامه ...

نرخ حق پارک در توقفگاه های مجتمع ها و مال های تجاری، غیر منطقی است. پالادیوم در روزهای عادی برای هر ساعت توقف در پارکینگ، دو هزار تومان و در روزهای تعطیل پنج هزار تومان دریافت می کند. پارکینگ کوروش ۱۰۰۰ تومان ورودی دارد؛ اگر وارد پارکینگ شوی و همان لحظه هم خارج شوی، باید ۱۰۰۰ تومان پرداخت کنی!روزنامه قانون نوشت: «تعدادشان آن قدر زیاد شده که برای پیدا کردن شان دیگر نیازی نیست مسیرهای طولانی طی شود. تقریبا می توان گفت در تمام نقاط جغرافیایی شهر تهران و حتی در شهرستان ها به راحتی پیدا می شوند. مال های تجاری را می گویم. زرق و برق موجود در این مجتمع ها و تجمیع امکانات، کالاها و خدمات به صورت یک جا باعث اقبال عمومی به این فضاها شده است؛ بدون این که ضرر و زیان گسترش بی اندازه این فضاها برای شهر و شهروندان مورد توجه باشد. در همین تهران خودمان در خیابان های ورودی مال ها و مجتمع های تجاری، ترافیک بسیار شدیدی ایجاد می شود؛ در حدی که گاهی از پا گذاشتن به این مراکز پشیمان می شوی. گذشته از این، بعد از پشت سر گذاشتن این مرحله و ورود به پارکینگ، یک سوال مهم در ذهنت جرقه می زند! چرا برای پارکینگی که جای خالی ندارد، کارت ورود داده اند؟ بعد از مدت زیادی دوردور کردن در فضای پارکینگ شاید جایی خالی شود و بتوانی ماشینت را پارک کنی. شاید نیز مجبور شوی بدون پیدا کردن جای پارک با پرداختن مبلغی بابت نیم ساعتی که بدون نتیجه در آنجا چرخیده ای، محل مورد نظر را ترک کنی! این در حالی است که دریافت هزینه گزاف پارکینگ توسط مجتمع های تجاری بزرگ هیچ توجیهی ندارد و با بی توجهی شهرداری انجام می شود. مجتمع های تجاری، موظف به ارائه پارکینگ مکفی به مشتریان خود هستند اما مشاهده می شود که این مجتمع ها برای ارائه خدمات پارکینگ نرخ های مصوب پارکینگ های عمومی و شهرداری را رعایت نمی کنند. جالب اینجاست که مساله افزایش نرخ پارکینگ ها به شهرستان ها نیز سرایت کرده است و می توان گفت پارکینگ ها تبدیل به منبع درآمد برای عده ای شده اند که معلوم نیست اجازه دریافت نرخ های نجومی از متقاضیان را از کجا دریافت می کنند.دو هزار تومان برای یک ساعت!یکی از مجتمع هایی که در همه بخش ها گران محسوب می شود و در مورد نرخ پارکینگ نیز، هزینه های غیر منطقی و زیادی به مشتریان تحمیل می کند، مجتمع تجاری پالادیوم واقع در خیابان مقدس اردبیلی است. این مجتمع به ازای هر ساعت توقف در پارکینگ، در روزهای عادی دو هزار تومان دریافت می کند؛ در حالی که هزینه مصوب برای پارکینگ های عمومی در تهران بسیار پایین تر از این نرخ است. به علاوه این مجتمع بدون مطالعات ترافیکی لازم ساخته شده است. ظاهرا زمین مجتمع پالادیوم، یک باغ مشجر بوده است که به گفته ساکنان آن منطقه، درخت ها را خشک کرده اند و با توجه به این که آن منطقه به هیچ وجه گنجایش چنین مجتمعی را ندارد، مشکلات زیادی برای ساکنان به وجود آورده است. این گونه که ساکنان آن منطقه می گویند، مجتمع تجاری پالادیوم در ابتدای فعالیت خود خدمات پارکینگ رایگان به مردم ارائه می داده است ولی پس از مدتی و با جلب مشتری با تعیین نرخ های نجومی پارکینگ، گویا قصد کرده تلافی نرخ های رایگان را بر سر مشتریان درآورد! گذشته از این ها این مجتمع، خیابان مقدس اردبیلی را در برخی از ساعات پر رفت و آمد مسدود می کند و برای اهالی این خیابان و همسایگان و کسبه چیزی به جز مزاحمت دربرندارد.افزایش نرخ پارکینگ در روزهای تعطیلدر مجتمع تجاری پالادیوم، وضعیت نرخ پارکینگ در روزهای عادی با روزهای تعطیل متفاوت است. در روزهای پنج شنبه و جمعه برای هر ساعت توقف در پارکینگ این مجتمع باید مبلغ پنج هزار تومان پرداخت کرد و از آنجایی که در روزهای تعطیل، رفت و آمد بیشتری به این مجتمع ها و مال های تجاری صورت می گیرد، سود کلانی نصیب مالکان آنها می شود.سودی که در واقع بدون هیچ منطقی از جیب مردم دری ... ادامه ...

بعد از مدت زیادی دوردور کردن در فضای پارکینگ شاید جایی خالی شود و بتوانی ماشینت را پارک کنی. شاید نیز مجبور شوی بدون پیدا کردن جای پارک با پرداختن مبلغی بابت نیم ساعتی که بدون نتیجه در آنجا چرخیده ای، محل مورد نظر را ترک کنی! این در حالی است که دریافت هزینه گزاف پارکینگ توسط مجتمع های تجاری بزرگ هیچ توجیهی ندارد و با بی توجهی شهرداری انجام می شود. مجتمع های تجاری، موظف به ارائه پارکینگ مکفی به مشتریان خود هستند اما مشاهده می شود که این مجتمع ها برای ارائه خدمات پارکینگ نرخ های مصوب پارکینگ های عمومی و شهرداری را رعایت نمی کنند. جالب اینجاست که مساله افزایش نرخ پارکینگ ها به شهرستان ها نیز سرایت کرده است و می توان گفت پارکینگ ها تبدیل به منبع درآمد برای عده ای شده اند که معلوم نیست اجازه دریافت نرخ های نجومی از متقاضیان را از کجا دریافت می کنند.دو هزار تومان برای یک ساعت!یکی از مجتمع هایی که در همه بخش ها گران محسوب می شود و در مورد نرخ پارکینگ نیز، هزینه های غیر منطقی و زیادی به مشتریان تحمیل می کند، مجتمع تجاری پالادیوم واقع در خیابان مقدس اردبیلی است. این مجتمع به ازای هر ساعت توقف در پارکینگ، در روزهای عادی دو هزار تومان دریافت می کند؛ در حالی که هزینه مصوب برای پارکینگ های عمومی در تهران بسیار پایین تر از این نرخ است. به علاوه این مجتمع بدون مطالعات ترافیکی لازم ساخته شده است. ظاهرا زمین مجتمع پالادیوم، یک باغ مشجر بوده است که به گفته ساکنان آن منطقه، درخت ها را خشک کرده اند و با توجه به این که آن منطقه به هیچ وجه گنجایش چنین مجتمعی را ندارد، مشکلات زیادی برای ساکنان به وجود آورده است. این گونه که ساکنان آن منطقه می گویند، مجتمع تجاری پالادیوم در ابتدای فعالیت خود خدمات پارکینگ رایگان به مردم ارائه می داده است ولی پس از مدتی و با جلب مشتری با تعیین نرخ های نجومی پارکینگ، گویا قصد کرده تلافی نرخ های رایگان را بر سر مشتریان درآورد! گذشته از این ها این مجتمع، خیابان مقدس اردبیلی را در برخی از ساعات پر رفت و آمد مسدود می کند و برای اهالی این خیابان و همسایگان و کسبه چیزی به جز مزاحمت دربرندارد.افزایش نرخ پارکینگ در روزهای تعطیلدر مجتمع تجاری پالادیوم، وضعیت نرخ پارکینگ در روزهای عادی با روزهای تعطیل متفاوت است. در روزهای پنج شنبه و جمعه برای هر ساعت توقف در پارکینگ این مجتمع باید مبلغ پنج هزار تومان پرداخت کرد و از آنجایی که در روزهای تعطیل، رفت و آمد بیشتری به این مجتمع ها و مال های تجاری صورت می گیرد، سود کلانی نصیب مالکان آنها می شود.سودی که در واقع بدون هیچ منطقی از جیب مردم دریافت می شود. وقتی پای درد دل مردم بنشینی، می بینی که عده زیادی از هزینه های گزاف پارکینگ در مال ها و مجتمع های تجاری ناراضی هستند. یکی از شهروندان گله می کند که چند وقت پیش به پالادیوم رفتم، ماشین را پارک کردم و در مجتمع دوری زدم و برگشتم. روز پنج شنبه بود، ۱۵ هزار تومان برای دو، سه ساعت پرداخت کردم و واقعا برایم سوال شده بود که آیا نظارتی بر این نرخ ها وجود دارد یا نه! هزینه پارکینگ متجمع تجاری کوروش نیز بهتر از این نیست و نسبت به سایر مال ها گران تر است و منطقی نیست. شهروند دیگری می گوید: برای سه، چهار ساعت توقف در پارکینگ مجتمع تجاری کوروش هشت هزار تومان پرداخت کردم. حالا بماند که نیم ساعت در حال پایین رفتن پنج طبقه با ماشین بودم. تازه بعد از آن نیز باید بیشتر از نیم ساعت منتظر آسان ... ادامه ...

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «پارکینگ آپارتمان» را بررسی کنیم.در معاملات خرید و فروش مسکن، پارکینگ و انباری از اجزای جدایی‎ناپذیر یک واحد آپارتمان به حساب می آیند اما در موارد زیادی با توافق طرف های معامله یا تخلف فروشنده، این حق به خریدار داده نمی شود که آغازگر مشکلات زیادی در ساختمان خواهد بود.قسمت های مختلف ساختمان را بشناسیدیادتان باشد که قانون تملک آپارتمان ها، مالکیت در آپارتمان ها را به دو قسمت اختصاصی و مشترک تقسیم می کند: اول قسمت های اختصاصی یک ساختمان که برای هر مالکی در سند مالکیت‎اش مشخص می شود. در آیین‎نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها، در ماده 1 آمده است: «قسمت هایی از بنا اختصاصی است که عرفاً برای استفاده انحصاری مالک معینی یا قائم مقام او اختصاص یافته باشد».در واقع قسمت های اختصاصی ساختمان، واحدهای جداگانه ساختمان همراه سایر متعلقات ماندن پارکینگ و انباری و ... است که متراژ و جزییات آن نیز به طور دقیق در سند مالکیت ذکر شده است.در بخش دوم قسمت هایی از ساختمان قرار دارد که با سایر اهالی مشترک است. این بخش را در حقوق مشاعات می نامند. طبق ماده 2 قانون تملک آپارتمان ها، قسمت های مشترک آپارتمان، قسمت هایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل و پیشه مخصوص نیست و به تمام مالکان به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می گیرد.به طور کلی قسمت هایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک، اختصاص به یک یا چند نفر از مالکان ندارد، از قسمت های مشترک آپارتمان است. بر این اساس قسمت های مشترک ساختمان، راهروها، پلکان ها، فضاهای داخل پارکینگ یا پارکینگ های اضافه ای که مالکی آن را فروخته و از محل رفته باشد، باغچه، حیات و پشت بام را در بر می گیرد.فروشنده باید به قول خود عمل کنداگر خانه ای را خریده اید و در سند عادی یا همان مبایعه نامه آن قید شده است که فروشنده ملزم به واگذاری خانه، همراه با پارکینگ و انباری به شماست، اما زمان تحویل، فروشنده از انجام این کار خودداری می کند و خانه ای بدون پارکینگ به شما تحویل می دهد، اصلا خودتان را ناراحت و نگران نکنید، به راحتی می توانید علیه او اقامه دعوی کنید و حقتان را بگیرید.برای این کار باید به دادگاه مراجعه و دادخواست «الزام به انجام تعهد» بدهید.طبق این دادخواست، دادگاه خریدار را مجبور و ملزم به ارایه خدماتی که در سند قید شده است، می کند. حتی اگر فروشنده، فضای پارکینگ را در ساختمان پیش بینی نکرده باشد، باید مبلغ آن را به خریدار بپردازد و این مبلغ نیز با نظر کارشناس دادگستری تعیین می شود. زیرا قیمت پارکینگ در هر منطقه ای از شهر متفاوت است و بنابراین بستگی به ارزش منطقه ای آپارتمان، رقمی که به شما تعلق می گ ... ادامه ...

گرانترین پارکینگ های پایتخت , این روز ها کمبود جای پارکینگ خانه های مسکونی به خصوص برای کلان شهر تهران تبدیل به معضل جدی شده و این خود بهانه ای برای سوء استفاده از پارکینگ واحد های مسکونی شده به طوری که مالکان قیمت آن را چندین برابر به فروش می رسانند.در واقع فروش پارکینگی که در سند واحد های مسکونی ثبت شده غیر قانونی بوده و تخلف است ،این در حالی است که در اکثر مناطق تهران تبدیل به قانون خاص خود شده و مالکان قیمتپارکینگ رو از ۱۵ تا ۲۰۰ میلیون تومان به فروش می رسانند.قیمت پارکینگ برابر با متراژ واحد های مسکونی افزایش یا کاهش می یابد به طوریکه قیمت پارکینگ یک واحد ۵۰ متری ۱۵ میلیون تومان در مناطق جنوبی تهران و در مناطق شمالی ۵۰ میلیون تومان است.یکی از مشاوران املاک در گفتگو با خبرنگار مسکن گفت:بسیاری از مالکان به دلیل رکود ممکن است قیمت ملک خود را پایین گذاشته باشند، اما برای آنکهضرر نکنند، قیمت پارکینگ را بر روی ملک کشیده و آن را جداگانه حساب می کنند.وی در ادامه افزود:فروش پارکینگ یک حربه جدید است که به تازگی در میان مالکان راه افتاده و اکثر آنها از کمبود پارکینگ در خیابان ها و نیز رکود موجود در خرید وفروش ملک استفاده می کنند.این مشاوراملاک تصریح کرد:قیمت پارکینگ با متراژ ساختمان ها تغییر می کند و از ۱۵ میلیون تومان شروع و تا ۲۰۰ میلیون توماننیز در برخی از مناطق تهران به فروش می رسد.گرانترین پارکینگ های پایتختیکی دیگر از مشاوران املاک در گفتگو با خبرنگار مسکن با تاکید بر اینکه این کار غیر قانونی است،گفت:طبق قانون جدید ساخت وساز تمامی واحد های مسکونی باید دارای یک پارکینگ باشند،بنابراین لزومی ندارد که مالکان بخواهند آن را خرید وفروش کنند.این مشاور املاک اظهار داشت:برخی از واحد های مسکونی ۲ پارکینگ دارند ، بنابراین یکی از پارکینگ ها را به واحد دیگری فروخته که این خود بازار جدیدی را در بخش مسکن ایجاد کرده است.مشاور املاک دیگری در گفتگو با خب ... ادامه ...

به گزارش تراز ،این روز ها بازار مسکن بسیار داغ شده و داغ تر از همه قیمت پارکینگ واحد های مسکونی است که تبدیل به معضلی برای همه شده است. این روز ها کمبود جای پارکینگ خانه های مسکونی به خصوص برای کلان شهر تهران تبدیل به معضل جدی شده و این خود بهانه ای برای سوء استفاده از پارکینگ واحد های مسکونی شده به طوری که مالکان قیمت آن را چندین برابر به فروش می رسانند.در واقع فروش پارکینگی که در سند واحد های مسکونی ثبت شده غیر قانونی بوده و تخلف است ، این در حالی است که در اکثر مناطق تهران تبدیل به قانون خاص خود شده و مالکان قیمت پارکینگ رو از ۱۵ تا ۲۰۰ میلیون تومان به فروش می رسانند.قیمت پارکینگ برابر با متراژ واحد های مسکونی افزایش یا کاهش می یابد به طوریکه قیمت پارکینگ یک واحد ۵۰ متری ۱۵ میلیون تومان در مناطق جنوبی تهران و در مناطق شمالی ۵۰ میلیون تومان است.یکی از مشاوران املاک گفت: بسیاری از مالکان به دلیل رکود ممکن است قیمت ملک خود را پایین گذاشته باشند، اما برای آنکه ضرر نکنند، قیمت پارکینگ را بر روی ملک کشیده و آن را جداگانه حساب می کنند.وی در ادامه افزود: فروش پارکینگ یک حربه جدید است که به تازگی در میان مالکان راه افتاده و اکثر آنها از کمبود پارکینگ در خیابان ها و نیز رکود موجود در خرید وفروش ملک استفاده می کنند.این مشاوراملاک تصریح کرد: قیمت پارکینگ با متراژ ساختمان ها تغییر می کند و از ۱۵ میلیون تومان شروع و تا ۲۰۰ میلیون تومان نیز در برخی از مناطق تهران به فروش می رسد.یکی دیگر از مشاوران املاک با تاکید بر اینکه این کار غیر قانونی است، گفت: طبق قانون جدید ساخت وساز تمامی واحد های مسکونی باید دارای یک پارکینگ باشند، بنابراین لزومی ندارد که مالکان بخواهند آن را خرید وفروش کنند.این مشاور املاک اظهار داشت: برخی از واحد های مسکونی ۲ پارکینگ دارند ، بنابراین یکی از پارکینگ ها را به واحد دیگری فروخته که این خود بازار جدیدی را در ب ... ادامه ...

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، این روز ها بازار مسکن بسیار داغ شده و داغ تر از همه قیمت پارکینگ واحد های مسکونی است که تبدیل به معضلی برای همه شده است. این روز ها کمبود جای پارکینگ خانه های مسکونی به خصوص برای کلان شهر تهران تبدیل به معضل جدی شده و این خود بهانه ای برای سوء استفاده از پارکینگ واحد های مسکونی شده به طوری که مالکان قیمت آن را چندین برابر به فروش می رسانند.در واقع فروش پارکینگی که در سند واحد های مسکونی ثبت شده غیر قانونی بوده و تخلف است ، این در حالی است که در اکثر مناطق تهران تبدیل به قانون خاص خود شده و مالکان قیمت پارکینگ رو از ۱۵ تا ۲۰۰ میلیون تومان به فروش می رسانند.قیمت پارکینگ برابر با متراژ واحد های مسکونی افزایش یا کاهش می یابد به طوریکه قیمت پارکینگ یک واحد ۵۰ متری ۱۵ میلیون تومان در مناطق جنوبی تهران و در مناطق شمالی ۵۰ میلیون تومان است.یکی از مشاوران املاک در گفتگو با خبرنگار مسکن گفت: بسیاری از مالکان به دلیل رکود ممکن است قیمت ملک خود را پایین گذاشته باشند، اما برای آنکه ضرر نکنند، قیمت پارکینگ را بر روی ملک کشیده و آن را جداگانه حساب می کنند.وی در ادامه افزود: فروش پارکینگ یک حربه جدید است که به تازگی در میان مالکان راه افتاده و اکثر آنها از کمبود پارکینگ در خیابان ها و نیز رکود موجود در خرید وفروش ملک استفاده می کنند.این مشاوراملاک تصریح کرد: قیمت پارکینگ با متراژ ساختمان ها تغییر می کند و از ۱۵ میلیون تومان شروع و تا ۲۰۰ میلیون تومان نیز در برخی از مناطق تهران به فروش می رسد.یکی دیگر از مشاوران املاک در گفتگو با خبرنگار مسکن با تاکید بر اینکه این کار غیر قانونی است، گفت: طبق قانون جدید ساخت وساز تمامی واحد های مسکونی باید دارای یک پارکینگ باشند، بنابراین لزومی ندارد که مالکان بخواهند آن را خرید وفروش کنند.این مشاور املاک اظهار داشت: برخی از واحد های مسکونی ۲ پارکینگ دارند ، بنابراین یکی از پارکینگ ها را به واحد دیگری ف ... ادامه ...

با اینکه خریدوفروش پارکینگِ واحد های مسکونی، غیرقانونی است اما بازار سیاهی ایجاد شده و با قیمت بین ۲۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان به فروش می رسد.تیتر20- این روز ها بازار مسکن بسیار داغ شده و داغ تر از همه قیمت پارکینگ واحد های مسکونی است که تبدیل به معضلی برای همه شده است. این روز ها کمبود جای پارکینگ خانه های مسکونی به خصوص برای کلان شهر تهران تبدیل به معضل جدی شده و این خود بهانه ای برای سوء استفاده از پارکینگ واحد های مسکونی شده به طوری که مالکان قیمت آن را چندین برابر به فروش می رسانند.در واقع فروش پارکینگی که در سند واحد های مسکونی ثبت شده غیر قانونی بوده و تخلف است ، این در حالی است که در اکثر مناطق تهران تبدیل به قانون خاص خود شده و مالکان قیمت پارکینگ رو از ۱۵ تا ۲۰۰ میلیون تومان به فروش می رسانند.قیمت پارکینگ برابر با متراژ واحد های مسکونی افزایش یا کاهش می یابد به طوریکه قیمت پارکینگ یک واحد ۵۰ متری ۱۵ میلیون تومان در مناطق جنوبی تهران و در مناطق شمالی ۵۰ میلیون تومان است.یکی از مشاوران املاک گفت: بسیاری از مالکان به دلیل رکود ممکن است قیمت ملک خود را پایین گذاشته باشند، اما برای آنکه ضرر نکنند، قیمت پارکینگ را بر روی ملک کشیده و آن را جداگانه حساب می کنند.وی در ادامه افزود: فروش پارکینگ یک حربه جدید است که به تازگی در میان مالکان راه افتاده و اکثر آنها از کمبود پارکینگ در خیابان ها و نیز رکود موجود در خرید وفروش ملک استفاده می کنند.این مشاوراملاک تصریح کرد: قیمت پارکینگ با متراژ ساختمان ها تغییر می کند و از ۱۵ میلیون تومان شروع و تا ۲۰۰ میلیون تومان نیز در برخی از مناطق تهران به فروش می رسد.یکی دیگر از مشاوران املاک با تاکید بر اینکه این کار غیر قانونی است، گفت: طبق قانون جدید ساخت وساز تمامی واحد های مسکونی باید دارای یک پارکینگ باشند، بنابراین لزومی ندارد که مالکان بخواهند آن را خرید وفروش کنند.این مشاور املاک اظهار داشت: برخی از واحد های مسکونی ۲ پارکینگ دار ... ادامه ...

اگر درب پارکینگ شما از قاب خود جا به جا شده و یا کم کم و بر اثر گذر زمان، ساییده، تخریب و فرسوده شده است، وقت آن رسیده که به دنبال درب پارکینگ تازه ای، ایمن و در عین حال باکیفیت باشید. در این مطلب همراه باشید تا شما را با هر آنچه که در رابطه با در پارکینگ نمی دانید، آشنا کنیم.مجله اینترنتی کمونه (kamooneh.com) : اگر بخواهیم انواع درب پارکینگ را از نظر حرکت و باز و بسته شدن معرفی نماییم می توانیم به این موارد اشاره کنیم: درب پارکینگ تاشوامروزه دو نوع در پارکینگ در بازار رایج تر هستند. شکل قدیمی تری از درب پارکینگ، درب پارکینگ تاشو است، چرا که این نوع در، می تواند به راحتی با طرح و ابعاد خانه های قدیمی نیز هماهنگ گردد.درب پارکینگاین نوع درها یا به صورت یک در تکی بوده که در هنگام باز شدن به سمت بالا حرکت کرده و باز می شود و یا به سمت چپ و راست، باز و بسته می گردند. به راحتی می توان این نوع از در پارکینگ را برای هرگونه خانه ای در نظر گرفت.درب پارکینگ کرکره ایدر حالی که درهای پارکینگ کشویی مورد استقبال خانه های قدی ... ادامه ...

آغاز تغییر کاربری بخش هایی از مراکز تجاری خالی از کسب و کار به «شهربازی» و «اتاق های بازی کودکان» ۵۵آنلاین :نقشه نجات نسل سوم مجتمع های تجاری چندمنظوره از وضعیت «شبه تعطیل»، رونمایی شد. «مال »سازها در مناطقی از تهران که به حالت «اشباع» از مراکز تجاری «نوساز فروش نرفته» و «تازه ساز آماده تحویل» رسیده است، اخیرا اجرای یک تاکتیک جدید برای احیای کسب و کار تجاری در این مجتمع ها را آغاز کرده اند. در قالب این تاکتیک، ایجاد «شهربازی و فضاهای تفریح کودکان» به عنوان کاربری مغفول، در دستور کار سرمایه گذاران و مالکان این مجتمع ها قرار گرفته است. این کاربری که رمز موفقیت مراکز تجاری نسل دوم عنوان می شود، در صورت اضافه شدن به مجموعه خدمات قابل ارائه در مال های نسل سوم – مجتمع هایی که تحت تاثیر شتاب تجاری سازی های 5 سال اخیر در چند نقطه محدود پایتخت شکل گرفته اند - باعث می شود میزان مراجعه خانواده ها به مال افزایش پیدا کند و در نتیجه، این بازار از رکود فروش خارج شود. تجربه احداث فضاهای تفریح و بازی در مراکز تجاری نشان می دهد، این مجتمع ها در فاصله کوتاهی بعد از بهره برداری، مشتری ثابت پیدا می کند. برخی «مال» ها به رغم گذشت حداقل دو سال از زمان ساخت، با بهره برداری ناقص مواجه هستند؛ به طوری که غالب واحدهای تجاری در آنها خالی از فعالیت است. واسطه های بازار مال، دلیل این وضعیت را بی رغبتی به خرید یا اجاره واحد تجاری ناشی از بحران «عدم مراجعه انبوه» می دانند. سازندگان مال ها و مجتمع های تجاری چندمنظوره پایتخت برای تسهیل جریان فروش واحدهای تجاری خود در این مراکز، دست به اقدام جدیدی زده اند که در قالب آن، با اضافه شدن یک امکان تازه به خدمات تکراری این مجتمع ها، حجم مراجعه شهروندان به مال ها با هدف پایان دادن به رکود تجاری، افزایش خواهد یافت. به گزارش «دنیای اقتصاد» در شرایطی که طی سال های اخیر به دلیل توزیع ناهمگون ساخت مال ها و مجتمع های تجاری چندمنظوره در برخی مناطق خاص شهر تهران، پدیده «مال های مازاد» به یکی از مهم ترین چالش های سرمایه گذاران در این حوزه تبدیل شده است، مالکان مجتمع های تجاری چندمنظوره در مناطق اشباع شده از این نوع مجتمع ها تصمیم گرفته اند برای افزایش رفت و آمد و رونق کسب وکار در این مراکز، امکانات جدیدی را به مال ها بیفزایند. در این اقدام تازه، مالکان مال ها تصمیم گرفته اند بخش هایی از فضای مال های رسوب شده در بازار (مجتمع های نوساز شبه تعطیل) را به شهربازی، اتاق بازی کودکان و سایر کاربری های تفریحی برای گروه های مختلف سنی تغییر دهند. هرچند به گفته کارشناسان و متخصصان حوزه املاک تجاری، تعداد مال ها و مجتمع های تجاری چند منظوره در کشور ازجمله پایتخت به معنای واقعی متناسب با آنچه به عنوان معیارها و استانداردهای جهانی مال سازی شناخته می شود، محدود است اما هم اکنون مالکان برخی از این مال ها تصمیم گرفته اند «عملیات احیای مال ها» در قالب افزایش یا تغییر کاربری در این مجتمع ها، به منظور درمان بحران حجم کم مراجعه به این مراکز را اجرا کنند.طی دست کم 5 سال گذشته حدود 53 درصد از برج سازی های اخیر در شهر تهران کاربری تجاری و چندمنظوره داشته اند. این در حالی است که هم اکنون حدود 20 میلیون مترمربع مرکز تجاری چندمنظوره درحال ساخت یا تاز ه ساز در مناطقی از شهر تهران روی دست سرمایه گذاران رسوب کرده است. با این وجود، هم اکنون دست کم 6 راهکار عمده برای نجات «پدیده مال سازی» از خطر تعطیلی و حبس سرمایه ها در مال های فروش نرفته و فاقد متقاضی مطرح است که یکی از آنها «تعبیه کاربری های بکر اما مورد استقبال شهروندان در مجتمع های تجاری چندمنظوره» است که باعث افزایش میزان رفت وآمد و جذب مردم به مال هاو در نتیجه رونق کسب وکار واحدهای تجاری می شود. درحال حاضر عمده مراکز تجاری مهم و چند منظوره پایتخت در 5 منطقه خاص شهر تهران(مناطق 1، 2، 3، 5 و منطقه 22) تمرکز دارند که همین توزیع «ناهمگون» منجر به مزاحمت این مال ها برای یکدیگر به دلیل همجواری چند مال در یک منطقه فراتر از نیاز آن منطقه به مراکز تجاری چندمنظوره، شده است.اخیرا صاحبان برخی از این مال ها برای ایجاد ارزش افزوده در مجتمع های تجاری چندمنظوره و همچنین جذب شهروندان به این مراکز، بر ایجاد امکانات تازه ای در این مجتمع ها تمرکز کرده اند تا با استفاده از آن بتوانند حجم مراجعه مردم به مجتمع های تجاری را افزایش داده و از این طریق کسب وکار در این مال ها را رونق بدهند. ایجاد مراکز تفریحی همچون «شهربازی» برای کودکان یکی از تازه ترین تلاش های مال سازها و هیات مدیره مجتمع های تجاری خالی از کسب وکار برای جذب مشتری و رونق کسب وکار در مجتمع های تجاری چندمنظوره است. هم اکنون مدیران و مالکان برخی مجتمع های تجاری چندمنظوره با اعلام تصمیم خود مبنی بر ساخت شهربازی و مراکز تفریحی در بخشی از فضای مشاع این مجتمع ها، تلاش می کنند شهروندان بیشتری را به این مجتمع ها جذب کنند. متخصصان و کارشناسان حوزه املاک تجاری می گویند: درحال حاضر مال ها بیش از آنکه با بحران «فروش نرفتن واحدهای تجاری» مواجه باشند با مشکل «حجم بسیار کم مراجعه کننده» و در نتیجه عدم توجیه اقتصادی برای شروع کسب وکار در مجتمع های تجاری چندمنظوره مواجهند؛ به گفته آنها شاید در نگاه اول چنین تصور شود که تعداد زیادی از واحدهای تجاری در مجتمع های چند منظوره، به دلیل نبود مشتری یا خریدار واحد خالی مانده است اما واقعیت این است که عمده این واحدها معمولا به فروش رفته است اما به دلیل سطح پایین مراجعه شهروندان به این مراکز عملا راه اندازی کسب وکار در این واحدها با توجه به هزینه های بالای فعالیت در این مجتمع ها، برای مالکان توجیه اقتصادی ندارد و به همین دلیل حجم قابل توجهی از واحدهای تجاری در مال های خالی با بن بست در تجارت و فعالیت روبه رو شده است.تدبیر جدید برای افزایش رفت و آمد شهروندان به مجتمع های تجاری، پیش از این در نسل دوم مراکز تجاری در تهران تجربه شده بود؛ برخی مراکز تجاری که در اوایل دهه 80 در پایتخت احداث شدند به واسطه اختصاص یک طبقه کامل به شهربازی، موفق شدند به کانون گردش هفتگی خانواده ها برای گذران اوقات فراغت و در نتیجه خریدهای دوره ای تبدیل شوند. اما در نسل سوم این مجتمع ها که طی 5 سال اخیر تحت عنوان «مال» ساخته شده اند تاکنون این نوع فضاها ایجاد نشده بود. علت غیبت چند سال اخیر شهربازی در مال سازی های صورت گرفته، انگیزه سرمایه گذاران برای کسب سود بیشتر در نتیجه ساخت فضای تجاری بیشتر در مجتمع های چندمنظوره است؛ این تصور اشتباه در میان سرمایه گذاران وجود داشت که در صورت اختصاص فضای بیشتر برای ساخت واحد تجاری، درآمد بیشتری کسب می کنند این درحالی است که هم اکنون سرمایه گذاران نیز به این نتیجه رسیده اند که باید از الگوی نسل دوم مراکز تجاری استفاده کنند. مالکان و مدیران برخی مال های بزرگ شهر تهران که هم اکنون به دلیل همجواری با چند مال دیگر عملا فاقد حجم مناسبی از مراجعه شهروندان هستند، این بار تصمیم گرفته اند با راه اندازی محیط های تفریحی از جمله شهربازی برای کودکان، حجم مراجعه به این مراکز را افزایش دهند؛ طی سال های گذشته این تجربه در چند مجتمع تجاری دیگر نیز تکرار شده بود که یکی از نمونه های موفق آن را می توان در یکی از مجتمع های تجاری غرب تهران مشاهده کرد. راه اندازی شهربازی به عنوان فضای مناسب تفریح کودکان علاوه بر افزایش حجم مراجعه به مجتمع های تجاری، زمان ماندن خانواده ها و شهروندان در این مجتمع ها را برای مدت طولانی تری تضمین می کند و همین افزایش حجم و زمان حضور مردم در مال ها، نه تنها منجر به شناخت بیشتر آنها از سایر امکانات این مجتمع ها و کالاهای قابل خرید از آنها می شود بلکه افزایش زمان حضور در این مراکز به طور طبیعی حجم فروش ک ... ادامه ...

۵۵آنلاین :«مال »سازها در مناطقی از تهران که به حالت «اشباع» از مراکز تجاری «نوساز فروش نرفته» و «تازه ساز آماده تحویل» رسیده است، اخیرا اجرای یک تاکتیک جدید برای احیای کسب و کار تجاری در این مجتمع ها را آغاز کرده اند. در قالب این تاکتیک، ایجاد «شهربازی و فضاهای تفریح کودکان» به عنوان کاربری مغفول، در دستور کار سرمایه گذاران و مالکان این مجتمع ها قرار گرفته است. این کاربری که رمز موفقیت مراکز تجاری نسل دوم عنوان می شود، در صورت اضافه شدن به مجموعه خدمات قابل ارائه در مال های نسل سوم باعث می شود میزان مراجعه خانواده ها به مال افزایش پیدا کند و در نتیجه، این بازار از رکود فروش خارج شود. سازندگان مال ها و مجتمع های تجاری چندمنظوره پایتخت برای تسهیل جریان فروش واحدهای تجاری خود در این مراکز، دست به اقدام جدیدی زده اند که در قالب آن، با اضافه شدن یک امکان تازه به خدمات تکراری این مجتمع ها، حجم مراجعه شهروندان به مال ها با هدف پایان دادن به رکود تجاری، افزایش خواهد یافت.در شرایطی که طی سال های اخیر به دلیل توزیع ناهمگون ساخت مال ها و مجتمع های تجاری چندمنظوره در برخی مناطق خاص شهر تهران، پدیده «مال های مازاد» به یکی از مهم ترین چالش های سرمایه گذاران در این حوزه تبدیل شده است، مالکان مجتمع های تجاری چندمنظوره در مناطق اشباع شده از این نوع مجتمع ها تصمیم گرفته اند برای افزایش رفت و آمد و رونق کسب وکار در این مراکز، امکانات جدیدی را به مال ها بیفزایند.در این اقدام تازه، مالکان مال ها تصمیم گرفته اند بخش هایی از فضای مال های رسوب شده در بازار (مجتمع های نوساز شبه تعطیل) را به شهربازی، اتاق بازی کودکان و سایر کاربری های تفریحی برای گروه های مختلف سنی تغییر دهند. هرچند به گفته کارشناسان و متخصصان حوزه املاک تجاری، تعداد مال ها و مجتمع های تجاری چند منظوره در کشور ازجمله پایتخت به معنای واقعی متناسب با آنچه به عنوان معیارها و استانداردهای جهانی مال سازی شناخته می شود، محدود است اما هم اکنون مالکان برخی از این مال ها تصمیم گرفته اند «عملیات احیای مال ها» در قالب افزایش یا تغییر کاربریدر این مجتمع ها، به منظور درمان بحران حجم کم مراجعه به این مراکز را اجرا کنند.طی دست کم 5 سال گذشته حدود 53 درصد از برج سازی های اخیر در شهر تهران کاربری تجاری و چندمنظوره داشته اند. این در حالی است که هم اکنون حدود 20 میلیون مترمربع مرکز تجاری چندمنظوره درحال ساخت یا تاز ه ساز در مناطقی از شهر تهران روی دست سرمایه گذاران رسوب کرده است. با این وجود، هم اکنون دست کم 66 راهکار عمده برای نجات «پدیده مال سازی» از خطر تعطیلی و حبس سرمایه ها در مال های فروش نرفته و فاقد متقاضی مطرح است که یکی از آنها «تعبیه کاربری های بکر اما مورد استقبال شهروندان در مجتمع های تجاری چندمنظوره» است که باعث افزایش میزان رفت وآمد و جذب مردم به مال هاو در نتیجه رونق کسب وکار واحدهای تجاری می شود.درحال حاضر عمده مراکز تجاری مهم و چند منظوره پایتخت در 5 منطقه خاص شهر تهران(مناطق 1، 2، 3، 5 و منطقه 22) تمرکز دارند که همین توزیع «ناهمگون» منجر به مزاحمت این مال ها برای یکدیگر به دلیل همجواری چند مال در یک منطقه فراتر از نیاز آن منطقه به مراکز تجاری چندمنظوره، شده است.اخیرا صاحبان برخی از این مال ها برای ایجاد ارزش افزوده در مجتمع های تجاری چندمنظوره و همچنین جذب شهروندان به این مراکز، بر ایجاد امکانات تازه ای در این مجتمع ها تمرکز کرده اند تا با استفاده از آن بتوانند حجم مراجعه مردم به مجتمع های تجاری را افزایش داده و از این طریق کسب وکار در این مال ها را رونق بدهند. ایجاد مراکز تفریحی همچون «شهربازی» برای کودکان یکی از تازه ترین تلاش های مال سازها و هیات مدیره مجتمع های تجاری خالی از کسب وکار برای جذب مشتری و رونق کسب وکار در مجتمع های تجاری چندمنظوره است.هم اکنون مدیران و مالکان برخی مجتمع های تجاری چندمنظوره با اعلام تصمیم خود مبنی بر ساخت شهربازی و مراکز تفریحی در بخشی از فضای مشاع این مجتمع ها، تلاش می کنند شهروندان بیشتری را به این مجتمع ها جذب کنند. متخصصان و کارشناسان حوزه املاک تجاری می گویند: درحال حاضر مال ها بیش از آنکه با بحران «فروش نرفتن واحدهای تجاری» مواجه باشند با مشکل «حجم بسیار کم مراجعه کننده» و در نتیجه عدم توجیه اقتصادی برای شروع کسب وکار در مجتمع های تجاری چندمنظوره مواجهند؛ به گفته آنها شاید در نگاه اول چنین تصور شود که تعداد زیادی از واحدهای تجاری در مجتمع های چند منظوره، به دلیل نبود مشتری یا خریدار واحد خالی مانده است اما واقعیت این است که عمده این واحدها معمولا به فروش رفته است اما به دلیل سطح پایین مراجعه شهروندان به این مراکز عملا راه اندازی کسب وکار در این واحدها با توجه به هزینه های بالای فعالیت در این مجتمع ها، برای مالکان توجیه اقتصادی ندارد و به همین دلیل حجم قابل توجهی از واحدهای تجاری در مال های خالی با بن بست در تجارت و فعالیت روبه رو شده است.تدبیر جدید برای افزایش رفت و آمد شهروندان به مجتمع های تجاری، پیش از این در نسل دوم مراکز تجاری در تهران تجربه شده بود؛ برخی مراکز تجاری که در اوایل دهه 80 در پایتخت احداث شدند به واسطه اختصاص یک طبقه کامل به شهربازی، موفق شدند به کانون گردش هفتگی خانواده ها برای گذران اوقات فراغت و در نتیجه خریدهای دوره ای تبدیل شوند. اما در نسل سوم این مجتمع ها که طی 55 سال اخیر تحت عنوان «مال» ساخته شده اند تاکنون این نوع فضاها ایجاد نشده بود. علت غیبت چند سال اخیر شهربازی در مال سازی های صورت گرفته، انگیزه سرمایه گذاران برای کسب سود بیشتر در نتیجه ساخت فضای تجاری بیشتر در مجتمع های چندمنظوره است؛ این تصور اشتباه در میان سرمایه گذاران وجود داشت که در صورت اختصاص فضای بیشتر برای ساخت واحد تجاری، درآمد بیشتری کسب می کنند این درحالی است که هم اکنون سرمایه گذاران نیز به این نتیجه رسیده اند که باید از الگوی نسل دوم مراکز تجاری استفاده کنند. مالکان و مدیران برخی مال های بزرگ شهر تهران که هم اکنون به دلیل همجواری با چند مال دیگر عملا فاقد حجم مناسبی از مراجعه شهروندان هستند، این بار تصمیم گرفته اند با راه اندازی محیط های تفریحی از جمله شهربازی برای کودکان، حجم مراجعه به این مراکز را افزایش دهند؛ طی سال های گذشته این تجربه در چند مجتمع تجاری دیگر نیز تکرار شده بود که یکی از نمونه های موفق آن را می توان در یکی از مجتمع های تجاری غرب تهران مشاهده کرد. راه اندازی شهربازی به عنوان فضای مناسب تفریح کودکان علاوه بر افزایش حجم مراجعه به مجتمع های تجاری، زمان ماندن خانواده ها و شهروندان در این مجتمع ها را برای مدت طولانی تری تضمین می کند و همین افزایش حجم و زمان حضور مردم در مال ها، نه تنها منجر به شناخت بیشتر آنها از سایر امکانات این مجتمع ها و کالاهای قابل خرید از آنها می شود بلکه افزایش زمان حضور در این مراکز به طور طبیعی حجم فروش کالاهای مختلف در این مجتمع ها را افزایش داده و در نتیجه منجر به رونق کسب و کار در مال ها می شود. ضمن اینکه ایجاد شهربازی در مال ها باعث می شود مراجعه کنندگان با برنامه ریزی قبلی به مال ها مراجعه کنند و این موضوع نرخ مراجعات دوره ای خانواده ها به مال ها را به میزان زیاد و به صورت تصاعدی افزایش خواهد داد.نسخه کارشناسی نجات مال هامتخصصان حوزه املاک تجاری، راه اندازی شهربازی در مجتمع های تجاری چند منظوره را علاوه بر آنکه یک ضرورت و یکی از بخش های مهم ... ادامه ...

هفته نامه جامعه پویا - الهام کاظمی: سال های خیلی دور بر سردر خیلی از خانه ها و ساختمان های عمومی شهر، کاشی هایی نصب می شد که روی آنها شعری از حافظ و سعدی یا جمله نغزی از یک بزرگ نوشته می شود، اما حالا بالای در ورودی ساختمان های شهر تابلوی پارک ممنوع بزرگی نصب شده که گاهی با یک تهدید هم همراه است: پارک مساوی با پنچری. پارک حاشیه ای در تهران به حدی افزایش یافته است که دیگر خیابان های اصلی شهر جوابگوی آن نیستند و رانندگان سرگردان مجبورند از خیابان های فرعی و حتی کوچه ها برای پارک خودروی خود استفاده کنند و از جلوی در خانه های مسکونی مردم سر دربیاورند. معضل پارک حاشیه ای در خیابان های تهران را باید به دو دلیل نسبت داد؛ یکی نبود پارکینگ های شخصی در منازل و دیگری نبود پارکینگ های طبقاتی و عمومی در سطح شهر. براساس آماری که از سوی علیرضا راسی، رییس اتحادیه دارندگان تعمیرگاه، توقفگاه و پارکینگ های تهران در چند روز اخیر منتشر شده است، صد پارکینگ خصوصی و صد پارکینگ دولتی در تهران وجود دارد که به هیچ وجه جوابگوی سه و نیم میلیون خودرویی که در سطح شهر تردد می کنند، نیست و برای حل این مشکل تهران به مساحت حداقل 1500 پارکینگ نیاز دارد. این آمار نشان می دهد هیچ تناسبی میان حجم خودرو و تعداد پارکینگ ها وجود ندارد. البته گفتن این نکته ضروری است که این تعداد تناسبی با میزان خیابان های موجود در شهر هم ندارد.مجتمع هایی بدون پارکینگاز آنجا که مشکل ترافیک و نبود پارکینگ در مناطقی از تهران وجود دارد که تراکم جمعیت و ساختمان در آن بالاست؛ با این حال فضایی برای ساخت پارکینگ وجود ندارد و قیمت زمین آن نیز سر به فلک می کشد. در این میان بخش خصوصی هم به دلیل نب ... ادامه ...

مجلس دولت احزاب و تشکل ها دفاعی امنیتی تحولات منطقه سیاست خارجی برنامه های ویژه خبری سایر حوزه ها عناوین کل اخبار سیاسی بین الملل ایران خاورمیانه اروپا و آمریکا اقتصاد بین الملل داعش کافه بین الملل عناوین کل اخبا ... ادامه ...

با اینکه خریدوفروش پارکینگِ واحد های مسکونی، غیرقانونی است اما بازار سیاهی ایجاد شده و قیمت آن بین ۲۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان به فروش می رسد. به گزارش صدخبر این روز ها بازار مسکن بسیار داغ شده و داغ تر از همه قیمت پارکینگ واحد های مسکونی است که تبدیل به معضلی برای همه شده است. این روز ها کمبود جای پارکینگ خانه های مسکونی به خصوص برای کلان شهر تهران تبدیل به معضل جدی شده و این خود بهانه ای برای سوء استفاده از پارکینگ واحد های مسکونی شده به طوری که مالکان قیمت آن را چندین برابر به فروش می رسانند.در واقع فروش پارکینگی که در سند واحد های مسکونی ثبت شده غیر قانونی بوده و تخلف است ، این در حالی است که در اکثر مناطق تهران تبدیل به قانون خاص خود شده و مالکان قیمت پارکینگ رو از ۱۵ تا ۲۰۰ میلیون تومان به فروش می رسانند.قیمت پارکینگ برابر با متراژ واحد های مسکونی افزایش یا کاهش می یابد به طوریکه قیمت پارکینگ یک واحد ۵۰ متری ۱۵ میلیون تومان در مناطق جنوبی تهران و در مناطق شمالی ۵۰ میلیون تومان است. یکی از مشاوران املاک گفت: بسیاری از مالکان به دلیل رکود ممکن است قیمت ملک خود را پایین گذاشته باشند، اما برای آنکه ضرر نکنند، قیمت پارکینگ را بر رو ... ادامه ...

این روزها اگر از چهار راه ولیعصر (عج)و نزدیکی تئاتر شهر گذر کرده باشید حتما ساختمانی را دیده اید که با شکل و شمایلی مدرن در ضلع جنوبی تئاتر شهر جا خوش کرده؛ جایی که یک زمان پارکینگ بود و الان با دو نام متفاوت بر سرش دعواست؛یکی "مجتمع فرهنگی و مذهبی حضرت ولیعصر(عج)" و دیگری "مسجد جامع و مجتمع فرهنگی اسلامی و حوزه حضرت ولیعصر (عج)"! ۵۵آنلاین :این روزها اگر از چهار راه ولیعصر (عج)و نزدیکی تئاتر شهر گذر کرده باشید حتما ساختمانی را دیده اید که با شکل و شمایلی مدرن در ضلع جنوبی تئاتر شهر جا خوش کرده؛ جایی که یک زمان پارکینگ بود و الان با دو نام متفاوت بر سرش دعواست؛یکی "مجتمع فرهنگی و مذهبی حضرت ولیعصر(عج)" و دیگری "مسجد جامع و مجتمع فرهنگی اسلامی و حوزه حضرت ولیعصر (عج)"!این ساختمان که حدود 14 سال از کلنگ زنی آن می گذرد و چند هفته ای است رنگ و رُخش با برداشتن حصارها بیشتر نمایان شده، با حاشیه های زیادی در طول این سال ها روبه رو بوده و این حاشیه ها حتی الان هم که ساختمان به نظر می رسد برای بهره برداری آماده است، با همین نامگذاری متفاوت و نصب دو تابلو و نشان، ادامه دارد؛ شاید هم به قول بعضی ها هیچ وقت رنگ سرانجام و آرامش به خود نبیند. داستان این مسجد، مجتمع فرهنگی، حوزه علمیه، حسینیه یا شاید در آینده مجتمع تجاری، از زمانی شروع می شود که عده ای قصد می کنند بنایی را به عنوان "مسجد" در ضلع جنوبی تئاتر شهر، یعنی جایی که پارکینگ این مکان بود، بسازند و همین، نقطه ی آغاز تمام تنش ها می شود. زمین کنار تئاتر شهر از قبل از انقلاب اسلامی به عنوان پارکینگ مجموعه استفاده می شد و اگرچه این بنای فرهنگی و تاریخی همواره به دلیل فضای ناامنی که افراد ناهنجار و غیر فرهنگی در این محل به وجود می آوردند مشکلاتی داشت، اما ساخت مسجد در کنار تئاتر شهر، آن هم به جای پارکینگ، صدای اعتراض هنرمندان و اهالی تئاتر را درآورد؛ هنرمندانی که الان حتما گله ای صد چندان دارند وقتی می بینند آنچه از دست دادند با وعده ی ساخت مسجد بود و حالا بنایی ساخته شده که گفته می شود در مکاتبات اداری، «مجتمع فرهنگی و نمازخانه» معرفی شده است.این ساختمان قرار بود مردادماه امسال افتتاح شود تا به گفته یکی از کسانی که از این پروژه کم و بیش اطلاعات خوبی دارد، در اختیار مردم قرارداده شود که برای برگزاری همایش و جشن مورد استفاده قرار گیرد، اما عمر شورای شهر چهارم و شهرداری محمدباقر قالیباف قد نداد تا آنچه در دوره مدیریت آن ها به این شکل ساخته شده است، به طور رسمی رونمایی شود. البته به دلیل پیچیدگی ها و حاشیه های زیادی که این ساختمان و پرونده اش داشته و دارد، برخی کسانی که اطلاعی از روند کار دارند یا در زمانی تصمیم گیرنده بودند، تمایلی به گفت وگوی رسمی دراین مورد نداشته و حتی در مواردی خبرنگار ایسنا را از پیگیری این موضوع برحذر داشتند و دعوت به مسکوت نگه داشتن آن کردند، اما با این حال تلاش شده است در این گزارش برداشت شخصی از ماوقع نشود و تنها به روایت ماجرا از دید کسانی بپردازیم که در طول سال های گذشته به نحوی در آن دخیل بوده یا شاهدی بر روند اتفاقات بوده اند.به این ترتیب شاید بد نباشد اول از روحانی ای شروع کنیم که می گوید 30 سال است در این محل خاک می خورد تا مسجدی ساخته شود و او بتواند به عنوان امام جماعت در آن نماز اقامه کند. حجت الاسلام میرحیدر جعفری مدعی است که زمین کنار تئاتر شهر با وسعت حدود پنج هزار مترمربع از سوی فردی به نام مهندس مدد (معاون شهردار تهران پس از انقلاب) وقف شده تا در آن مسجد ساخته شود ولی در طول بیش از یک دهه، شهرداری تهران با مدیریت های مختلف به دنبال بهره برداری از آن بوده است تا ساختمانی که قرار بوده مسجد شود را به قولی از چنگش دربیاورند.او می گوید، «وقتی قرار شد این زمین مسجد شود، نقشه ای توسط استاد نقره کار ـ طراح و معمار معروف مسجد ـ تهیه می شود که در آن دو طبقه پارکینگ و سالن کنفرانس و مسجد در کنار هم گنجانده می شوند»، اما کمی بعد با مشخص شدن ارتفاع گنبد این بنا که از ساختمان ثبت ملی شده ی تئاترشهر بالاتر می رفت کار متوقف می شود.وی با با ابراز ناراحتی و بیان اینکه «در دوران شهرداری غلامحسین کرباسچی برخی همکارانش در سازمان اوقاف با شهرداری توافق می کنند تا فقط دو هزار متر این زمین مسجد شود و باقی به مجتمع فرهنگی تبدیل شود»، اظهار می کند: «احمدی نژاد وقتی شهردار ،قبول کرد که از ساخت این مسجد جامع حمایت کند و حتی وقتی رییس جمهور شد یک بار تماس گرفت تا از روند کار مطلع شود که به او گفتم کمبود بودجه داریم؛ او هم دستور داد سه میلیارد تومان کمک کنند؛ هر چند آخر یک قِران از آن پول به ما نرسید. تا اینکه بعد از مدتی حس کردم نقشه ی کار را عوض کرده اند و طرح اسلامی مسجد جامع به یک طرح غیراسلامی تبدیل شده است.»جعفری که از این موضوع بسیار گله مند است، گویا به دستگاه های مختلفی مراجعه می کند، اما به نظر می رسد شکایت هایش راه به جایی نمی برند و در نهایت با تغییر طراح نقشه و خود نقشه، مناره و گنبد از بنا حذف و اثری مدرن در کنار تئاتر شهر ساخته می شود که به گفته مهدی حجت ـ یکی از معمارانی که در طراحی جدید اظهار نظر کرده بود ـ ، چاره ی دیگری هم جز این نبوده است.مهدی حجت که اوایل انقلاب در مدتی نسبتا کوتاه مدیر تئاتر شهر بوده و بنیانگذار سازمان میراث فرهنگی هم شناخته می شود، با تاکید براینکه «چهار راه ولیعصر (عج) و کنار تئاتر شهر جای ساختن مسجد و چنین بنایی نبوده است»، نسبت به اعتراض هایی که به ساخت این بنا مطرح می شود، می گوید: «رضا دانشمیر که این بنا را طراحی کرد اصلا معمار مسجدساز نیست و هیچ ادعایی هم در این باره ندارد. اما اگر اعتراضی هست که چرا او انتخاب شده تا ساختمان را به این شکل درآورد باید علت را از کسانی که سفارش دادند پرسید.»این ساختمان که اوایل مردادماه داربستی کنار آن زده و نام "مجتمع فرهنگی و مذهبی حضرت ولیعصر (عج)" روی آن حک شد، کلنگش به نام مسجد زده شده و میرحیدر جعفری هم تاکید دارد که برای دو هزار مترمربع آن خطبه ی مسجد خوانده شده است و نمی شود کاربری دیگری داشته باشد.با این حال این بنا در شرایطی آماده ی افتتاح شده که مجتبی شاکری ـ عضو سابق شورای شهر تهران ـ بهره برداری از آن را با وضعیت فعلی غیرقانونی می داند. «در اینجا، بنا به اشکالات متعددی که در طراحی مسجد وجود داشت کار متوقف شد، چون مسجد به معماری ایرانی - اسلامی هیچ ربطی ندارد و هزینه های زیادی هم تا الان برای آن شده که تا پایان کار به رقم 50 میلیارد تومان می رسد؛ یعنی رقم سنگینی که از قِبَل آن می شد 10 مسجد در مقیاس محلی ساخت.»او ادامه می دهد: «بنابر اعتراض ما، قرار شد که مشاور برای طراحی مناره و گنبد تغییراتی را در بیرون و نیز داخل بنا ایجاد کند که تا الان این اتفاق نیفتاده و به همین دلیل دادن هرگونه بودجه برای تکمیل کار خلاف مصوبه شوراست و این مسجد باید با طرح جدیدی که داده می شود نظر شورا را تامین کند.»وی با تاکید بر اینکه متولی و صاحب این زمین و ساختمان شهرداری است، همچنین تاکید می کند، «این مجتمع فرهنگی به نوعی تغییر کاربری مسجد و فرار از المان های مسجد است که با آنچه تصویب شده بود تفاوت دارد.» اما ماجرای این مسجد با وجود اینکه تاکید می شود کلنگش توسط محمدی گلپایگانی ـ رییس دفتر مقام معظم رهبری ـ زده شده و برای آن خطبه مسجد هم خوانده شده است، خطبه ای که البته برخی آن را رد می کنند، روی دیگری هم دارد، چون در شرایطی که حجت الاسلام جعفری تاکید دارد مسجد یک زمین وقفی بوده و برای ساخت مسجد به اوقاف داده شده است، غلامحسین کرباسچی ـ یکی از شهرداران تهران ـ تاکید می کند که قرار بوده این محل پارکینگ باشد.این موضوع توسط مجید جعفری که طولانی ترین دوره مدیریت را در تئاتر شهر داشته، نیز تایید می شود. «زمین واقع در ضلع جنوبی تئاتر شهر ازهمان ابتدا یک پارکینگ بود و د ... ادامه ...

در حال حاضر قصد داریم در ۶ ماه نخست سیستم پارکینگ ها را مکانیزه و جایگزین پارکبان ها و در ۶ ماهه دوم تعرفه های جدید را اعلام کنیم.به گزارش اخبار خودرو ، حدود ۷۷هزار خودرو در دو ماه و نیم ابتدایی سال به معابر تهران افزوده شدند. در حالی که تامین فضای تردد و توقف این حجم خودرو، کاری دشوار است اما برای پاسخگویی به فضای مورد نیاز اتومبیل های جدید که هر روز وارد تهران می شوند، باید روزانه ۱۵ هزارمتر مربع فضای جدید برای پارک خودروهای تولیدی و ۳۰هزار مترمربع معبر جدید به منظور حرکت این خودروها ساخته شود.احداث پارکینگ در تهران موضوعی است که تاکنون با بی توجهی شهرداری و بی رغبتی بخش خصوصی مواجه بوده و تنها ۱۰۰ پارکینگ خصوصی در تهران وجود دارد. هرچند شهرداری خبر از مکانیزه شدن پارکینگ های تهران و اعلام تعرفه های جدید می دهد اما به نظر نمی رسد کمبود پارکینگ های تهران به راحتی قابل حل باشد.خودروهایی که وارد خیابان ها می شونددر دو ماه و نیم ابتدایی سال ٩۶، در مجموع ٢٣٠هزار و ٨٨٣ دستگاه اتومبیل سواری و وانت بار در کشور تولید شده است. براساس آمار منتشرشده از سوی شورای سیاست گذاری خودرو، روزانه دو هزار و ۹۹۸ دستگاه خودرو تولید می شود و با توجه به این که حدود یک سوم از کل تولید خودروی کشور وارد تهران می شود، در هر روز ۹۹۹ دستگاه خودروی جدید ... ادامه ...

پل های طبقاتی سال ها در سراسر دنیا کاربرد داشته اند اما آسیب پذیری آن ها برابر زلزله در سالیان گذشته، عاملی بازدارنده برای طراحی و ساختن پل های طبقاتی جدید بوده است. سال ها پیش ساخت پل های دو طبقه در چند کشور دنیا با هدف کمک به حمل و نقل داخل شهری و جلوه ویژه شهرهای مدرن شروع شد و اولین آنها در آمریکا سال 1943 در شهر پورتلند ساخته شد.پس از این به سرعت این عمل به عنوان نماد مدرنیته در دنیا دیده شد اما از 40 سال پیش بنا به تصمیم شهرداران شهرهای چندملیتی بزرگ و ارزیابی این پل ها، نه تنها دیگر چنین سازه هایی نباید ساخته شوند، بلکه پل های موجود هم یا تخریب و یا به ناچار به فضای سبز و پیاده رو تبدیل می شوند.دلایل این امر هم عدم دستیابی به عملکرد مورد نظر آن ها از دیدگاه ترافیکی، هزینه های سرسام آور نگهداری و بهره برداری، عدم تامین مقاصد اقتصادی-اجتماعی، ازدیاد حمل ونقل های ناخواسته و مهمتر از همه خطر ریزش آنها در شهرهای زلزله خیز اعلام شده است.در ادامه این مطلب قصد داریم به مواردی از بزرگراههای طبقاتی معروف در دنیا بپردازیم که با پیش بینی بروز مشکل یا در پی بروز یک بلای طبیعی توسط مسئولان شهری برچیده شده اند.پل "سایپرس استریت" (cypress street viaduct) در آمریکا نمونه بارزی از این پل های طبقاتی است که در 17 اکتبر سال 1989 آسیب شدیدی را بر اثر زلزله"لوما پریتا" در سال متحمل شد و بخش فوقانی سازه آن روی بخش زیرین سقوط کرد. همچنین پل "آلاسکان وی" (alaskan way viaduct) در زلزله سال 2001 نیز چنین تجربه تلخی را از سر گذراند و این دو سازه، نمونه پل هایی از هفت پل طبقاتی بودند که در طول دهه های 1950 و 1960 در آمریکا ساخته شده بودند.علاوه بر این طی زلزله "کوبه" ژاپن که در 17 ژانویه 1995 رخ داد، پل های طبقاتی زیادی منهدم شدند و با از بین رفتن این سازه ها ، تردد در منطقه زلزله زده فلج و عملیات کمک رسانی به ویژه در ساعت های اولیه پس از زلزله کاملاً ناممکن شد.نگاهی گذرا به متون موجود نشانگر حقایق بسیار تلخی از عملکرد این پل ها در زمان زلزله است و در همین راستا با جسارت کا ... ادامه ...

این روزها اگر از چهار راه ولیعصر (عج)و نزدیکی تئاتر شهر گذر کرده باشید حتما ساختمانی را دیده اید که با شکل و شمایلی مدرن در ضلع جنوبی تئاتر شهر جا خوش کرده؛ جایی که یک زمان پارکینگ بود و الان با دو نام متفاوت بر سرش دعواست؛یکی "مجتمع فرهنگی و مذهبی حضرت ولیعصر(عج)" و دیگری "مسجد جامع و مجتمع فرهنگی اسلامی و حوزه حضرت ولیعصر (عج)"! این ساختمان که حدود ۱۴ سال از کلنگ زنی آن می گذرد و چند هفته ای است رنگ و رُخش با برداشتن حصارها بیشتر نمایان شده، با حاشیه های زیادی در طول این سال ها روبه رو بوده و این حاشیه ها حتی الان هم که ساختمان به نظر می رسد برای بهره برداری آماده است، با همین نامگذاری متفاوت و نصب دو تابلو و نشان، ادامه دارد؛ شاید هم به قول بعضی ها هیچ وقت رنگ سرانجام و آرامش به خود نبیند. داستان این مسجد، مجتمع فرهنگی، حوزه علمیه، حسینیه یا شاید در آینده مجتمع تجاری، از زمانی شروع می شود که عده ای قصد می کنند بنایی را به عنوان "مسجد" در ضلع جنوبی تئاتر شهر، یعنی جایی که پارکینگ این مکان بود، بسازند و همین، نقطه ی آغاز تمام تنش ها می شود. زمین کنار تئاتر شهر از قبل از انقلاب اسلامی به عنوان پارکینگ مجموعه استفاده می شد و اگرچه این بنای فرهنگی و تاریخی همواره به دلیل فضای ناامنی که افراد ناهنجار و غیر فرهنگی در این محل به وجود می آوردند مشکلاتی داشت، اما ساخت مسجد در کنار تئاتر شهر، آن هم به جای پارکینگ، صدای اعتراض هنرمندان و اهالی تئاتر را درآورد؛ هنرمندانی که الان حتما گله ای صد چندان دارند وقتی می بینند آنچه از دست دادند با وعده ی ساخت مسجد بود و حالا بنایی ساخته شده که گفته می شود در مکاتبات اداری، «مجتمع فرهنگی و نمازخانه» معرفی شده است.این ساختمان قرار بود مردادماه امسال افتتاح شود تا به گفته یکی از کسانی که از این پروژه کم و بیش اطلاعات خوبی دارد، در اختیار مردم قرارداده شود که برای برگزاری همایش و جشن مورد استفاده قرار گیرد، اما عمر شورای شهر چهارم و شهرداری محمدباقر قالیباف قد نداد تا آنچه در دوره مدیریت آن ها به این شکل ساخته شده است، به طور رسمی رونمایی شود.البته به دلیل پیچیدگی ها و حاشیه های زیادی که این ساختمان و پرونده اش داشته و دارد، برخی کسانی که اطلاعی از روند کار دارند یا در زمانی تصمیم گیرنده بودند، تمایلی به گفت وگوی رسمی دراین مورد نداشته و حتی در مواردی خبرنگار ایسنا را از پیگیری این موضوع برحذر داشتند و دعوت به مسکوت نگه داشتن آن کردند، اما با این حال تلاش شده است در این گزارش برداشت شخصی از ماوقع نشود و تنها به روایت ماجرا از دید کسانی بپردازیم که در طول سال های گذشته به نحوی در آن دخیل بوده یا شاهدی بر روند اتفاقات بوده اند.به این ترتیب شاید بد نباشد اول از روحانی ای شروع کنیم که می گوید ۳۰ سال است در این محل خاک می خورد تا مسجدی ساخته شود و او بتواند به عنوان امام جماعت در آن نماز اقامه کند. حجت الاسلام میرحیدر جعفری مدعی است که زمین کنار تئاتر شهر با وسعت حدود پنج هزار مترمربع از سوی فردی به نام مهندس مدد (معاون شهردار تهران پس از انقلاب) وقف شده تا در آن مسجد ساخته شود ولی در طول بیش از یک دهه، شهرداری تهران با مدیریت های مختلف به دنبال بهره برداری از آن بوده است تا ساختمانی که قرار بوده مسجد شود را به قولی از چنگش دربیاورند.او می گوید، «وقتی قرار شد این زمین مسجد شود، نقشه ای توسط استاد نقره کار ـ طراح و معمار معروف مسجد ـ تهیه می شود که در آن دو طبقه پارکینگ و سالن کنفرانس و مسجد در کنار هم گنجانده می شوند»، اما کمی بعد با مشخص شدن ارتفاع گنبد این بنا که از ساختمان ثبت ملی شده ی تئاترشهر بالاتر می رفت کار متوقف می شود.وی با با ابراز ناراحتی و بیان اینکه «در دوران شهرداری غلامحسین کرباسچی برخی همکارانش در سازمان اوقاف با شهرداری توافق می کنند تا فقط دو هزار متر این زمین مسجد شود و باقی به مجتمع فرهنگی تبدیل شود»، اظهار می کند: «احمدی نژاد وقتی شهردار ،قبول کرد که از ساخت این مسجد جامع حمایت کند و حتی وقتی رییس جمهور شد یک بار تماس گرفت تا از روند کار مطلع شود که به او گفتم کمبود بودجه داریم؛ او هم دستور داد سه میلیارد تومان کمک کنند؛ هر چند آخر یک قِران از آن پول به ما نرسید. تا اینکه بعد از مدتی حس کردم نقشه ی کار را عوض کرده اند و طرح اسلامی مسجد جامع به یک طرح غیراسلامی تبدیل شده است.»جعفری که از این موضوع بسیار گله مند است، گویا به دستگاه های مختلفی مراجعه می کند، اما به نظر می رسد شکایت هایش راه به جایی نمی برند و در نهایت با تغییر طراح نقشه و خود نقشه، مناره و گنبد از بنا حذف و اثری مدرن در کنار تئاتر شهر ساخته می شود که به گفته مهدی حجت ـ یکی از معمارانی که در طراحی جدید اظهار نظر کرده بود ـ ، چاره ی دیگری هم جز این نبوده است.مهدی حجت که اوایل انقلاب در مدتی نسبتا کوتاه مدیر تئاتر شهر بوده و بنیانگذار سازمان میراث فرهنگی هم شناخته می شود، با تاکید براینکه «چهار راه ولیعصر (عج) و کنار تئاتر شهر جای ساختن مسجد و چنین بنایی نبوده است»، نسبت به اعتراض هایی که به ساخت این بنا مطرح می شود، می گوید: «رضا دانشمیر که این بنا را طراحی کرد اصلا معمار مسجدساز نیست و هیچ ادعایی هم در این باره ندارد. اما اگر اعتراضی هست که چرا او انتخاب شده تا ساختمان را به این شکل درآورد باید علت را از کسانی که سفارش دادند پرسید.»این ساختمان که اوایل مردادماه داربستی کنار آن زده و نام "مجتمع فرهنگی و مذهبی حضرت ولیعصر (عج)" روی آن حک شد، کلنگش به نام مسجد زده شده و میرحیدر جعفری هم تاکید دارد که برای دو هزار مترمربع آن خطبه ی مسجد خوانده شده است و نمی شود کاربری دیگری داشته باشد.با این حال این بنا در شرایطی آماده ی افتتاح شده که مجتبی شاکری ـ عضو سابق شورای شهر تهران ـ بهره برداری از آن را با وضعیت فعلی غیرقانونی می داند. «در اینجا، بنا به اشکالات متعددی که در طراحی مسجد وجود داشت کار متوقف شد، چون مسجد به معماری ایرانی - اسلامی هیچ ربطی ندارد و هزینه های زیادی هم تا الان برای آن شده که تا پایان کار به رقم ۵۰ میلیارد تومان می رسد؛ یعنی رقم سنگینی که از قِبَل آن می شد ۱۰ مسجد در مقیاس محلی ساخت.»او ادامه می دهد: «بنابر اعتراض ما، قرار شد که مشاور برای طراحی مناره و گنبد تغییراتی را در بیرون و نیز داخل بنا ایجاد کند که تا الان این اتفاق نیفتاده و به همین دلیل دادن هرگونه بودجه برای تکمیل کار خلاف مصوبه شوراست و این مسجد باید با طرح جدیدی که داده می شود نظر شورا را تامین کند.»وی با تاکید بر اینکه متولی و صاحب این زمین و ساختمان شهرداری است، همچنین تاکید می کند، «این مجتمع فرهنگی به نوعی تغییر کاربری مسجد و فرار از المان های مسجد است که با آنچه تصویب شده بود تفاوت دارد.»اما ماجرای این مسجد با وجود اینکه تاکید می شود کلنگش توسط محمدی گلپایگانی ـ رییس دفتر مقام معظم رهبری ـ زده شده و برای آن خطبه مسجد هم خوانده شده است، خطبه ای که البته برخی آن را رد می کنند، روی دیگری هم دارد، چون در شرایطی که حجت الاسلام جعفری تاکید دارد مسجد یک زمین وقفی بوده و برای ساخت مسجد به اوقاف داده شده است، غلامحسین کرباسچی ـ یکی از شهرداران تهران ـ تاکید می کند که قرار بوده این محل پارکینگ باشد.این موضوع توسط مجید جعفری که طولانی ترین دوره مدیریت را در تئاتر شهر داشته، نیز تایید می شود. «زمین واقع در ضلع جنوبی تئاتر شهر ازهمان ابتدا یک پارکینگ بود و در دوره شهرداری آقای کرباسچی قرار بر این شد که آنجا پارکینگ طبقاتی ساخته شود که البته مخالفت هایی داشتیم، چون حرف ما این بود که اگر پارکینگ طبقاتی ساخته شود، چهره ی تئاتر شهر را تخریب می کند و همین موضوع باعث ش ... ادامه ...

رئیس اتحادیه دارندگان تعمیرگاه و اتوسرویس و توقفگاه و پارکینگ تهران تاکید کرد: شهری به وسعت تهران فقط 100 پارکینگ خصوصی دارد و ...رئیس اتحادیه دارندگان تعمیرگاه و اتوسرویس و توقفگاه و پارکینگ تهران تاکید کرد: شهری به وسعت تهران فقط 100 پارکینگ خصوصی دارد و در مجموع شرایط در این شهر به گونه ای است که افراد هیچ گونه رغبتی برای ایجاد پارکینگ های جدید ندارند.علیرضا رأسی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: داستان پارکینگ ها تاکنون بارها و بارها تکرار شده اما برای چندمین بار باید بگوییم که شهری مانند تهران با این وسعت و گستردگی چیزی به نام پارکینگ نداشته و تهران پایتخت بدون پارکینگ است؟!وی بیان کرد: شهرداری به عنوان متولی ساخت پارکینگ محسوب می شود و تا امروز بخش خصوصی در تهران حدود ۱۰۰ پارکینگ ساخته است اما با توجه به تعداد خودروهایی که در شهری مانند تهران وجود دارد، واقعا ۱۰۰ پارکینگ چه تاثیری می تواند داشته باشد؟رئیس اتحادیه دارندگان تعمیرگاه و اتوسرویس و توقفگاه و پارکینگ تهران ادامه داد: تعرفه ای که برای پارکینگ ها در نظر گرفته شده، از سال ۱۳۹۴ تاکنون تغییری نکرده است از سوی دیگر این تعرفه منطقی نبوده و هیچ پارکینگی نمی تواند با هزینه سه هزار تومانی امورات خود را بچرخاند، در چنین شرایطی واحدها مجبور به تخلف شده و قیمت هایی متفاوت را به ناچار اعمال می کنند.عضو هیات مدیره اتاق اصناف همچنین عنوان کرد: ... ادامه ...

پل های طبقاتی سال ها در سراسر دنیا کاربرد داشته اند اما آسیب پذیری آن ها برابر زلزله در سالیان گذشته، عاملی بازدارنده برای طراحی و ساختن پل های طبقاتی جدید بوده است.به گزارش صد خبرسال ها پیش ساخت پل های دو طبقه در چند کشور دنیا با هدف کمک به حمل و نقل داخل شهری و جلوه ویژه شهرهای مدرن شروع شد و اولین آنها در آمریکا سال 1943 در شهر پورتلند ساخته شد. پس از این به سرعت این عمل به عنوان نماد مدرنیته در دنیا دیده شد اما از 40 سال پیش بنا به تصمیم شهرداران شهرهای چندملیتی بزرگ و ارزیابی این پل ها، نه تنها دیگر چنین سازه هایی نباید ساخته شوند، بلکه پل های موجود هم یا تخریب و یا به ناچار به فضای سبز و پیاده رو تبدیل می شوند.دلایل این امر هم عدم دستیابی به عملکرد مورد نظر آن ها از دیدگاه ترافیکی، هزینه های سرسام آور نگهداری و بهره برداری، عدم تامین مقاصد اقتصادی-اجتماعی، ازدیاد حمل ونقل های ناخواسته و مهمتر از همه خطر ریزش آنها در شهرهای زلزله خیز اعلام شده است.در ادامه این مطلب قصد داریم به مواردی از بزرگراههای طبقاتی معروف در دنیا بپردازیم که با پیش بینی بروز مشکل یا در پی بروز یک بلای طبیعی توسط مسئولان شهری برچیده شده اند.پل "سایپرس استریت" (cypress street viaduct) در آمریکا نمونه بارزی از این پل های طبقاتی است که در 17 اکتبر سال 1989 آسیب شدیدی را بر اثر زلزله"لوما پریتا" در سال متحمل شد و بخش فوقانی سازه آن روی بخش زیرین سقوط کرد. همچنین پل "آلاسکان وی" (alaskan way viaduct) در زلزله سال 2001 نیز چنین تجربه تلخی را از سر گذراند و این دو سازه، نمونه پل هایی از هفت پل طبقاتی بودند که در طول دهه های 1950 و 1960 در آمریکا ساخته شده بودند.علاوه بر این طی زلزله "کوبه" ژاپن که در 17 ژانویه 1995 رخ داد، پل های طبقاتی زیادی منهدم شدند و با از بین رفتن این سازه ها ، تردد در منطقه زلزله زده فلج و عملیات کمک رسانی به ویژه در ساعت های اولیه پس از زلزله کاملاً ناممکن شد.نگاهی گذرا به متون موجود نشانگر حقایق بسیار تلخی از عملکرد این پل ها در زمان زلزله است و در همین راس ... ادامه ...

رئیس اتحادیه دارندگان تعمیرگاه و اتوسرویس و توقفگاه و پارکینگ تهران تاکید کرد: شهری به وسعت تهران فقط ۱۰۰ پارکینگ خصوصی دارد و در مجموع شرایط در این شهر به گونه ای است که افراد هیچ گونه رغبتی برای ایجاد پارکینگ های جدید ندارند.علیرضا رأسی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: داستان پارکینگ ها تاکنون بارها و بارها تکرار شده اما برای چندمین بار باید بگوییم که شهری مانند تهران با این وسعت و گستردگی چیزی به نام پارکینگ نداشته و تهران پایتخت بدون پارکینگ است؟!وی بیان کرد: شهرداری به عنوان متولی ساخت پارکینگ محسوب می شود و تا امروز بخش خصوصی در تهران حدود ۱۰۰ پارکینگ ساخته است اما با توجه به تعداد خودروهایی که در شهری مانند تهران وجود دارد، واقعا ۱۰۰ پارکینگ چه تاثیری می تواند داشته باشد؟رئیس اتحادیه دارندگان تعمیرگاه و اتوسرویس و توقفگاه و پارکینگ تهران ادامه داد: تعرفه ای که برای پارکینگ ها در نظر گرفته شده، از سال ۱۳۹۴ تاکنون تغییری نکرده است از سوی دیگر این تعرفه منطقی نبوده و هیچ پارکینگی نمی تواند با هزینه سه هزار تومانی امورات خود را بچرخاند، در چنین شرایطی واحدها مجبور به تخلف شده و قیمت هایی متفاوت را به ناچار اعمال می کنند.عضو هیات مدیره اتاق اصناف همچنین عنوان کرد: طبق قانون هم مصوباتی وجود دارد که اگر افراد ملک خود را در حوزه هایی مانند سینما، پمپ بنز ... ادامه ...

رئیس اتحادیه دارندگان تعمیرگاه و اتوسرویس و توقفگاه و پارکینگ تهران تاکید کرد: شهری به وسعت تهران فقط ۱۰۰ پارکینگ خصوصی دارد و در مجموع شرایط در این شهر به گونه ای است که افراد هیچ گونه رغبتی برای ایجاد پارکینگ های جدید ندارند.علیرضا رأسی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: داستان پارکینگ ها تاکنون بارها و بارها تکرار شده اما برای چندمین بار باید بگوییم که شهری مانند تهران با این وسعت و گستردگی چیزی به نام پارکینگ نداشته و تهران پایتخت بدون پارکینگ است؟!وی بیان کرد: شهرداری به عنوان متولی ساخت پارکینگ محسوب می شود و تا امروز بخش خصوصی در تهران حدود ۱۰۰ پارکینگ ساخته است اما با توجه به تعداد خودروهایی که در شهری مانند تهران وجود دارد، واقعا ۱۰۰ پارکینگ چه تاثیری می تواند داشته باشد؟رئیس اتحادیه دارندگان تعمیرگاه و اتوسرویس و توقفگاه و پارکینگ تهران ادامه داد: تعرفه ای که برای پارکینگ ها در نظر گرفته شده، از سال ۱۳۹۴ تاکنون تغییری نکرده است از سوی دیگر این تعرفه منطقی نبوده و هیچ پارکینگی نمی تواند با هزینه سه هزار تومانی امورات خود را بچرخاند، در چنین شرایطی واحدها مجبور به تخلف شده و قیمت هایی متفاوت را به ناچار اعمال می کنند.عضو هیات مدیره اتاق اصناف همچنین عنوان کرد: طبق قانون هم مصوباتی وجود دارد که اگر افراد ملک خود را در حوزه هایی مانند سینما، پمپ بنز ... ادامه ...

تپش قلب حرکت قلب است که باعث زنده ماندن ما می شود ولی اگر این حس دوست داشتنی احساس نشود و یا بیش از حد شود نشانه خوبی نیست. اگر تپش قلب به گونه ای باشد که به ینه ضربه بکوبد فرد را بسیار وحشت زده می کند.دلیل تپش قلب و خوراکی هایی که تپش قلب را تنظیم می کننداگر می خواهید بدانید چرا بعضی افراد تپش قلبشان را احساس می کنند، گفتگوی ما را با دکتر ارشمیدس صنعتی، فوق تخصص قلب و عروق و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران بخوانید. جناب دکتر، چه موقعی ضربان قلب مان را به طور واقعی احساس می کنیم؟این احساس تپش قلب که اشاره می کنید دلایل متفاوتی دارد، مثلا اختلال هراس می تواند تپش قلب ایجا کند. به طور معمول اختلال ترس (فوبیا) شامل احساس وحشت به طور ناگهانی است و بی اختیار و اغلب بدون دلیل تکرار می شود.در طول مدتی که می ترسید قلب شما تند می زند و ممکن است عرق کنید یا تنفس سریع، احساس ضعیف بودن، بیهوش شدن و سرگیجه داشته باشید.علایم بدنی این اختلال ترس چیست؟علایم بدنی آنقدر شدید است که ممکن است فکر کنید در حال مرگ هستید و نشانه های آن می تواند همانند علایم یک حمله قلبی باشد. ممکن است در قفسه سینه احساس درد کنید، آهسته نفس بکشید، احساس خفگی کنید و حتی کنترل تان را از دست بدهید. حمله می تواند در خانه یا بیرون خانه روی دهد و حتی شما را از خواب عمیق بیدارکند. یک حمله تنها چند دقیقه به طول می انجامد، اما برای ده دقیقه یا بیشتر ادامه می یابد و بعد از آنکه متوقف شد، شما احساس کوفتگی و خستگی می کنید.از آنجایی که زمان بروز حمله غیرقابل پیش بینی است، اغلب باعث ایجاد ترس و هیجان شدید یا نگرانی مداوم می شود و احتمال می دهید حمله در هر زمانی به وجود آید.وجود مشکل قلبی هم می تواند تپش قلبمان را دچار اختلال کند؟بله. فیبریلاسیون دهلیزی قلب یکی از مواردی است که تپش قلب را تشدید می کند. مشخصه این بیماری، ضربان قلب نامنظم و اغلب سریع است. این حالت یک بی نظمی شایع قلب است که اغلب افراد مسن را مبتلا می کند. در فیبریلاسیون حفره های بالایی قلب بسیار سریع و نامنظم می تپند. سرعت ضربان بطن ها نیز افزایش می یابد و یک ریتم قلبی سریع و نامنظم ایجاد می کنند.انقباضات زودرس قلب نیز می توانند احساس تپش و ضربان قلب را ملموس کنند.انقباضات یا ضربان های زودرس، اغلب ضربان هایی هستند پراکنده که گاهی فرد آنها را اینگونه توصیف می کند:”انگار بند قلبم پاره می شود.” این ضربان ها معمولا خطری را متوجه فرد نمی سازند.همچنین برخی اوقات با افزایش فعالیت بدنی مثل ورزش، ضربان قلب تند می شود که فرد به خوبی تپش قلب خود را احساس می کند، اما مشکلی برای شخص به وجود نمی آید.آیا مشکلات تیروئید هم می تواند موجب احساس تپش قلب شود؟بله، به نکته خوبی اشاره کردید. پرکاری تیروئید می تواند چنین علامتی داشته باشد. در این بیماری، ضربان سریع و نامنظم قلب یا تپش قلب را احساس می کنیم. البته باید به یاد داشته باشیم که ضربان قلب در چنین بیماری یک موقعیت اورژانس است و با حالت های طبیعی متفاو ... ادامه ...

تعرفه های تعریف شده و مصوب استفاده از پارکینگ در شهر تهران به گونه ای است که می توان گفت در اغلب موارد این تعرفه ها رعایت نشده و ...تعرفه های تعریف شده و مصوب استفاده از پارکینگ در شهر تهران به گونه ای است که می توان گفت در اغلب موارد این تعرفه ها رعایت نشده و هزینه هایی به مراتب بیشتر از مردم دریافت می شود.به گزارش ایران جیب به نقل از ایسنا، طبق تعرفه های مصوب اتاق اصناف تهران برای پارکینگ ها که در سال 1394 به تصویب رسیده برای استفاده از پارکینگ تعرفه های مختلفی در نظر گرفته شده که بنا بر اظهارات رییس اتحادیه پارکینگ داران این تعرفه ها به دلیل فاصله ای که با هزینه های پارکینگ ها دارند در اغلب موارد رعایت نشده و هزینه هایی مجزا از آنها دریافت می شود، اما براساس نوع پارکینگ و نوع وسیله نقلیه همچنین ساعات استفاده از پارکینگ، مبلغی که افراد ملزم به پرداخت آن می شوند متفاوت خواهد بود.تعرفه پارکینگ های غیرمسقف محدوده طرحطبق آنچه به شکل مصوب از سوی اتاق اصناف اعلام شده برای استفاده از پارکینگ های داخل شهر تهران و آن دسته از پارکینگ هایی که داخل منطقه طرح قرار داشته و غیرمسقف هستند، رقمی بین 900 تومان تا 9400 تومان در نظر گرفته شده است. بدین ترتیب ورودیه یک وانت و سواری با یک ساعت توقف در این پارکینگ ها هزینه ای معادل 900 تومان و ورود و توقف یک ساعته یک موتورسیکلت به این پارکینگ ها هزینه ای معادل 200 تومان دارد که این رقم در مورد ون و مینی بوس ها نیز 900 تومان تعیین شده و برای اتوبوس و کامیون 2150 تومان و تریلی 2500 تومان تعریف شده است.اما برای توقف اضافه از ساعت شش صبح الی هشت شب برای هر ساعت هزینه ای جداگانه در نظر گرفته می شود که افراد ملزم به پرداخت این هزینه ها علاوه بر هزینه ورودی خواهند بود. بدین ترتیب هر ساعت توقف م ... ادامه ...

ورود 100 اتوبوس جدید به تهران بزودی بهره برداری از خط ۶ مترو تا پایان سال شهر > شهری - همشهری آنلاین:تکمیل خط ۷ و بهره برداری از خط ۶ مترو تا پایان سال، ورود ۱۰۰ اتوبوس جدید به ناوگان اتوبوسرانی تهران و بررسی راهکارهای کاهش ترافیک در محدوده مجتمع کوروش از مهمترین موضوعات مطرح شده در جلسه کمیته حمل و نقل و ترافیک شورای شهر تهران بود. به گزارش ایسنا، مازیار حسینی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در جلسه کمیته حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تهران که با حضور رییس کمیته حمل و نقل و ترافیک شورا، مدیران عامل شرکت مترو و بهره برداری مترو، رییس شرکت واحد اتوبوسرانی و شهردار منطقه 5 تهران برگزار شد، با اشاره به مشکلاتی که مجتمع کوروش برای ساکنان محلی منطقه به وجود آورده است گفت: اولین دغدغه ما در مورد مجتمع تجاری کوروش پارک خودروها در اطراف منازل مسکونی مردمی است که در آن منطقه سکونت دارند.وی همچنین با اشاره به ترافیک ناشی از ازدحام خودروها برای دسترسی به پارکینگ این مجموعه در بزرگراه های ستاری و حکیم گفت: ظرفیت پارکینگ مجتمع تجاری کوروش پاسخگوی میزان تقاضای مردم نیست و این موضوع سبب می شود در ساعات اوج تقاضا ، پس زدگی خودروهایی که قصد ورود به پارکینگ مجتمع را دارند به داخل بزرگراه ستاری کشیده شده و موجب ایجاد ترافیک در بزرگراه های ستاری و حکیم شود.حسینی ادامه داد: در بلند مدت باید ظرفیت پارکینگ مجتمع تجاری کوروش افزایش یابد؛ اما در کوتاه مدت بهبود مسیر ورودی دسترسی به مجتمع می تواند موجب کاهش پس زدگی خودروها در بزرگراه ستاری و در نتیجه کاهش ترافیک بزرگراه های ستاری و حکیم در محدوده مجتمع تجاری کوروش در ساعات اوج تقاضا شود.وی افزود: همچنین با مسئولان کوروش توافق شده است محدودیت هایی برای ساعات آغاز و پایان کار مجموعه اعمال شود تا بتوانیم پیک ترافیکی را کاهش دهیم.معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اظهار کرد: برای حل مشکل پارک خودروها در اطراف منازل مردم نیز با استقرار کیوسک های نگهبانی در کوچه های اطراف کوروش محدودیت ایجاد کرده ایم تا امکان دسترسی به آن ها فقط برای ساکنین محلی امکان پذیر باشد.طرح بهبود مسیر ورودی دسترسی به مجتمع تجاری کوروشاسدی شهردار منطقه 5 تهران نیز در تشریح طرح بهبود مسیر ورودی دسترسی به مجتمع تجاری کوروش گفت: در حال حاضر طول انباره خودروهایی که قصد ورود به پارکینگ را در ضلع شمالی مجتمع دارند ۲۰۰ متر و در حدفاصل خیابان پیامبر در جنوب مجتمع کوروش تا خیابان ذوالفقاری در شمال مجتمع است. کم بودن طول این انباره موجب می شود خودروهایی که قصد ورود به پارکینگ را دارند در ساعات اوج تقاضا ۲ یا ۳ لاین از بزرگراه ستاری را اشغال کنند که در نتیجه موجب ایجاد ترافیک در اتوبان ستاری می شود و با توجه به فاصله کم مجتمع تجاری کوروش از بزرگراه حکیم این ترافیک به بزرگراه حکیم نیز منتقل می شود.وی ادامه داد: با استفاده از حاشیه بلااستفاده ستاری حدفاصل خیابان ذوالفقاری تا خیابان خجسته پور می توانیم طول انباره خودروهایی را که می خواهند وارد پارکینگ کوروش شوند به حدود ۱۰۰۰ متر افزایش دهیم. بر اساس ... ادامه ...

به گزارش تهران پرس، مازیار حسینی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در جلسه کمیته حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تهران که با حضور رییس کمیته حمل و نقل و ترافیک شورا، مدیران عامل شرکت مترو و بهره برداری مترو، رییس شرکت واحد اتوبوسرانی و شهردار منطقه 5 تهران برگزار شد، با اشاره به مشکلاتی که مجتمع کوروش برای ساکنان محلی منطقه به وجود آورده است گفت: اولین دغدغه ما در مورد مجتمع تجاری کوروش پارک خودروها در اطراف منازل مسکونی مردمی است که در آن منطقه سکونت دارند.وی همچنین با اشاره به ترافیک ناشی از ازدحام خودروها برای دسترسی به پارکینگ این مجموعه در بزرگراه های ستاری و حکیم گفت: ظرفیت پارکینگ مجتمع تجاری کوروش پاسخگوی میزان تقاضای مردم نیست و این موضوع سبب می شود در ساعات اوج تقاضا ، پس زدگی خودروهایی که قصد ورود به پارکینگ مجتمع را دارند به داخل بزرگراه ستاری کشیده شده و موجب ایجاد ترافیک در بزرگراه های ستاری و حکیم شود.حسینی ادامه داد: در بلند مدت باید ظرفیت پارکینگ مجتمع تجاری کوروش افزایش یابد؛ اما در کوتاه مدت بهبود مسیر ورودی دسترسی به مجتمع می تواند موجب کاهش پس زدگی خودروها در بزرگراه ستاری و در نتیجه کاهش ترافیک بزرگراه های ستاری و حکیم در محدوده مجتمع تجاری کوروش در ساعات اوج تقاضا شود.وی افزود: همچنین با مسئولان کوروش توافق شده است محدودیت هایی برای ساعات آغاز و پایان کار مجموعه اعمال شود تا بتوانیم پیک ترافیکی را کاهش دهیم.معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اظهار کرد: برای حل مشکل پارک خودروها در اطراف منازل مردم نیز با استقرار کیوسک های نگهبانی در کوچه های اطراف کوروش محدودیت ایجاد کرده ایم تا امکان دسترسی به آن ها فقط برای ساکنین محلی امکان پذیر باشد.طرح بهبود مسیر ورودی دسترسی به مجتمع تجاری کوروشاسدی شهردار منطقه 5 تهران نیز در تشریح طرح بهبود مسیر ورودی دسترسی به مجتمع تجاری کوروش گفت: در حال حاضر طول انباره خودروهایی که قصد ورود به پارکینگ را در ضلع شمالی مجتمع دارند ۲۰۰ متر و در حدفاصل خیابان پیامبر در جنوب مجتمع کوروش تا خیابان ذوالفقاری در شمال مجتمع است. کم بودن طول این انباره موجب می شود خودروهایی که قصد ورود به پارکینگ را دارند در ساعات اوج تقاضا ۲ یا ۳ لاین از بزرگراه ستاری را اشغال کنند که در نتیجه موجب ایجاد ترافیک در اتوبان ستاری می شود و با توجه به فاصله کم مجتمع تجاری کوروش از بزرگراه حکیم این ترافیک به بزرگراه حکیم نیز منتقل می شود.وی ادامه داد: با استفاده از حاشیه بلااستفاده ستاری حدفاصل خیابان ذوالفقاری تا خیابان خجسته پور می توانیم طول انباره خودروهایی را که می خواهند وارد پارکینگ کوروش شوند به حدود ۱۰۰۰ متر افزایش دهیم. بر اساس این طرح در ساعات اوج تقاضا ، خودروها برای دسترسی به پارکینگ کوروش باید ابتدا حدفاصل خیابان پیامبر تا خیابان خجسته پور را در لاین کندروی بزرگراه ستاری طی کنند و سپس حدفاصل خیابان خجسته پور تا خیابان ذوالفقاری را که و ... ادامه ...

مازیار حسینی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در جلسه کمیته حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تهران که با حضور رییس کمیته حمل و نقل و ترافیک شورا، مدیران عامل شرکت مترو و بهره برداری مترو، رییس شرکت واحد اتوبوسرانی و شهردار منطقه 5 تهران برگزار شد، با اشاره به مشکلاتی که مجتمع کوروش برای ساکنان محلی منطقه به وجود آورده است گفت: اولین دغدغه ما در مورد مجتمع تجاری کوروش پارک خودروها در اطراف منازل مسکونی مردمی است که در آن منطقه سکونت دارند.وی همچنین با اشاره به ترافیک ناشی از ازدحام خودروها برای دسترسی به پارکینگ این مجموعه در بزرگراه های ستاری و حکیم گفت: ظرفیت پارکینگ مجتمع تجاری کوروش پاسخگوی میزان تقاضای مردم نیست و این موضوع سبب می شود در ساعات اوج تقاضا ، پس زدگی خودروهایی که قصد ورود به پارکینگ مجتمع را دارند به داخل بزرگراه ستاری کشیده شده و موجب ایجاد ترافیک در بزرگراه های ستاری و حکیم شود.حسینی ادامه داد: در بلند مدت باید ظرفیت پارکینگ مجتمع تجاری کوروش افزایش یابد؛ اما در کوتاه مدت بهبود مسیر ورودی دسترسی به مجتمع می تواند موجب کاهش پس زدگی خودروها در بزرگراه ستاری و در نتیجه کاهش ترافیک بزرگراه های ستاری و حکیم در محدوده مجتمع تجاری کوروش در ساعات اوج تقاضا شود.وی افزود: همچنین با مسئولان کوروش توافق شده است محدودیت هایی برای ساعات آغاز و پایان کار مجموعه اعمال شود تا بتوانیم پیک ترافیکی را کاهش دهیم.معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اظهار کرد: برای حل مشکل پارک خودروها در اطراف منازل مردم نیز با استقرار کیوسک های نگهبانی در کوچه های اطراف کوروش محدودیت ایجاد کرده ایم تا امکان دسترسی به آن ها فقط برای ساکنین محلی امکان پذیر باشد.طرح بهبود مسیر ورودی دسترسی به مجتمع تجاری کوروشاسدی شهردار منطقه 5 تهران نیز در تشریح طرح بهبود مسیر ورودی دسترسی به مجتمع تجاری کوروش گفت: در حال حاضر طول انباره خودروهایی که قصد ورود به پارکینگ را در ضلع شمالی مجتمع دارند ۲۰۰ متر و در حدفاصل خیابان پیامبر در جنوب مجتمع کوروش تا خیابان ذوالفقاری در شمال مجتمع است. کم بودن طول این انباره موجب می شود خودروهایی که قصد ورود به پارکینگ را دارند در ساعات اوج تقاضا ۲ یا ۳ لاین از بزرگراه ستاری را اشغال کنند که در نتیجه موجب ایجاد ترافیک در اتوبان ستاری می شود و با توجه به فاصله کم مجتمع تجاری کوروش از بزرگراه حکیم این ترافیک به بزرگراه حکیم نیز منتقل می شود.وی ادامه داد: با استفاده از حاشیه بلااستفاده ستاری حدفاصل خیابان ذوالفقاری تا خیابان خجسته پور می توانیم طول انباره خودروهایی را که می خواهند وارد پارکینگ کوروش شوند به حدود ۱۰۰۰ متر افزایش دهیم. بر اساس این طرح در ساعات اوج تقاضا ، خودروها برای دسترسی به پارکینگ کوروش باید ابتدا حدفاصل خیابان پیامبر تا خیابان خجسته پور را در لاین کندروی بزرگراه ستاری طی کنند و سپس حدفاصل خیابان خجسته پور تا خیابان ذوالفقاری را که ... ادامه ...

پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ تسهیلات ترافیکی بزرگداشت بیست و هشتمین سالگرد ارتحال ملکوتی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی را تشریح کرد.به گزارش اخبار خودرو به نقل از فارس سرهنگ حسن عابدی جانشین پلیس راهور تهران بزرگ در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به آمادگی درصدی پلیس راهور برای مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام از طرح ها و محدودیت های این پلیس برای روز خرداد خبر داد.جانشین رئیس پلیس راهور تهران بزرگ این محدودیت ها را به شرح ذیل اعلام کردمحل های توقف انواع وسایل نقلیه در پارکینگ های اطراف حرم مطهر:به منظور هماهنگی و جلوگیری از بی نظمی تردد کاروانهای اعزامی محل پارک اتوبوسها به شرح ذیل در نظر گرفته شده است.پارکینگ شماره و : واقع در پارکینگهای داخلی و معابر بین قطعات بهشت زهرا (س) جهت پارک خودروهای شخصی اختصاص یافته است.پارکینگ شماره : واقع در پارکینگ متروشاهد برای پارک موتورسیکلتها و مینی بوس های تحت نظارت شرکت واحد اتوبوسرانی اختصاص یافته است.پارکینگ شماره و : واقع در پارکینگ ضلع شمالی و شمال شرقی حرم امام خمینی (ره) و طول بلوار اخلاقی برای پارک اتوبوسهای ورودی از شهر تهران می باشد.پارکینگ شماره : واقع در ضلع شمال حرم مطهر مقابل بخشداری شهر آفتاب جهت پارک اتوبوسهای شرکت واحد اختصاص یافته است.پارکینگ شماره : واقع در ضلع غربی بزرگراه خلیج فارس (روبروی حرم مطهر) برای پارک اتوبوسهای استان های سمنان اصفهان مرکزی قم البرز و سپاه سید الشهدا حوزه غرب تهران اختصاص یافته است.مسیرهای ورودی به پارکینگ ها: - اتوبوسهای سپاه سیدالشهدای حوزه شرق تهران و شرکت واحد که قصد ورود به پارکینگهای شماره و را دارند:الف- از طریق محور آزادگان و پل شهید صنیع خانی وارد بزرگراه شهید هاشمی و بعد از پل امام علی (ع) از طریق خیابان انبار اخلاقی به سمت بخشداری آفتاب هدایت و در پارکینگ فوق مستقر می گردند.ب) اتوبوسهای شرکت واحد از طریق محور آزادگان پل شهید صنیع خانی نرسیده به پل سرلشگر صالحی از طریق جاده مزرعه وارد پارکینگ شماره می شوند. - اتوبوس هایی که قصد ورود به پارکینگ شماره را دارند:الف) از مسیر غرب به شرق آزادگان وارد فرعی مرتضی گر ... ادامه ...

به گزارش روزشنبه ایرنا از پایگاه خبری پلیس راهور، به منظور هماهنگی و جلوگیری از بی نظمی تردد کاروان های اعزامی محل پارک اتوبوس ها به شرح ذیل درنظر گرفته شده است.پارکینگ شماره 2و3 : واقع درپارکینگ های داخلی و معابر بین قطعات بهشت زهرا(س) برای پارک خودروهای شخصی اختصاص یافته است.پارکینگ شماره 4: واقع در پارکینگ متروشاهد برای پارک موتورسیکلت ها و مینی بوس های تحت نظارت شرکت واحد اتوبوسرانی اختصاص یافته است.پارکینگ شماره 5 و 10: واقع در پارکینگ ضلع شمالی و شمال شرقی حرم امام خمینی (ره) و طول بلوار اخلاقی برای پارک اتوبوسهای ورودی از شهر تهران است.پارکینگ شماره 6: واقع در ضلع شمال حرم مطهر مقابل بخشداری شهر آفتاب جهت پارک اتوبوس های شرکت واحد اختصاص یافته است.پارکینگ شماره 8: واقع درضلع غربی بزرگراه خلیج فارس (روبروی حرم مطهر) برای پارک اتوبوس های استان های سمنان، اصفهان، مرکزی ، قم، البرز و سپاه سید الشهدا حوزه غرب تهران اختصاص یافته است.**مسیرهای ورودی به پارکینگ ها:5-1 اتوبوس های سپاه سیدالشهدای حوزه شرق تهران و شرکت واحد که قصد ورود به پارکینگ های شماره 5 و 6 را دارند:الف- ازطریق محورآزادگان و پل شهید صنیع خانی وارد بزرگراه شهید هاشمی و بعد از پل امام علی (ع) از طریق خیابان انبار اخلاقی به سمت بخشداری آفتاب هدایت و در پارکینگ فوق مستقر می گردند.ب) اتوبوسهای شرکت واحد از طریق محور آزادگان، پل شهید صنیع خانی نرسیده به پل سرلشگر صالحی از طریق جاده مزرعه وارد پارکینگ شماره 6 می شوند.5-2 اتوبوس هایی که قصد ورود به پارکینگ شماره 8 را دارند:الف) از مسیر غرب به شرق آزادگان وارد فرعی مرتضی گرد (شهرک شهید آوینی) شده و با توجه به تابلوها و علائم راهنما وارد پارکینگ مربوطه خواهند شد.ب) اتوبوس هایی که از اسلامشهر و رباط کریم به سمت این پارکینگ حرکت می کنند می بایست از طریق جاده میان آباد به این پارکینگ دسترسی داشته باشند.ج) زائرین استان البرز می توانند از طریق غرب به شرق آزادگان حرکت و از لاین کندرو وارد شهرک مرتضی گرد شده و پس از طی مسیر در ادامه با تاب ... ادامه ...

به گزارش پارس نیوز، به منظور هماهنگی و جلوگیری از بی نظمی تردد کاروان های اعزامی محل پارک اتوبوس ها به شرح ذیل درنظر گرفته شده است.پارکینگ شماره 2و3 : واقع درپارکینگ های داخلی و معابر بین قطعات بهشت زهرا(س) برای پارک خودروهای شخصی اختصاص یافته است.پارکینگ شماره 4: واقع در پارکینگ متروشاهد برای پارک موتورسیکلت ها و مینی بوس های تحت نظارت شرکت واحد اتوبوسرانی اختصاص یافته است.پارکینگ شماره 5 و 10: واقع در پارکینگ ضلع شمالی و شمال شرقی حرم امام خمینی (ره) و طول بلوار اخلاقی برای پارک اتوبوسهای ورودی از شهر تهران است.پارکینگ شماره 6: واقع در ضلع شمال حرم مطهر مقابل بخشداری شهر آفتاب جهت پارک اتوبوس های شرکت واحد اختصاص یافته است.پارکینگ شماره 8: واقع درضلع غربی بزرگراه خلیج فارس (روبروی حرم مطهر) برای پارک اتوبوس های استان های سمنان، اصفهان، مرکزی ، قم، البرز و سپاه سید الشهدا حوزه غرب تهران اختصاص یافته است.**مسیرهای ورودی به پارکینگ ها:5-1 اتوبوس های سپاه سیدالشهدای حوزه شرق تهران و شرکت واحد که قصد ورود به پارکینگ های شماره 5 و 6 را دارند:الف- ازطریق محورآزادگان و پل شهید صنیع خانی وارد بزرگراه شهید هاشمی و بعد از پل امام علی (ع) از طریق خیابان انبار اخلاقی به سمت بخشداری آفتاب هدایت و در پارکینگ فوق مستقر می گردند.ب) اتوبوسهای شرکت واحد از طریق محور آزادگان، پل شهید صنیع خانی نرسیده به پل سرلشگر صالحی از طریق جاده مزرعه وارد پارکینگ شماره 6 می شوند.5-2 اتوبوس هایی که قصد ورود به پارکینگ شماره 8 را دارند:الف) از مسیر غرب به شرق آزادگان وارد فرعی مرتضی گرد (شهرک شهید آوینی) شده و با توجه به تابلوها و علائم راهنما وارد پارکینگ مربوطه خواهند شد.ب) اتوبوس هایی که از اسلامشهر و رباط کریم به سمت این پارکینگ حرکت می کنند می بایست از طریق جاده میان آباد به این پارکینگ دسترسی داشته باشند.ج) زائرین استان البرز می توانند از طریق غرب به شرق آزادگان حرکت و از لاین کندرو وارد شهرک مرتضی گرد شده و پس از طی مسیر در ادامه ب ... ادامه ...

تعرفه های تعریف شده و مصوب استفاده از پارکینگ در شهر تهران به گونه ای است که می توان گفت در اغلب موارد این تعرفه ها رعایت نشده و هزینه هایی به مراتب بیشتر از مردم دریافت می شود.به گزارش صد خبر طبق تعرفه های مصوب اتاق اصناف تهران برای پارکینگ ها که در سال 1394 به تصویب رسیده برای استفاده از پارکینگ تعرفه های مختلفی در نظر گرفته شده که بنا بر اظهارات رییس اتحادیه پارکینگ داران این تعرفه ها به دلیل فاصله ای که با هزینه های پارکینگ ها دارند در اغلب موارد رعایت نشده و هزینه هایی مجزا از آنها دریافت می شود، اما براساس نوع پارکینگ و نوع وسیله نقلیه همچنین ساعات استفاده از پارکینگ، مبلغی که افراد ملزم به پرداخت آن می شوند متفاوت خواهد بود.تعرفه پارکینگ های غیرمسقف محدوده طرحطبق آنچه به شکل مصوب از سوی اتاق اصناف اعلام شده برای استفاده از پارکینگ های داخل شهر تهران و آن دسته از پارکینگ هایی که داخل منطقه طرح قرار داشته و غیرمسقف هستند، رقمی بین 900 تومان تا 9400 تومان در نظر گرفته شده است. بدین ترتیب ورودیه یک وانت و سواری با یک ساعت توقف در این پارکینگ ها هزینه ای معادل 900 تومان و ورود و توقف یک ساعته یک موتورسیکلت به این پارکینگ ها هزینه ای معادل 200 تومان دارد که این رقم در مورد ون و مینی بوس ها نیز 900 تومان تعیین شده و برای اتوبوس و کامیون 2150 تومان و تریلی 2500 تومان تعریف شده است.اما برای توقف اضافه از ساعت شش صبح الی هشت شب برای هر ساعت هزینه ای جداگانه در نظر گرفته می شود که افراد ملزم به پرداخت این هزینه ها علاوه بر هزینه ورودی خواهند بود. بدین ترتیب هر ساعت توقف ماشین های وانت و سواری رقمی معادل 315 تومان، موتورسیکلت 75 تومان، ون و مینی بوس 360 تومان، اتوبوس و کامی ... ادامه ...

تعرفه های تعریف شده و مصوب استفاده از پارکینگ در شهر تهران به گونه ای است که می توان گفت در اغلب موارد این تعرفه ها رعایت نشده و هزینه هایی به مراتب بیشتر از مردم دریافت می شود.اقتصادگردان- طبق تعرفه های مصوب اتاق اصناف تهران برای پارکینگ ها که در سال 1394 به تصویب رسیده برای استفاده از پارکینگ تعرفه های مختلفی در نظر گرفته شده که بنا بر اظهارات رییس اتحادیه پارکینگ داران این تعرفه ها به دلیل فاصله ای که با هزینه های پارکینگ ها دارند در اغلب موارد رعایت نشده و هزینه هایی مجزا از آنها دریافت می شود، اما براساس نوع پارکینگ و نوع وسیله نقلیه همچنین ساعات استفاده از پارکینگ، مبلغی که افراد ملزم به پرداخت آن می شوند متفاوت خواهد بود. تعرفه پارکینگ های غیرمسقف محدوده طرحطبق آنچه به شکل مصوب از سوی اتاق اصناف اعلام شده برای استفاده از پارکینگ های داخل شهر تهران و آن دسته از پارکینگ هایی که داخل منطقه طرح قرار داشته و غیرمسقف هستند، رقمی بین 900 تومان تا 9400 تومان در نظر گرفته شده است. بدین ترتیب ورودیه یک وانت و سواری با یک ساعت توقف در این پارکینگ ها هزینه ای معادل 900 تومان و ورود و توقف یک ساعته یک موتورسیکلت به این پارکینگ ها هزینه ای معادل 200 تومان دارد که این رقم در مورد ون و مینی بوس ها نیز 900 تومان تعیین شده و برای اتوبوس و کامیون 2150 تومان و تریلی 2500 تومان تعریف شده است.اما برای توقف اضافه از ساعت شش صبح الی هشت شب برای هر ساعت هزینه ای جداگانه در نظر گرفته می شود که افراد ملزم به پرداخت این هزینه ها علاوه بر هزینه ورودی خواهند بود. بدین ترتیب هر ساعت توقف ماشین های وانت و سواری رقمی معادل 315 تومان، موتورسیکلت 75 تومان، ون و مینی بوس 360 تومان، اتوبوس و کامیو ... ادامه ...

تعرفه های تعریف شده و مصوب استفاده از پارکینگ در شهر تهران به گونه ای است که می توان گفت در اغلب موارد این تعرفه ها رعایت نشده و هزینه هایی به مراتب بیشتر از مردم دریافت می شود.به گزارش بولتن نیوز، طبق تعرفه های مصوب اتاق اصناف تهران برای پارکینگ ها که در سال 1394 به تصویب رسیده برای استفاده از پارکینگ تعرفه های مختلفی در نظر گرفته شده که بنا بر اظهارات رییس اتحادیه پارکینگ داران این تعرفه ها به دلیل فاصله ای که با هزینه های پارکینگ ها دارند در اغلب موارد رعایت نشده و هزینه هایی مجزا از آنها دریافت می شود، اما براساس نوع پارکینگ و نوع وسیله نقلیه همچنین ساعات استفاده از پارکینگ، مبلغی که افراد ملزم به پرداخت آن می شوند متفاوت خواهد بود.تعرفه پارکینگ های غیرمسقف محدوده طرحطبق آنچه به شکل مصوب از سوی اتاق اصناف اعلام شده برای استفاده از پارکینگ های داخل شهر تهران و آن دسته از پارکینگ هایی که داخل منطقه طرح قرار داشته و غیرمسقف هستند، رقمی بین 900 تومان تا 9400 تومان در نظر گرفته شده است. بدین ترتیب ورودیه یک وانت و سواری با یک ساعت توقف در این پارکینگ ها هزینه ای معادل 900 تومان و ورود و توقف یک ساعته یک موتورسیکلت به این پارکینگ ها هزینه ای معادل 200 تومان دارد که این رقم در مورد ون و مینی بوس ها نیز 900 تومان تعیین شده و برای اتوبوس و کامیون 2150 تومان و تریلی 2500 تومان تعریف شده است.اما برای توقف اضافه از ساعت شش صبح الی هشت شب برای هر ساعت هزینه ای جداگانه در نظر گرفته می شود که افراد ملزم به پرداخت این هزینه ها علاوه بر هزینه ورودی خواهند بود. بدین ترتیب هر ساعت توقف ماشین های وانت و سواری رقمی معادل 315 تومان، موتورسیکلت 75 تومان، ون و مینی بوس 360 تومان، اتوبوس و ک ... ادامه ...

به گزارش صبحانه،طبق تعرفه های مصوب اتاق اصناف تهران برای پارکینگ ها که در سال 1394 به تصویب رسیده برای استفاده از پارکینگ تعرفه های مختلفی در نظر گرفته شده که بنا بر اظهارات رییس اتحادیه پارکینگ داران این تعرفه ها به دلیل فاصله ای که با هزینه های پارکینگ ها دارند در اغلب موارد رعایت نشده و هزینه هایی مجزا از آنها دریافت می شود، اما براساس نوع پارکینگ و نوع وسیله نقلیه همچنین ساعات استفاده از پارکینگ، مبلغی که افراد ملزم به پرداخت آن می شوند متفاوت خواهد بود.تعرفه پارکینگ های غیرمسقف محدوده طرحطبق آنچه به شکل مصوب از سوی اتاق اصناف اعلام شده برای استفاده از پارکینگ های داخل شهر تهران و آن دسته از پارکینگ هایی که داخل منطقه طرح قرار داشته و غیرمسقف هستند، رقمی بین 900 تومان تا 9400 تومان در نظر گرفته شده است. بدین ترتیب ورودیه یک وانت و سواری با یک ساعت توقف در این پارکینگ ها هزینه ای معادل 900 تومان و ورود و توقف یک ساعته یک موتورسیکلت به این پارکینگ ها هزینه ای معادل 200 تومان دارد که این رقم در مورد ون و مینی بوس ها نیز 900 تومان تعیین شده و برای اتوبوس و کامیون 2150 تومان و تریلی 2500 تومان تعریف شده است.اما برای توقف اضافه از ساعت شش صبح الی هشت شب برای هر ساعت هزینه ای جداگانه در نظر گرفته می شود که افراد ملزم به پرداخت این هزینه ها علاوه بر هزینه ورودی خواهند بود. بدین ترتیب هر ساعت توقف ماشین های وانت و سواری رقمی معادل 315 تومان، موتورسیکلت 75 تومان، ون و مینی بوس 360 تومان، اتوبوس و کامیون 500 تومان و تریلی 570 تومان در نظر گرفته شده است.همچنین برای توقف اضافه از ساعت هشت شب الی شش صبح نیز برای هر ساعت توقف ... ادامه ...

به گزارش مشرق، در طول این مدت تحولات عمرانی چشمگیری در شهر تهران به وجود آمد که به وضوح قابل مشاهده بود. از افزایش چشمگیر خطوط مترو و حمل و نقل عمومی تا افتتاح و احداث پل ها، تونل ها، اتوبان ها و مراکز تفریحی و ورزشی گردشگری در این گزارش تصاویر بخشی از فعالیت های عمرانی انجام شده در طول ۳ دوره مدیریت محمد باقر قالیباف در شهر تهران را مشاهده می کنید.دریاچه شهدای خلیج فارس -بزرگترین دریاچه مصنوعی خاورمیانه با چشم اندازهای زیبا و متنوع در فضایی به وسعت حدود۱۴۰هکتار واقع در شمال پارک جنگلی چیتگر در محدوده شمال غرب پایتخت با سرعتی مضاعف دنبال می شود. دریاچه چیتگر از بارش های فصلی و آب موقت رودخانه کن و روان آبهای تهران بهره می برد و می تواند در تعدیل هوای پایتخت و افزایش رطوبت هوا کمک کند. باغ موزه دفاع مقدس-این مجموعه با زیربنای ۲۰۵هزار متر مربع با ۷تالار و یک قسمت انتهایی که یادمان دفاع مقدس است تشکیل شده است. باغ موزه دفاع مقدس، یک موزه رویدادی است و متفاوت از موزه هایی است که صرفا بناها و اشیای تاریخی را به نمایش می گذارند. تونل توحید-بزرگ ترین تونل شهری ایران تونل توحید به عنوان یکی از شریانهای اصلی شمالی- جنوبی در محدوده غرب تهران واقع شده است . طول کلی پروژه۲۱۳۶متر بوده که با احتساب۸۶۴ متر رمپ های ورودی و خروجی، بالغ بر۳۰۰۰متر می شود. برای مدیریت و نظارت دقیق بر جریان ترافیک در تونل توحید ، مرکز کنترل ترافیک تونل راه اندازی گردیده و داراری سیستم تهویه ، برق اظطراری، سیستم اطفا ء حریق، سیستم روشنایی هوشمند و سامانه تشخیص آلودگی می باشد. بوستان جوانمردان ایران-با حدود ۶۶ هکتار زیربنا کنترل و مدیریت بر سیلاب های فصلی رفع آلودگی های زیست محیطی از سفره های آب زیرزمینی شهر تهران واقع در غرب تهران احداث شده است. ویژگی خاص این بوستان استفاده از انرژی تجدید پذیر خورشیدی می باشد. باغ کتاب-بزرگترین کتابفروشی جهان در دو بخش کودک و بزرگسال با ۲۵ هزار مترمربع زیربنا، در حاشیه بزرگراه شهید حقانی مجموعه فرهنگی و چند منظوره با محوریت کتاب احداث شده است.در مجموعه باغ کتاب تهران یک باشگاه رباتیک نیز برای برگزاری دوره های تخصصی هوش مصنوعی ایجاد شده است. ایوان انتظار-پلازایی که در زیر زمین و با ۴۳ هزار متر مربع زیربنا در میدان ولیعصر تهران ساخته شده است. این ایوان در۷طبقه در زیر زمین بنا شده است. معماری این بنا سادگی و در عین حال خلوص و زیبایی را القاء می کند که این ویژگی ها توسط طراح این سازه برای مفهوم انتظار و میدانی که ... ادامه ...

در مهر ماه سال نخستین مجمع بین المللی اقتصاد نانو توسط ستاد ویژه توسعه فناوری نانو برگزار شد. ... ادامه ...

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها